e-İhracata olan ilginin artması ve sektörün önem kazanmasıyla Ticaret Bakanlığı bu alandaki payı artırma kararı aldı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, 21. Yüzyılda çağımızın getirdiği teknolojik ilerleme ile birlikte, dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşümü ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçları yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık, hazırladığı e-ihracat destek paketimiz ile ihracatçıların bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların detaylı bir şekilde hazırlandığını açıkladı.

e-İhracat Entegrasyonu

“Türkiye E-İhracat Platformu Kurulacak”

Bu çalışmalar kapsamında oluşturulan destek paketleri ile e-ihracatın genel ihracat içerisindeki yüzde 1,5 oranındaki payının yüzde 10’a çıkarılacağı açıklandı. Açıklamada, “Hazırlanan “e-ihracat destek paketi” ile tüm firmalarımızın, KOBİ’lerimizin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanmasına, yurtdışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak e-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye e-İhracat Platformu’nun kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine imkan sağlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

e-ihracat desteklerini temsil eden fotoğraf

Sunulacak e-İhracat Destekleri

Bu destek paketi, e-ihracat yapan işletmelere şu destekler sunulacaktır:

  • Yurtdışı dijital pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen tanıtımlar (Dijital pazaryeri tanıtım desteği),
  • Sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderler, (Sipariş karşılama hizmeti desteği),
  • Hızlı teslimatı sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiralanan yurt dışındaki depolara ilişkin kira giderleri (depo kira desteği),
  • Hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler, (Çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği),
  • Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri (pazaryeri komisyon gideri desteği),
  • e-İhracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri (e-ihracat tanıtım desteği),
  • Yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planı oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderler (pazara giriş rapor desteği),
  • Yurtdışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderleri (yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği).

Detaylar için bloğumuzu takipte kalın ve buradan resmi destek programlarını takip edebilirsiniz.