Son zamanlarda özellikle pandeminin ardından e-ticaret faaliyetlerine yönelen pek çok işletme vardır. Başta ekonomi bakanlığı olmak üzere, KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla çeşitli krediler, hibeler ve destekler vermektedir. KOSGEB desteklerinin detaylarına, “KOSGEB Nedir, Ne İşe Yarar? KOSGEB e-Ticaret Desteği” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB’in yanı sıra TÜBİTAK’ın da e-ticareti de kapsayan bir takım destek programları bulunmaktadır. Bu yazımızda bu TÜBİTAK destek programlarının detaylarını inceleyeceğiz.

TÜBİTAK Nedir?

TÜBİTAK, Türkiye’de toplumu bilim ve teknolojiyi teşvik etmek, özendirmek ve desteklemek amacıyla 1963 yılında kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tâbi bir kurumdur. Kuruluş Kanunu’nun 1. maddesine göre kuruluş amacına dair şu ifadeler yer almaktadır: Türkiye’de bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklere göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamaktır.

TÜBİTAK Açılımı Nedir?

TÜBİTAK’ın açılımı Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu’dur.

e-Ticareti Kapsayan TÜBİTAK Destekleri Nelerdir?

TÜBİTAK’ın e-ticareti de kapsayan destek programları bulunmaktadır. Bunlar; KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği, Girişimcilik Destek Programı ve Üniversite Sanayi İşbirliği Desteği’dir.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Desteği Nedir?

TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Desteği kapsamında, KOBİ’ler ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, yenilik faaliyetleri yapılmasına özendirilmesi, araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Yılda iki kez olmak üzere Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarına başvuru yapılabilmektedir.

Destek Miktarı Nedir?

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği kapsamında proje bütçesi 600.000 TL’dir. 600.000 TL’nin %75’i yani 450.000 TL’si hibe olarak verilmektedir.

TÜBİTAK destekleri rehberi için destek miktarını temsil eden fotoğraf

TÜBİTAK Kobi Desteği Hangi Giderleri Karşılar?

Peki destek kapsamı nedir? Bu program kapsamında desteklenen Ar-Ge proje harcamaları şunlardır:

 • Personel giderleri,
 • Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazlarının giderleri,
 • Malzeme giderleri,
 • Bilgisayar ve sunucu giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) alım giderleri ve projeler için alınan danışmanlık harcamaları.

TÜBİTAK Kobi Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge’ye 250 kişiden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 125 bin TL’den az olan tüm işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerin başvurularında sadece çalışan sayısına bakılmaktadır.

TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BİGG) Nedir?

Bireysel Genç Girişim (BİGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Girişimcilik Destek Programı ile, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek olan projelere destek vermektedir. e-Ticaret projeleri de bu program kapsamında desteklenebilmektedir. Bu destek programı ile girişimciliği özendirilmesi, rekabet gücünün artması ve yenilikçi firmaların oluşturulması amaçlanır.

pazaryeri entegrasyonu banner görseli

Destek Miktarı Nedir?

Girişimcilik Destek Programı’nın destek miktarının üst limiti 200.000 TL’dir. Programın ikinci aşama değerlendirme sürecinde her iş planı için destek tutarları belirlenir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde belirlenen destek tutarı geri ödemesiz olarak girişimciye aktarılır. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından bütçenin %40 ilk ödemede, diğer %40’ı ara ödeme olarak hesaba aktarılır. Kalan %20’lik tutar ise proje sonu işlemleri sürecinde toplam harcama gözetilerek yapılan hesaplama sonrasında TÜBİTAK tarafından ödeme yapılması gerekiyorsa kuruluşun destek özel hesabına gönderilir.

Destek Kapsamı Nedir?

Destek kapsamında girişimcilere mentorluk, network ağı, girişimcilik eğitimi ve hibe desteği verilmektedir. Program kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda geliştirilen, yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikirleri kabul edilmektedir. Program kapsamına giren alanlar şunlardır:

 • Akıllı Ulaşım
  • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,
  • Otomotiv ve Yan Sanayi,
  • Otonom/Elektrikli Araçlar,
  • Yol Güvenliği vb.
 • Akıllı Üretim Sistemleri
  • Endüstriyel Bilişim,
  • Katmanlı/Hızlı Üretim,
  • Makine İmalat,
  • Robotik/Otomasyon,
  • Yüksek Performanslı Malzemeler vb.
 • Enerji ve Temiz Teknolojiler
  • Akıllı Binalar/Şehirler,
  • Atıktan Enerji,
  • Çevre,
  • Enerji,
  • Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği,
  • Malzeme/Kimya Teknolojileri,
  • Yenilenebilir Enerji, vb.
 • İletişim ve Sayısal Dönüşüm
  • Bilgi Güvenliği,
  • Bulut Bilişim,
  • Büyük Veri,
  • Eğitim,
  • Elektronik Sistemler,
  • Finansal Teknolojiler,
  • Giyilebilir Teknolojiler,
  • IOT,
  • İletişim,
  • Karar Destek Yazılımları,
  • Ölçme-Test-Analiz,
  • Sanal/Artırılmış Gerçeklik,
  • Ses/Görüntü/Metin İşleme,
  • Turizm Teknolojileri,
  • Web/Mobil Uygulamaları,
  • Yapay Zeka, vb.
 • Sağlık ve İyi Yaşam
  • Biyomalzeme,
  • Biyoteknoloji,
  • e-Sağlık,
  • İlaç,
  • Kozmetik,
  • Spor Teknolojileri,
  • Tanı ve Analiz Kitleri,
  • Tıbbi Cihazlar, vb.
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
  • Akıllı ve Temiz Tarım,
  • Bitki Sağlığı,
  • Gıda Teknolojileri,
  • Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği,
  • Hayvan Sağlığı ve Refahı,
  • Su Ürünleri,
  • Su Verimliliği,
  • Tohum, vb.

TÜBİTAK Girişimcilik Desteği Neler İçin Harcanabilir?

TÜBİTAK’tan alınan desteklerin harcanabileceği alanlar girişimcilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. TÜBİTAK destekleri;

 • Personel giderleri,
 • Malzeme, yazılım, araç giderleri,
 • Seyahat giderleri gibi alanlarda harcanabilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki girişimlerin ödenmesi gereken vergiler TÜBİTAK tarafından desteklenmemektedir.

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Nedir?

Üniversite / Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, ülkemizde yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçlarına, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağladığı projedir. Üniversite-Sanayi işbirliği destekleme süresi proje bazında azami destek süresi 24 aydır. Başvuru zamanı için bir sınırlaması olmayan bir proje için de başvuru yapılabilir. Program kapsamında kabul edilen harcamalar yürütücü kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere şunlardır:

 • Sözleşmeli personel ya da bursiyer harcamaları,
 • Seyahat giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Hizmet giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla %20’si kadar)
 • Alet ve teçhizat giderleri desteklenir.

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Desteği Kimler İçindir?

Türkiye’de yerleşik olan ve projelerini ülkemizde uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Destek Miktarı Nedir?

TÜBİTAK’ın proje kapsamında karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, büyük ölçekli ise %60’ıdır. Projede destek üst limiti ve oranı 1 milyon TL’ye kadardır.

Destek Süreci Nasıldır?

TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esaslarına göre, projenin uygunluk kontrolü sonrası, destek kapsamında değerlendirilen harcamaların toplam meblağı belirlenir. TÜBİTAK’ın ödemesi gereken ve hesaplanan tutar proje özel hesabına aktarılır.

TÜBİTAK Desteklerine Nasıl Başvuru Yapılır?

Destek programlarına başvuruları TÜBİTAK’ın web sayfasından yapılmaktadır. Öncelikle kuruluşların TÜBİTAK’ın web sayfasında kullanıcı kaydı yapılmalıdır. Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra projeye ilişkin bilgiler girilir. İlgili başvuru evrakları ve web sayfasından alınacak çıktılar toplu bir şekilde posta yoluyla TÜBİTAK’a ulaştırılmalıdır.