Bu yazımızda sizlere e-ticaret işletmelerinin de yaptırması zorunlu olan esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt sürecine dair detaylara yer verdik.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135. maddesine göre kurulan esnaf ve sanatkarlar odaları, esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek eğitimleri sağlamak, meslek disiplini ile ahlakını korumak ve meslek mensuplarının birbirleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek adına kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardır.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı Nasıl Yapılır?

Esnaf ya da sanatkar olarak iş yapan herkes, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmak zorundadır. Esnaf ve sanatkarların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını, 30 gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil edip, sicil gazetesine de ilan vermeleri gerekir. Bunun için öncelikle esnaf sicil daha sonra da oda kaydının oluşturulması gerekir. Bu iki işlem ayrı yerlerde, ayrı belgeler ile yapılır.

Esnaf Sicil Kaydı Nedir?

Meslek sahipleri her faaliyetleri için ayrı ayrı sicil kaydı yaptırmalıdır. Esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerinde bulunabilmeleri için odalara kayıt olduklarında verilen sicil numarasına esnaf sicil kaydı denir. Kişilerin faaliyete başladıkları tarihten itibaren bağlı bulundukları sicil gazetesinde ilan ettirmeleri ve bağlı bulundukları sicile 30 gün içerisinde tescil işlemi yapmaları gerekir.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Esnaf Sicil Kaydı İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Esnaf sicil kayıt işlemleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ne yapılmaktadır. Gerekli evraklar teslim edilmeden önce başvuru dilekçesinin çıktısının alınıp doldurulması gerekir. Daha sonra bu dilekçe ile birlikte aşağıdaki tüm belgelerin eksiksiz ve hatasız bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir:

 • Kişinin vergi dairesine kayıtlı olduğu ispatlayan bir belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
 • Muhtar veya nüfus müdürlüğünden alınan ikametgah belgesi,
 • Verilen IBAN numarasına yatırılan kayıt ücretinin dekontu.
 • Bu evraklarla ilinizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine giderek sicil kaydı işlemini yapabilirsiniz.

Esnaf Sicil Kaydı İçin Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Esnaf sicil kaydı için yapılan başvurularda öncelikle bir başvuru dilekçesi yazılmalıdır. Dilekçede hangi ildeki esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğüne kayıt yaptırdığınızı, meslek dalınızı (faaliyet konusunu), kimlik numaranızı, iş yeri adresi ve unvanı ve iletişim bilgilerine yer vermelisiniz.

Esnaf Sicil Kaydı Başvuru Dilekçesi Örneği Nedir?

Esnaf sicil kaydı başvurusunda vermeniz gereken dilekçenin örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Esnaf Odası Kaydı İçin Gerekli Tüm Belgeler Nelerdir?

Esnaf odası kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikle vergi dairesinde kayıt yapılmalıdır. Ayrıca SSK ya da Bağ-Kur kaydınızın da bulunması gerekmektedir. Emekli iseniz emekli tahsis numaranızla da kayıt yapabilirsiniz. Esnaf odasına kayıt yaptırmak için aşağıdaki belgeleri temin etmeniz gerekmektedir:

 • Muhtardan ya da nüfus müdürlüğünden alınan nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yine muhtardan ya da nüfus müdürlüğünden alınan ikametgah belgesi,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • SSK / Bağ-Kur / Emekli tahsis numarası
 • 2 adet fotoğraf.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Ücreti Nedir?

Her ilde bulunan esnaf odalarının kayıt ücreti farklılık gösterir. Kayıt olmak istediğiniz ilin kayıt ücretini o ilin web sitesini ziyaret ederek bulabilirsiniz.

Esnaf ve sanatkarlar odasi kayit rehberi aidatını temsil eden görsel

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Aidatı Ne Kadardır?

Üyelerin kayıtlı olduğu esnaf odasına ödeyeceği aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından da fazla olamaz. Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidatı ödenmesine gerek yoktur. Başvuru ücretinde olduğu gibi her ildeki odanın aidat ücreti farklılık göstermektedir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkârların sicile ilk kayıt yapılması sırasında sicil müdürlüğüne ödenir. Kayıt ücretinin yarısı, sicil ihtiyacında kullanılmak üzere birlik adına açılacak banka hesabına, diğer yarısı da ilgili odanın banka hesabına aktarılır. Yıllık aidat ise nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte odaya ödenmektedir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Sorgulama Nasıl Yapılır?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıt sorgulama ve belge doğrulama işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Meslek Odası Nedir?

Meslek odaları, üye olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan, mesleki faaliyet çerçevesinde yapılan işleri kolaylaştıran, mesleğin çıkarlarını koruyan, meslektaşların iletişimini ve ilişkilerini güçlendirmek adına adımlar atan kuruluşlardır. Ülkemizde hemen hemen her meslek grubunun meslek odası vardır. Meslek odaları yasalara ve kanunlara göre hareket eder. Meslek odalarının çalışma alanları da bulundukları il sınırlarını kapsar. Odaların kendi içerisinde bulunan organları vardır. Bu organlar yönetim organizasyonunun olması ve düzgün bir şekilde yürümesi için çok önemlidir. Meslek odalarının organları şöyledir:

 • Meslek Komiteleri: Meslekleri ile ilgili incelemelerde bulunur. Yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri yönetim kuruluna teklif eder. Mevzuatta verilen görevleri yerine getirir. Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya seçilen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar verir.
 • Meclis: Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçer. Yönetim kurulunun yaptığı teklifleri inceleyip karara bağlar. Mesleki kararlar alır ve bu kararlara uyulması zorunludur. Oda iç yönergesini kabul eder ve birliğin onayına sunar. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlar.
 • Yönetim kurulu: Mevzuat ve meclis kararları doğrultusunda oda işlerini yönetir. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlarla ilgili raporları oda meclisine sunar. Oda personellerinin işe alınmasına, görevlerinin son verilmesine, yükselmelerine ya da nakillerine karar verir. Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunar. Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunar.
 • Disiplin Kurulu: Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin veya para cezaları verilmesini meclise önerir. Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını usul ve esaslara uygun olarak yürütür.

Meslek Odası Kaydı Zorunlu Mudur?

Evet, meslek odalarına kayıt yaptırmak zorunludur.

e-Ticaret Yapanlar İçin Esnaf Odası Kaydı Neden Önemlidir?

Esnaf odalarına kayıt yaptırmanın birtakım avantajları vardır. Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkarlara mesleği eğitimler verebilir, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri için mesleki yeterlilik belgesi verebilir, mesleki konularda danışmanlık yapabilir ve esnafa düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı verebilmektedir. e-Ticaret yeni başlayan veya başlamak isteyen işletme ve kişiler de bu avantajlardan esnaf odasına kayıt olarak yararlanabilmektedir.

QNB banner

e-Ticaret İçin Uygun Kredi Nasıl Kullanılır?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olan e-ticaret işletmeleri, avantajlı faiz oranlarıyla esnaf kefalet kredisinden yararlanabilirler.

Esnaf Odası Kredisi Nasıl Kullanılır?

“Esnaf ve sanatkarlar odasına özel kredi nedir?” sorusuna cevap olarak esnaf kefalet kredisini gösterebiliriz. Esnaf kefalet kredisi, esnaf ve sanatkarların ticari faaliyetlerine destek vermek amacıyla Halk Bankası iş birliğinde düşük faizli kredilerdir. Gereken şartlara uyan ve krediden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar şöyle bir süreç beklemektedir:

 • Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne gerekli belgelerle yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.
 • Yapılan başvuru daha sonra kooperatif tarafından değerlendirilmeye alınır ve 15 gün içerisinde yazılı olarak iletilir.
 • Onay alan başvurular bankaya yönlendirilir.
 • Banka, başvuru yapanların sicilini inceler ve araştırma yapar.
 • Banka tarafından da onaylandıktan sonra işletmelerin kredileri teslim edilir.

Kredi başvurusunda bulunacak işletmelerin şu belgeleri temin etmesi gerekir:

 • Vergi levhası ve esnaf sicil belgelerinin aslı ve fotokopisi,
 • Kooperatiften alınacak ortaklık beyannamesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Bağlı bulunan odadan alınan oda faaliyet belgesi,
 • 4 adet vesikalık fotoğraf,
 • Kimlik belgesi ve fotokopisi.
 • Bu belgelere ek olarak Halk Bankası da ek evraklar isteyebilmektedir.

Esnaf Odası Kredi Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisinde yararlanabilmek için birtakım şartlar gerekmektedir. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • En az 1 yıl boyunca esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı faaliyette bulunmak,
 • Birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak,
 • İş ya da ikamet adresinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması gerekmektedir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt Olmanın Avantajları Nelerdir?

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt yaptırmanın avantajlarını özet olarak şöyle sıralayabiliriz:

 • Düşük faizli oranlarıyla kredi imkanından yararlanabilmek,
 • Esnafın bulunduğu şehirdeki diğer meslektaşlarıyla iletişim kurabilmesi,
 • Mesleki eğitimlerden yararlanabilmek,
 • Mesleki danışmanlık alabilmek.
 • Esnaf ve sanatkarlar odalarının hizmetlerinden ve avantajlarından yararlanabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerekmektedir.