Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü; bir şirketi karakterize eden, paylaşılan değerler, tutumlar ve uygulamalar olarak tanımlanır. Bir kurumun çalışanları arasında paylaşılan değerler, normlar, inançlar, davranışlar ve işbirliği şekilleri gibi unsurları kapsar. Bu kültür, çalışanların birlikte çalışma biçimlerine, karar alma süreçlerine, iletişim tarzlarına ve genel iş ortamına etki eder. Kurum kültürü sayesinde çalışanlar şirket içerisinde nasıl davranacaklarını, kendilerine verilen değeri ve kurum için neyin önemli olduğunu bilir.

Kurum Kültürü Öğeleri Nelerdir?

Kurum kültürü, bir şirketin işleyişini ve davranışlarını belirleyen bir dizi öğeden oluşur:

 • Değerler: Bir kurumun değerleri, inançları ve prensipleri kurum kültürünün belirleyici öğelerinden biridir. Kurum bu değerlere göre iş yapış şeklini ve amaçlarını belirler, çalışanlar da bu değerlere göre hareket eder.
 • İnançlar ve Normlar: Her kurum içinde benimsenen inançlar ve ideolojik prensipler bulunur. Kurum içinde yaygın olan bu inançlar ve davranış normları da kurum kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu inanç ve normlar kurumun motivasyonunu ve tutumlarını şekillendirir.
 • İletişim Tarzı: Bir şirketin içindeki iletişim tarzını da şekillendirir. Açık, dürüst, etkili ve düşük hiyerarşik iletişim sağlam bir kurum kültürünün önemli özelliklerinden biridir.
 • Liderlik Tarzı: Bir kurumda liderlerin davranışları ve tutumları da kurum kültürünü şekillendirir. Liderlerin şirket değerlerine uygun davranışları, çalışanların işyerindeki deneyimlerini büyük ölçüde etkiler.
 • Misyon ve Vizyon: Şirketin misyonu ve vizyonunun olması, kurumun neden var olduğu ve nereye gitmeyi hedeflediğini gösterir, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını etkiler.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Kurum Kültürü Türleri Nelerdir?

Doğrudan şirketin kârlılığına ve çalışanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulundukları, motivasyon düzeyleri ve görevlerinde ne kadar performans gösterdikleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Kurumların ihtiyaçlarına ve vizyonuna bağlı olarak, başarı için modellenebilecek çeşitli kurum kültürü türleri vardır.

 • Klan Kültürü: Adından da anlaşılacağı gibi klan kültürü, ekip çalışmasına ve organizasyon içinde aile duygusu yaratmaya odaklanır. Klan kültürüne sahip şirketlerde çalışanlar, fikir üretmeye ve bunları söylemeye teşvik edilir ve her çalışan işgücünün değerli bir üyesi olarak görülür. “Hepimiz bu işte birlikteyiz” mottosuyla hareket edilen klan kültürü eylem odaklıdır ve değişimi benimser.
 • Hiyerarşi Kültürü: Bu türde şirketler içinde net bir emir komuta zinciri bulunmaktadır. Kararlar üst yönetim tarafından alınır ve çoklu yönetim katmanları bulunmaktadır. Katı bir yapıya ek olarak, çoğu zaman çalışanların uyması gereken bir kıyafet kuralı da vardır. Hiyerarşi kültürünü benimseyen şirketlerde belirli bir iş akış sistemi vardır. Bu da onlara istikrar ve riskten kaçınmalarını sağlar.
 • Adhokrasi Kültürü: Adhokrasi kültürünün kökü, yenilikçiliğe ve uyarlanabilirliğe dayanır. Bu kültürde, çalışanların yaratıcı düşünmeleri ve fikirlerini dile getirmelerini teşvik etmek için bireyselliğe değer verilir. Çalışanlar genellikle özgürce fikirlerini ifade edebilir ve yenilikçi projelere katkıda bulunabilirler. Belirsizlik ve karmaşıklık olan durumlarda esneklik ve yenilikçiliği teşvik eder. Adhokrasi kültürü, belirli bir yapıya ve sürece bağlı olmaksızın, organizasyonun ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara uygun olarak esnek bir şekilde hareket etmeyi amaçlar. Bu kültür tipi, özellikle hızlı değişen ve belirsizlik içeren endüstrilerde ve startuplar gibi girişimci organizasyonlarda sıkça görülür.
 • Pazar Kültürü: Burada karlılık ön plandadır. Her şey nihai sonuç göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Sonuç odaklı olan bu kültürü benimseyen şirketler, çalışanlarını sadece diğer şirketlerle değil kendi aralarında da rekabet etmeye teşvik eder. Bu kurumlardaki çalışanlar, satış hacmi ve verimlilik gibi konularda takım arkadaşlarını geride bırakarak ilerleyebilirler.
 • Önce Müşteri Kültürü: Önce müşteri kültürüne sahip bir firmanın bir numaralı önceliği, mümkün olan her şekilde müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu sadece firmanın ürün çeşitliliği ya da kalitesiyle sınırlı değil, aynı zamanda çalışanların müşterilerle nasıl etkileşime girdiğini de içerir.

Kurum Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

Kurum kültürü özelliklerinde ilk sırada “vizyon” bulunmaktadır. Vizyon bir şirketin kurumsal manifestosunun oluşturulması için güçlü bir araçtır.

“Değerler” kavramı da kurum kültürünün özelliklerindendir. Bir şirketin misyon ve vizyonun yerine getirilebilmesi için bakış açısı ve benimsediği değerler de baz alınmalıdır.

Üçüncü özellik olarak “uygulamalar” diyebiliriz. Çünkü şirketin belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda hareket etmesi ve bunları uygulaması somut bir kurum kültürüne sahip olduğu gösterir.

Bir diğer özelliklerden biri “çalışanlar”dır. Çalışanlar kurum kültürünü geliştirecek ve uygulayacak kişilerdir.

Bir Şirket İçin Kurum Kültürünün Önemi Nedir?

Güçlü bir şirket kültürüne sahip olmak; çalışanların performansını ve üretkenliğini artırır, herkesi işini en iyi şekilde yapmaya motive eder; şirketlere etki ve önemini şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Sağlam bir kurum kültürü, çalışanların işlerine bağlı olmalarını ve işlerine motive olmalarını sağlar.
 • Çalışanların işbirliği içinde çalışmalarını, yenilikçi fikirler üretmelerini ve daha verimli olmalarını teşvik eder.
 • Bir şirkette değerli olduğunu ve saygı duyulduğunu hisseden kişilerin oradan ayrılma olasılığı daha düşüktür. Bu da daha az çalışan gideri anlamına gelir ve şirketlerin işe alım sürecinde zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar.
 • Bir şirketin kültüre sahibi olması; güçlü bir marka kimliği oluşturmasına da neden olur. Güçlü bir marka kimliğine sahip işletmeler, misyonlarını destekleyen, benzer değerlere sahip daha fazla işletme ile işbirliği yapabilme ve çalışan çekme eğilimindedir.
 • İş akışlarının iyileştirilmesine yardımcı olur ve karar alma sürecine rehberlik eder.
 • Güçlü bir kurum kültürü, şirketin krizlere karşı daha dirençli olmasını sağlar.

kurum kültürünü temsil eden fotoğrafKurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Bir kurum kültürünü seçerken ve oluştururken çeşitli faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Bu faktörler; şirketin misyon ve vizyonu, arzu edilen müşteri deneyimi, çalışanların etkileşimleri, tercihleri, değerleri, normları ve rekabet ya da endüstri eğilimleridir. İşte adım adım kurum kültürü oluşturmanın birkaç yolu:

 1. Temeli oluşturacak ilk adım değerlerin belirlenmesidir. Şirketin misyonu, vizyonu ve temel prensipleri göz önünde bulundurarak, kurumun en önemli değerleri tanımlanmalıdır.
 2. Kurum kültürünün oluşturulması ve uygulanması için liderlerin rolü çok önemlidir. Liderlik ekibi, kurum kültürünü destekleyen tutum ve davranışları benimsemeli ve çalışanlara örnek olmalıdır.
 3. Kurum kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesi için güçlü bir iletişim kurmak önemlidir. Çalışanlarla düzenli olarak iletişim kurularak, kurumun kültürel değerleri anlatılması ve faydaları hakkında eğitimler verilmelidir.
 4. İyi bir kurum kültürü oluşturmanın bir sonraki adımı çalışanları ödüllendirmek ve tanımaktır. Çalışanların kurum kültürüne katkıları ve çalışmaları takdir edilerek ödüllendirilmelidir. Bu da kurum kültürünün gelişmesini ve benimsenmesini sağlar.
 5. Kurum kültürü zaman içerisinde değişebilir. Bunun için çalışanlardan geri bildirim alınarak sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır. Şirketler tarafından, kurum kültürünü sürdürmek ve geliştirmek için sürekli olarak çaba sarf edilmeli ve geri bildirimlere dayalı olarak sürekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Kurum Kültürü Hangi Avantajları Sağlar?

Etkin ve olumlu oluşturulmuş kurum kültürünün şirketlere sağladığı avantajlar arasında motivasyon, sadakat, fikir alışverişi, iş birliği ve yaratıcılık unsurları yer almaktadır.

Çalışanlarda motivasyon ve şirkete olan bağlılığı artırır. Bu da performanslarına yansıyarak şirketin daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlar.

Çalışanların fikirlerini özgürce paylaşmalarını teşvik eder. Bu da şirkette inovasyon ve yaratıcılığı destekleyerek sektörde rekabet avantajını elde edilmesine yardımcı olur. Şirketin dışarıdaki imajını güçlendirir ve yetenekli adayları çekmek ve tutmak için önemlidir.