SGK Hizmet Dökümü Nedir?

SGK hizmet dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan ve vatandaşların sigorta ve prim bilgilerinin yer aldığı belgedir. 4A, 4B ve 4C olarak üçe ayrılan belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan vatandaşlar alabilmektedir. Eski sistemde SGK’ya bağlı olanlar 4A hizmet dökümünü, Bağ-Kur’a bağlı olanlar 4B hizmet dökümü ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşlar ise 4C’yi alabilmektedir.

SGK Hizmet Dökümü Belgesi Hangi Durumlarda İstenir?

Sigorta dökümü belgesi birtakım resmi süreçlerde ve işlemlerde vatandaşlardan talep edilebilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • SGK borç sorgulama,
 • “Ne zaman emekli olurum?” uygulaması,
 • Emekli maaşı sorgulama ve hesaplama,
 • Vize başvuru süreci,
 • Mahkeme ve diğer resmi kurumlar istenebilmektedir.

SGK Hizmet Dökümünde Hangi Bilgileri İçerir?

SGK hizmet dökümünde yer alan bilgileri maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Temel sigorta bilgileri,
 • Sigortalı olarak çalışılan gün sayısı,
 • İlk sigortalı bir işe girilen ve çıkılan tarih,
 • Sigortalı olunan dönemdeki hizmetler,
 • Aylara göre yatan prim tutarları bilgisi,
 • Çalışılan şirket,
 • Sigortanın ödenip ödenmediğini göstermesi için hangi aylarda yattığı gibi bilgiler yer almaktadır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

4A Sigorta Nedir?

4a yürürlükte olan sigorta çeşitlerinden biridir. Bu sigorta çeşidi önceden SSK’ya, günümüzde ise SGK’ya bağlı olarak çalışanların dahil olduğu sigorta çeşididir. SSK, daha önceden buraya prim ödeyenlerin dahil olduğu bir sistemdi. Ancak 2016 yılında, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu ile SGK’ya devrolmuş ve SSK sigortası da 4A sigortasına dönüşmüştür. Bu sigorta, çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak için zorunlu olarak ödedikleri primlere dayanır. 4A sigorta kapsamında, işverenler tarafından çalışanların SGK’ya primleri ödenir. Bu primler, kişilerin yaşlılık, sağlık, işsizlik, hastalık ve ölüm gibi durumlarda sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanmalarını sağlar.

4A Hangi Meslekleri Kapsar?

Bu sigorta kapsamında prim ödemesi yapılan çalışanlar genellikle özel sektörde çalışan kişilerdir. Özel sektörde çalışan işçiler, memurlar, öğretmenler, sağlık çalışanları, avukatlar, mühendisler ve diğer meslek grupları da yer almaktadır.

4A Sigortalının Hakları Nelerdir?

SGK tarafından 4A sigortası kapsamındaki çalışanlara bir takım haklar sunulmaktadır. Bu haklar şunlardır:

 • Sağlık hizmetleri: 4A sigortalı çalışanlar, ücretsiz sağlık hizmetlerinden ve indirimli ilaç fiyatlarından yararlanabilir. Bu hizmetler SGK tarafından belirlenmiş hastane ve sağlık kuruluşlarında geçerlidir.
 • Malullük maaşı: Sigortalı çalışan, iş göremez hale geldiği takdirde malullük maaşı almaya hak kazanır.
 • Emeklilik maaşı: Çalışan, belli bir prim ödeme süresini tamamladıktan sonra emekli olur ve emeklilik maaşı almaya hak kazanır.
 • Ölüm aylığı: Sigortalı çalışanın vefatı durumunda, aile bireyleri ölüm aylığı alabilmektedir.
 • İşsizlik maaşı: Sigortalı çalışan, işsiz kaldığında şartları sağlaması halinde belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir.
 • Bu haklar, 4A sigortalının çalışma koşullarına, ödenen prim tutarlarına göre değişebilir. Haklardan yararlanabilmek için ayrıca bir takım şartların da sağlanması gerekebilir.

4A Sigorta Hizmet Dökümü Nedir?

4A hizmet dökümü, SGK’ya bağlı olarak çalışan sigortalıların, sigorta sürecine dair hazırlanan belgeye denir. Bu hizmet dökümü ile çalışanlar, sigortasına dair tüm bilgileri görebilir.

4A Sigorta Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

4A hizmet dökümü e-Devlet Kapısı sistemi üzerinde alınabilmektedir. Şifreniz ile giriş yaparak aramaya 4A yazın ve çıkan sonuçlardan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

4B Sigorta Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan bir diğer sigorta çeşidi olan 4B, serbest meslek sahipleri ve bir iş yerine bağlı çalışmayan bağımsız çalışanların prim ödediği sigortadır. Bu sigorta türü, prim ödemelerinin yapıldığı dönemlerde geçerlidir. Prim ödemesinin yapılmaması durumunda sigortalının hakları korunamaz.

4B Hangi Meslekleri Kapsar?

4B sigortasına bağlı olan kişiler, bir işyerine bağlı çalışmayan ve kendi mesleğini yapan çalışanlardır. Sanatkarlar, mühendisler, serbest meslek grupları, işyeri sahibi esnaf ve güvenlik kadroları bu sigorta türüne dahildir.

4B Sigortalının Hakları Nelerdir?

4B sigortası kapsamında prim ödeyen vatandaşlar, prim ödeme süresini tamamladıklarında emeklilik maaşı almaya hak kazanabilirler. Ayrıca sağlık hizmetleri, malullük ve ölüm aylığı gibi diğer sosyal güvenlik haklarından da yararlanabilirler.

4B Sigorta Hizmet Dökümü Nedir?

4B hizmet dökümü, 4B sigortalısı olan çalışanların prim ödeme ve sigortalılık sürelerini takip etmek için alabilecekleri belgedir. Bu belge, sigortalının prim ödemelerini takip etmesi ve eksik günlerini tamamlaması açısından önemlidir. 4B hizmet dökümü ayrıca, sigortalının sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını belirlemek için de kullanılır.

4B Sigorta Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

4B hizmet dökümüne, e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” sayfasından ulaşabilirsiniz.

4C Sigorta Nedir?

Emekli Sandığı, SGK bünyesine girdikten sonra 4C sigorta adını almıştır. 5510 sayılı kanuna göre, hizmet akdi ile çalışanlar, muhtarlar, serbest meslek çalışanları, tarım çalışanları, anonim ve komandit şirket ortakları, devlet memurları 4C kapsamına girmektedir. Bunun yanı sıra bir yıldan az sürekli mevsimlik çalışanlar da 4C kapsamındadır.

4C Hangi Meslekleri Kapsar?

Eskiden Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanlar 4C sigortası kapsamında değerlendirilir. Bunun dışında gelir vergisinden muaf olan esnaflar, komandit şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı kanuna göre hizmet akdi ile çalışanlar, serbest meslek çalışanları ve anonim şirket ortakları 4C sigortası kapsamında prim ödemektedir. Tarım çalışanları ve kamu personelleri de bu sigorta kapsamına girmektedir.

4C Sigortalının Hakları Nelerdir?

4C kapsamında olan çalışanların da emekli olma, ölüm aylığı, malullük aylığı gibi hakları vardır. İşçi olarak çalışan 4C sigortalılar, çalıştıkları işin bitimin tazminatlarını alabilir, ayda iki gün hastalık izinleri bulunur, eğitim durumları değil nitelikleri önemlidir.

4C sigortalısı olan devlet memurlarının hakları ise şunlardır:

 • 4C sigortalısı, sözleşme süresi boyunca iş güvencesi hakkına sahiptir.
 • Sağlık sigortası, işsizlik ve emeklilik sigortası hakları yer almaktadır.
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve uygulanmasını talep edebilir.
 • Resmi tatiller ile yıllık izinlerden yararlanır.
 • Sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikal faaliyette bulunma ve toplu sözleşme hakkına sahiptir.

4C Sigorta Hizmet Dökümü Nedir?

4C sigorta hizmet dökümünde, 4C sözleşmesi ile çalışan personellerin çalışma süreleri ve ödedikleri sigorta primleri hakkında detaylı bilgiler yer alır. Bu belge, kişinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenir.

4C Sigorta Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

4C sigorta hizmet dökümüne diğer dökümlerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden ve SGK’nın resmi internet sitesinden talep edilebilir. Sigortalının çalıştığı kurumda görevi tamamlandığı ya da kurumu değiştiği zamanlarda talep edilebilir. Bu belge, çalışanın emeklilik ve işsizlik gibi durumlarda haklarını koruması açısından çok önemlidir. Ayrıca, kamu personeli atanacağı yeni bir kurumda çalışma talebinde bulunduğunda da sigorta hizmet dökümünü beyan etmelidir.

4A, 4B ve 4C Farkları Nelerdir?

4A sigortalı çalışanların brüt maaşları üzerinden yapılan prim ödemeleri işvereni tarafından yapılır. 4B sigortalı çalışanlar ise prim ödemelerini işverenleri olmadığı için kendileri yapar. 4A sözleşmeli çalışanlarda sürekli bir görev yaparken, diğer sözleşme türlerine bağlı olanlar geçici görevde olabilir.

4A sözleşmesi iş güvencesi sağlar ve personelin işine son verilmesi için yasal bir gerekçe olması gerekir. Ancak 4B ve 4C’de sözleşme süresi bitiminde çalışanın işi sonlandırılabilir.