İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları; bir kuruluşun ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri olan insanı ifade eder. Maddi kaynaklar ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli olmazsa kuruluşların başarı olasılığı da düşük olur. İnsan kaynakları, şirketlerin hızla değişine iş ortamıyla kaliteli çalışanlara yönelik daha fazla taleple başa çıkmalarında yardımcı olmada kilit rol oynamaktadır. İnsan kaynakları ayrıca mevcut çalışanlara sağlanan fayda programlarını da yönetmektedir. İnsan kaynakları;

 • Çalışanları etkin bir şekilde yönetir,
 • Bireysel ve kurumsal performansı arttıran yetkinlikler geliştirir,
 • Rekabet gücünü artırmak için yenilikçiliği, yaratıcılığı ve esnekliği artırır.

Stratejik İnsan Kaynakları Nedir?

Stratejik insan kaynakları; alınacak personellerin stratejik hedefler doğrultusunda seçilmesini, eğitilmesini, stratejik düşünme yöntemlerinin öğretilmesini kapsayan insan kaynakları modelidir. Stratejik insan kaynakları ile geleneksel insan kaynakları arasında en temel fark baz aldıkları performans kriteridir. Geleneksel modelde performansa bireysel olarak bakılır. Stratejik insan kaynakları modelinde ise, çalışanın tek başına yetenekli olması önemli değildir. İşletmenin belirlemiş olduğu hedefleri gerçekleştirme başarısı önemlidir. Stratejik insan kaynakları modelinde; örgüt stratejileri önceliklidir ve İK politikaları stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanır. Klasik modelde ise, çalışanları stratejik amaç ve hedeflerden bağımsız olarak hareket eder ve İK politikaları herhangi bir strateji faktörü dikkat alınmadan hazırlanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynaklar yönetimi, insanların mümkün olduğunca etkin ve üretken bir şekilde çalışabilmeleri için şirket çalışanlarını, çalışma kültürünü ve çalışma ortamını yöneten yaklaşımdır. Çalışanların ve çalışmaların etkili olup olmadığı ise iş performansı, müşteri şikayetleri, devamsızlıklar, elde edilen başarılar, iş uyuşmazlıkları gibi kriterler göze alınarak belirlenir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Hangi İş Süreçleriyle İlgilenir?

Çalışan ve şirket verimliliğinin artması ve sorunsuz işlemesi için insan kaynakları yönetim ekibinin sorumluluğu çok fazladır. Hem çalışanların çalışma ortamından memnun olması hem de şirketin çalışanlarından memnun olmasını sağlaması gerekir. İnsan kaynaklarının yönetmekle yükümlü olduğu iş süreçlerini şöyle özetleyebiliriz:

 • İş başvurularında yeni çalışanlarla görüşme, değerlendirme ve işe almak,
 • Çalışanlara iş ve kariyer gelişimi sunmak,
 • Bireysel çalışanların iş ile ilgili sorunlarının ele alınması,
 • Çalışma ortamını ve performansını etkileyen politikalar geliştirmek,
 • Çalışan ücretlerinin adil bir şekilde gerçekleştirmek,
 • Yetenek yönetimi,
 • Şirketin uyarı ve disiplin cezası gibi yaptırımları düzenlemek ve yönetmek.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminde insanların içinde bulunduğu şirket ya da örgüt ortamı merkeze alınır. İnsan kaynakları yönetiminde bu kuruluşların içerisinde bulunduğu toplumun örgütsel başarısını yakalaması, sürdürülmesi amaçlanır. Bu sebeple insan kaynakları yönetimi özellikleri şunlardır:

 • Çalışan ve işveren arasındaki ilişkilerde önemli role sahiptir.
 • İş ortamındaki verimliliğin artması için projeler geliştirir.
 • Kurum için etkinlikler düzenler.
 • Çalışanların SGK kaydı, işe giriş kaydı ve bordro gibi evrak işleri ile uğraşır.
 • Çalışanların memnuniyetini sağlamak için taleplerini dinler ve değerlendirir.

İnsan Kaynakları Şirketler İçin Neden Çok Önemlidir?

Birçok girişimci işlerini hızlı bir şekilde başlatır ancak işleri gelişmeye başladığı zaman çalışan yönetiminde zorlanmaya başlar. Personeli yönetebilmek zaman alır ve belirli beceriler gerektirir. Dışardan çok önemli gibi görünmese de insan kaynakları yönetimi her işletmenin sahip olması gereken bir husustur. İnsan kaynakları olmaz ve çalışanlar ile ilgilenilmezse etkili performans gösterme motivasyonları etkilenir. İnsan kaynakları yönetimi ile, iş gücü planlanır, çalışanların öneri ve şikayetleri dinlenir ve çözümleri aranır, verimliliği artırmak için çalışmalar yapılır, şirkete en uygun çalışanlar işe alınır ve işletme stratejileri belirlenir. İnsan kaynaklarının olmadığı şirketlerde çalışanları yönetmek, iş gücünü planlamak, verimlilik artırmak çok zordur. İnsan kaynakları yönetimin şirketlere sağlayacağı faydaları şöyle özetleyebiliriz:

 • İş kazaları azalır.
 • Çalışma barışı sağlanır.
 • Moral ve motivasyon artar.
 • Çalışan performansı ölçülür.
 • İşe devamsızlık azalır.
 • İş yeri tatmini artar.

İnsan kaynakları yönetimi ve e-ticaret ile ilgili insan kaynaklarının şirketler için önemini temsil eden fotoğraf

İnsan Kaynakları Yönetimi Şirket Başarısını Ne Kadar Etkiler?

Bir şirketin başarılı olmasındaki en büyük rollerden birisi insan kaynakları yönetimindedir. Çünkü insan kaynakları yönetimi olmadan istikrarlı bir başarı olmaz. İnsan kaynakları ile şirkete en uygun çalışanlar alınır. Alınan çalışanlar şirketin hedefleri doğrultusunda eğitimler verilir ve performanslarının artması sağlanır. İnsan kaynakları ile çalışanların ihtiyaçları analiz edilir ve daha iyi bir iş ortamı sağlanır. Bu da motivasyonlarını artırdığı için şirketin performansını da iyileştirir. İnsan kaynakları şirkete en doğru kişileri aldığı için de sürekli kişiler değişmez ve daha istikrarlı bir çalışma ortamı elde edilir.

e-Ticaret’te İnsan Kaynakları Stratejileri Nasıl Olmalıdır?

e-Ticaret herkesin hayatında alışverişi daha konforlu ve hızlı bir hale getirmiştir. Artık bir şey satın alınacağı zaman ilk önce internetten bakılır. Her gün milyonlarca kişi internet üzerinden alışveriş yapmaktadır. Özellikle bu oran pazaryerlerinde daha fazladır. Yüksek kaliteli bir web sitesi geliştirme, sipariş işleme, paketleme, nakliye ve müşterilerin kapısına teslim etme aşamalarıyla e-ticaret 7/24 işleyen bir sektördür. İşletmelerin başarısı bu aşamaların mükemmel senkronizasyonu ile sağlanabilir. Bu da doğru çalışan ve çalışan motivasyonu ile gerçekleşir. İşte bu noktada e-ticarette de insan kaynakları yönetiminin önemi görülür.

İş hedefi ve stratejisine bağlı olarak her şirketin işletim sistemi farklıdır. Bu nedenle e-ticaret şirketlerini kendi özgü insan kaynakları yönetim stratejileri ve gereksinimleri olmalıdır. Siparişin hazırlanmasından müşteriye ulaşmasına kadar olan süreçte çalışanların en uygun aşamada görevlendirilmesi önemlidir. İnsan kaynakları sayesinde çalışanları daha iyi tanıyabilir, yeteneklerini daha iyi analiz edebilirsiniz. Profesyonel ve organize bir insan kaynakları ekibine sahip olmak, sürekli değişen e-ticaret sektörüne ayak uydurmanızda da fayda sağlar.

İnsan kaynaklarının rolü, şirketin sürekli değişen e-ticaret sektöründe istikrar kazanabilmesi için çok önemlidir. Değişimi planlamak, çalışanlara yardım etmek demektir. İnsan kaynakları yönetimi ile departmanlar arasında köprüler kurulur, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişki yönetilir. Değişen sektörde iş akışını düzenler, olası kriz zamanlarında çalışanlara güven vermek için yönetim planı yapar.

Pazaryeri entegrasyonu banner görseli

Pazaryerlerinde e-Ticaret İçin İnsan Kaynakları Gereksinimi Nasıldır?

Her gün milyonlarca kişinin ziyaret edip alışveriş yaptığı pazaryerlerinde insan kaynakları yönetimi departmanı olmazsa olmazlardandır. Örneğin, dünyanın en büyük pazaryerlerinden biri olan Amazon’da 800 binden fazla çalışan çalışıyor. Bu çalışanlar dünyanın birçok yerinde milyonlarca siparişi müşterilere sorunsuz bir şekilde ulaştırmaya çalışıyor. İşletmenin bu başarısı, çalışanların işlerinin mükemmel senkronizasyonuna ve her gün uygun şekilde insan kaynakları tarafından yönetilmesine bağlı.

Sağlıklı bir iş ortamı sunulmayan, sorunları dinlenmeyen ve sahip olduğu yeteneklere göre görev verilmeyen çalışanların, iş motivasyonu da düşüktür. Bu da pazaryerlerinin müşteri ilişkilerini etkileyebilmektedir. Bu sebeple insan kaynakları yönetimi ile çalışanların uzun saatler çalışmaması, motivasyonlarını artıracak etkinlikler yapılması, yan haklarının artırılması gibi hususların yapılması çok önemlidir.

e-Ticaret Siteleri İçin İnsan Kaynakları Gereksinimi Nasıldır?

e-Ticaret web siteleri için genelde şirketler tarafından öncelikle en mükemmel yazılımlar ve bilgi işlem sistemleri için büyük harcamalar yapılır. Ancak bu cihazları işletecek, ürün yükleyecek, sipariş yönetimi yapacak çalışanlar için aynı oranda maliyet ayrılmaz. e-Ticaret web sitenizin mümkün olduğu kadar karlı ve verimli olmasını istiyorsanız insan kaynakları yönetimine de önem vermeniz gerekir. Çünkü, sürekli gelişen bu sektöre yeniliklere ayak uydurabilmek için ilk hazırlığı insan kaynakları sisteminde yapmanız gerekir.

Çalışanların bilgilerini saklamak, performanslarını analiz etmek için İntranet gibi insan kaynakları yazılımlarını kullanabilirsiniz. Bu gibi yazılımlar ile çalışanlarınız güncel bilgilere daha çabuk ve kolay ulaşabilir. Elektronik duyuruları bu programlar üzerinden yapabilir, çalışanların bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

e-Ticaret’te Personel Yönetimiyle İlgili Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Personel yönetimi bir çalışanın işe alınmasıyla başlar. Personel yönetimi ile işe aldığınız çalışanın SGK girişlerinin eksiksiz yapılması, sistem girişlerinin tamamlanması, sağlık ve güvenliğinin sağlanması, devlete ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması, talep edildiğinde yurt dışı çıkış evraklarının temin edilmesi, bordrolarının hesaplandıktan sonra bankaya ödeme talimatının verilmesi ve çalışma saatleri ile ilgili verilerin oluşturulması sağlanır.