Puantaj Nedir?

Puantaj, şirketlerde çalışan personelin çalışma sürelerini, görevlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Puantajla, personelin ne kadar çalıştığı, hangi görevleri yaptığı, ne zaman çalıştığı ve verimliliği kayıt altına alınır. Puantaj sistemi, personel yönetimi ve maaş hesaplamaları gibi işlemlerde temel bir rol oynar. İş yerlerinde personelin çalışma saatlerini doğru bir şekilde belgelemek, ödemelerin doğru ve adil bir şekilde yapılmasını sağlar. Özellikle vardiyalı çalışma sistemine sahip olan işletmelerde ya da çalışan sayısı çok olan işletmelerde doğru insan kaynakları yönetimi yapabilmek için puantaj sisteminden yararlanılır. Bu sayede personelin çalışma saatlerini doğru bir şekilde belgelenmesi, ödemelerin doğru ve adil bir şekilde yapılması sağlanır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Puantaj Defteri Nedir?

Puantaj defteri, puantaj cetveli oluşturma yöntemlerinden biridir. Günlük olarak puantör tarafından doldurulan bu deftere çalışanların bilgileri, giriş-çıkış saatleri, izinler, tatilleri, fazla ya da eksik yapılan mesaileri eklenir. Ödeme günlerinde işveren ödenecek maaşları puantaj defterindeki verilere göre hesaplar ve maaş bordrosunu buna göre oluşturur. Bu sebeple puantörün bu verileri girerken çok dikkatli ve özenli çalışması gerekir.Puantaj defterine genellikle aşağıdaki bilgiler eklenir:

 • Çalışma saatleri,
 • Mesai ücretleri,
 • Kullanılan izinler,
 • Resmi tatiller,
 • Hastalık ya da mazeret izinleri,
 • Performans ve görevler.

Puantaj Kartı Nedir?

Puantaj kartı da puantaj verisi tutmak için kullanılan araçlardan biridir. Ancak puantaj defterinde tüm çalışan verileri yer alırken puantaj kartı her çalışan için özel olarak oluşturulur. Puantaj kartında ayın günlerini gösteren kutucuklar yer alır. Ayrıca haftalık izinler ve resmi tatiller de bulunur. Personelin fazla ya da eksik mesai saatleri karta eklenir. İzinler, gelinmeyen günler ded puantör tarafından karta eklenir. Puantaj kartları sayesinde iş yerleri, personelin çalışma saatlerini daha doğru bir şekilde kaydeder, maaş hesaplamalarını daha verimli yapar ve işgücü yönetimini daha kolay bir şekilde gerçekleştirir. Puantaj kartı genel olarak az personeli olan küçük ve orta ölçekli şirketler için daha pratiktir.

Günlük ve Aylık Puantaj Nedir?

Günlük ve aylık puantaj yapılan ödeme hesaplamalarına göre farklılık gösterir. Standart iş sözleşmelerinde çalışanlar, belirlenen maaş günlerinde ödemesini alır ve işveren sadece ilgili dönemlerde maaş ödemesi yapar. Puantaj usulü çalışanların ise maaş hesaplamaları ve ödeme günleri farklılık gösterebilir. Puantaj usulü çalışanlar, günlük puantaj sistemine girilen mesai saatlerine göre ödeme alır. Bu nedenle çalışanın sabit bir maaş dönemi olmaz sadece puantaj cetveline girilen çalışma günlerine göre bir ücret alır.

Puantaj Cetveli Nedir?

Puantaj cetveli, personelin çalışma saatlerinin ve çalışma sürelerinin haftalık ya da aylık olarak kaydedildiği, takip edildiği ve raporlandığı belgedir. Bu cetvel manuel olarak bir defter üzerinde de tutulabilir, Excel ya da geliştirilen yazılımlara da işlenebilir. Büyük ve çok fazla çalışanı olan şirketler, personellerine verdikleri kart sayesinde otomatik olarak puantaj cetvelini doldurur. Çalışan işe geldiği günlerde, giriş ve çıkış saatlerinde kartı okutarak geçtiği için verilerin işlenmesi algoritmalar tarafından oluşturulur. Puantaj cetvelinde çalışanın fazla mesai saatleri, izinler, tatiller gibi bilgileri de yer alabilir.

puantaj cetveli hazırlamayı temsil eden fotoğraf

Puantaj Cetveli Nasıl Hazırlanır?

Puantaj cetvelinin doğru ve özenli doldurulması çok önemlidir. Çünkü çalışanlar bu cetvelde verilere göre ödemelerini alır. Bir puantaj cetvelinin doldurulması verilerin günlük olarak işaretlenmesi ile gerçekleşir. Excel kullanan ya da kart sistemi, parmak izi ya da yüz tanıma sistemi olan şirketlerde ise puantaj cetvelindeki veriler tek bir havuzda toplanmaktadır. Yazılımlar sayesinde bir puantörün manuel veri girmesine gerek kalmadan otomatik olarak veriler toplanır.

Puantajın İşletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Puantaj sistemi, şirketlere birçok fayda sağlar. Bunun başında işgücü yönetimi, personel takibi ve maaş hesaplamaları gibi alanların daha iyi takip edilmesi gelir. Puantaj tutmanın işletmelere sağladığı bazı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışma saatlerinin doğru takip edilmesi: Puantaj sistemi, çalışanın hangi saatlerde ne kadar çalıştığını kayıt altına alır. Böylece çalışanın çalışma saatleri doğru bir şekilde takip edilir ve adil bir şekilde ödemesini alır.
 • İş gücü yönetimi: Puantaj sistemi sayesinde işletmeler, personel ihtiyaçlarını ve iş yükleri daha iyi anlar. Hangi günlerde daha fazla personel ihtiyacı olduğu, hangi dönemlerde fazla mesai gerektiği gibi bilgiler puantaj cetveli sayesinde ortaya çıkar.
 • İş kanunlarına uyum: Puantaj sistemi ile işletmeler, çalışanların çalışma saatleri, izinler, tatiller gibi konuları kayıt altına aldıkları için yasal düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet gösterir ve hukuki sorunlardan kaçınır.
 • Çalışan performansının değerlendirmesi: Puantaj verileri, yöneticilere çalışanların performansını objektif bir şekilde gösterir. Ne kadar çalıştığı, ne kadar mesai yaptığı ya da performansını nasıl kullandığı puantaj cetvelindeki veriler sayesinde görülür.
 • Maaş hesaplamalarının doğru yapılması: Puantaj verileri, çalışanın çalışma süreleri ve fazla mesai saatleri gösterdiği için maaş hesaplamalarının da doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu da hem işverenin hem de çalışanların maaşlarının adil ve hatasız bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur, çalışan motivasyonunu artırır.
 • İzin ve tatil süreçlerinin yönetimi: Puantaj sistemi sayesinde çalışanların izin talepleri ve kullandıkları izin günleri takip edilerek işletmenin faaliyetleri kesintiye uğramadan izin süreçleri sağlıklı bir şekilde yönetilebilir.

Sonuç olarak, puantaj işletmelerin iş gücü yönetimi süreçlerini iyileştirerek operasyonlarını daha verimli hale getirir. İşletmeler, doğru ve güvenilir puantaj verileri ile personel yönetimini daha etkili yapar. Konuyla ilgili güncel ve teyitli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Örnek Puantaj Cetveli

Örnek bir puantaj cetvelini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Cetveli çalışan sayısına, çalışma günlerine göre şekillendirebilirsiniz.

Çalışanın Adı-Soyadı

1.Gün

2.Gün

3.Gün

4.Gün

5.Gün

Çalıştığı gün  sayısı

Gelmediği gün sayısı

Fazla Mesai Günü Sayısı

1.Çalışan

+

+

+

x

x

3

2

0

2.Çalışan

+

+

+

+

+

5

0

0

3.Çalışan

+

+

+

+

x

4

1

1