Ba/Bs Formu Nedir?

Ülkemizde vergi beyan süreçlerinde kullanılan iki ayrı formun kısaltması olan Ba/Bs formu; alıcı ile satıcı arasında düzenlenen faturaların uyumluluğu tespit etmek için düzenlenir. Böylece işletmelerin birbirlerine kestiği faturalar çapraz kontrolle eşleştirilmiş olur. Ba formu diğer adıyla Form Ba “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu” anlamına gelirken; Bs formu diğer adıyla Form Bs “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu” manasındadır.

Ba/Bs Formu Hangi Koşullarda Verilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre bilanço esasına göre defter tutan kişi ya da işletmeler, KDV hariç 5.000 TL üzerinde olan mal ya da hizmet alımlarını form Ba düzenleyerek vergi dairesine bildirmesi gerekir. Mutabakat sağlamak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek amacıyla hazırlanan form Bs, vergi dairesine teslim edildiği için bir vergi beyannamesi olarak düşünülebilir. Ancak durum böyle değildir. Bu formlar vergi beyannamesi değildir ve vergi ödemesi doğurmamaktadır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Ba/Bs Formlarını Düzenlemek Zorunlu Mudur?

Ba/Bs formu düzenlemek belirli limitler ve mükellefler için zorunludur. Bu sınırlamaların dışında kalan işletmeler için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Kimler Ba/Bs Formlarını Düzenlemelidir?

Ba/Bs formu düzenlemekle yükümlü olanların listesi şu şekildedir:

 • Muhasebe defterlerini bilanço esasına göre tutan işletmeler,
 • Anonim ve limited şirketler, (Belirli bir büyüklüğün üzerinde değilse şahıs şirketlerinin Ba/Bs formu düzenleme zorunluluğu yoktur)
 • Kurumlar vergisine tabi olan işletmeler.

Form Ba ve Form Bs Ne Zaman Bildirilir?

Ba/Bs formunun bildirilme tarihi yasalar tarafından belirlenmiştir. Bu formlar ayın 5’ine kadar bildirilmeli, takip eden ayın ilk gününden son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak üzere gönderilmelidir. İşletmelerin bu tarihlere ve süreye dikkat etmeleri gerekir. Aksi takdirde cezai yaptırım söz konusudur.

Ba/Bs formu düzenleme rehberi kapsamında form Ba örneği

Hangi Belgeler için Ba/Bs Formu ile Düzenlenir?

Düzenlenen kanunlar kapsamında Ba/Bs formları ile bir takım belgelerin beyan edilmesi gerekmektedir:

 • 5.000 TL ve üzerindeki bütün mal ve hizmet faturaları,
 • Yurt dışına kesilen faturalar,
 • İade faturaları,
 • Kur farkı faturaları,
 • Serbest meslek makbuzları,
 • Gider pusulası,
 • Yolcu biletleri.

Yapılan yeni düzenleme ile 1 Ocak 2024 yılından itibaren aşağıdaki belgelerin Ba/Bs formuna dahil edilmesine yani beyan edilmesine gerek yoktur:

 • İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,
 • Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,
 • Sigorta poliçelerinin,
 • Sigorta komisyon gider belgesinin,
 • Elektronik ürün senedinin (ELÜS).

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamış olduğu düzenlemenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ba/Bs Formu Düzenleme Adımları Nelerdir?

Ba/Bs formu düzenlemek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Beyanname Düzenleme Programı’nı (BDP) indirmeniz gerekmektedir. Bu programı https://dijital.gib.gov.tr/gerekliProgramlar adresinden bulabilirsiniz. Daha sonra;

 • Alış/satış tutarlarını TL olarak doldurun ve kuruş bilgisi girmeyin. Örneğin, 23.582,34 TL’yi 23.582 TL olarak yazmalısınız.
 • Yapılan alış ya da satışlarda birden çok belge varsa kuruş ihmalini belgelerin toplam tutarı üzerinden yapmalısınız.
 • Birden fazla sayfası olan faturalar, örneğin nakli yekünlü faturalar tek fatura olarak kabul edilmelidir.
 • Mal ya da hizmet satışı bir işletmenin birden fazla şubesine yapıldıysa birleştirmelisiniz ve Bs formunda tek satır olarak göstermelisiniz.
 • Formlarda alıcı ya da satıcı olsun vergi kimlik numarasını; ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlamalısınız.

Ba/Bs Formu Nasıl Beyan Edilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre Ba/Bs formlarının beyanı https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır. Ancak beyan işlemini elektronik ortamda yapan bir mükellefseniz kağıt ile ya da posta ile verdiğiniz bildirim formları kabul edilmez. Beyan işleminin yapılmasının ardından, bildirimin verilmesi gereken sürenin son gün ve son saati olan 24:00’dan önce onaylamanız gerekir. Kullanıcı kodu ve şifre sahibi olan form Ba ve/veya form Bs mükellefi iseniz; düzenleyen bölümüne kendi bilgilerinizi yazmalısınız. Yeminli mali müşavir tarafından gönderiliyorsa formu gönderen bölümüne onun bilgilerini girmelisiniz. Bu durumda formu düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebecinin bilgileri yoksa da mükellefin bilgilerini yazmalısınız.

Eğer formlar serbest muhasebeci tarafından gönderiliyorsa formu gönderen ve düzenleyen bölümüne onun bilgileri eklenmelidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus da; alış satışlar ile ilgili bir iade söz konusuysa iade faturaları da forma eklenmelidir. Yurt dışı işlemlerinin de faturalandırılmış belgeleri de form tutarını etkilemektedir.