Yıllık İzin Nedir?

Yıllık izin, bir çalışanın belirli bir süre boyunca çalışmaktan muaf tutulmasıdır. Çalışanlar bu süre içerisinde dinlenir, tatil yapar ya da kişisel işlerini halledebilir. Çalışan genellikle belirli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra yıllık izin hakkına sahip olabilir.

Yıllık İzin Hakkı Ne Zaman Doğar?

Bir çalışan, belirli bir iş yerinde belli bir süre çalıştıktan sonra yıllık izni hakkına sahip olur. Yıllın izin hakkı, iş kanunu tarafından belirlenir. Bu çalışanın aynı iş yerinde çalışmaya başladığı günden itibaren bir yıl sonra yıllık izin hakkı doğar. Deneme süresi de bu bir yıllık süreye dahildir

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin ücreti hesaplamak için çalışanın öncelikle bir iş yerinde bir yıl boyunca çalışmış olması gerekir. Daha sonra yıllara göre hak edilen yıllık izin günleri şu şekildedir:

  • Bir yıl çalışanlar için 14 gün,
  • 5 yıldan fazla çalışanlar için 20 gün,
  • 15 yıl dahil olmak üzere daha fazla çalışanlar için 26 gün izin hakkı verilir.

Ayrıca yıllık izin hesaplanırken izin süresine denk gelen bayram ya da resmi tatiller ve hafta sonları izin süresinden sayılamaz

Yaşın Yıllık İzin Süresine Bir Etkisi Bulunur Mu?

Evet, yıllık izin süreleri çalışanın yaşına bağlı olarak değişmektedir. Çalışma süresi fark etmeksizin 18 yaş ve daha küçük çalışanlar ile 50 yaş ve daha büyük yaşta olan çalışanlara 20 günden az yıllık ücret süresi verilemez.

yaşın yıllık izin süresine etkisini temsil eden fotoğraf

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Yıllık izin ücreti, çalışanların yıllık izinlerini kullandıklarında hak ettikleri tutardır. İş Kanunu’nun 57’inci maddesine göre, işveren izne ayrılan çalışanın izin dönemine ait ücreti peşin olarak çalışana ödemelidir.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin ücreti hesaplanırken çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Çalışanın brüt maaşı 30’a bölünerek ilk olarak günlük ücreti bulunur. Çalışanın aldığı son brüt ücreti üzerinden hesaplanan günlük tutar, kaç gün yıllık izin hakkı varsa o sayıyla çarpılır. Ortaya çıkan tutar üzerinden damga vergisi, SGK payı ve gelir vergisi kesilir. Kalan tutar çalışanın yıllık izin ücretidir.

Yıllık izin ücreti= İzin günü sayısı x Günlük ücret – Gelir ve damga vergisi kesintileri

Yıllık İzin ile Ücretsiz İzin Farkı Nedir?

Yıllık izin ile ücretsiz izin birbirinden farklı izin türleridir. Yıllık izin çalışanın belirli bir süre boyunca çalıştıktan sonra hak ettiği ve bu süre boyunca ücret kesintisinin yapılmadığı izinlerdir.

Ücretsiz izin ise çalışanın ücret almadan belirli bir süre işinden izin almasıdır. Çalışan bu isin sırasında ücret almadan izin kullanır, maaş hakkı yoktur. Ücretsiz izin; çalışan ile işveren arasında yapılan anlaşmalara ya da kanuna göre farklı düzenlemelere de tabi tutulabilir.

Yıllık İzinde Maaş Kesilir Mi?

Hayır yıllık izin sırasında çalışanın maaşı kesilmez. Çünkü yıllık izin çalışanın en temel haklarından biridir. İş Kanunu’na göre, çalışan belirli bir süre çalıştıktan sonra yıllık izne çıkma hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde de çalışana normal maaşı ödenmeye devam edilir. Sadece ücretsiz izin kullanan çalışanların maaşları kesilmektedir.

Yıllık İzin Nasıl Kullanılır?

Yıllık izin kullanmak isteyen bir çalışan, izni kullanacağı tarihleri belirledikten sonra işveren en az 1 ay öncesinden bildirmelidir. İzin talebinin dilekçe verilerek yazılı olarak yapılması gerekir.

Çalışan işvereninden gerekli onayı aldıktan sonra belirttiği tarihler arasında izin kullanabilmektedir.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Yıllık İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yıllık izin dilekçesi, çalışanın işverene teslim edeceği, izne dair detaylara yer verdiği evraktır. Bazı şirketler izin dilekçesini e-posta olarak kabul ederken bazıları da yazılı olarak istemektedir. Şirket politikasına göre bu detay değişiklik göstermektedir. Yıllık izin dilekçesinde, çalışanın hangi tarihler arasında izinde olacağını işverene ya da insan kaynakları departmanına bildirmesi şarttır. Yıllık izin dilekçesinde genellikle şu bilgilere yer verilmektedir:

  • İznin başlangıç ve bitiş tarihi
  • İzni kapsayan çalışma günü sayısı
  • İzin türü
  • İzin nedeni
  • Çalışanın yokluğunda işleriyle ilgilenecek kişi bilgileri
  • Acil durumlar için iletişim bilgileri

Aşağıda örnek bir yıllık izin dilekçesi görebilirsiniz:

İsim-Soyisim

Şirketteki Görev

İzin nedeni

İzin tarihleri

X şirketi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne,

27 Şubat 2024 ve 3 Mart 2024 tarihleri arasında eşimin rahatsızlığı nedeni ile yıllık izin kullanmayı talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Yıllık İzin Süresi Bölünebilir Mi?

Yıllık izin belirlenirken yasa ve yönetmelik çerçevesinde belirlenmelidir. İşveren ya da çalışan tarafından tek taraflı olarak bölünememektedir. Her iki tarafın da anlaşmaya varmasıyla yıllık izin bölünerek kullanılabilir.

Yıllık İzin Kullanılmadığında Yerine Ücret Alınabilir Mi?

Yıllık izin daha önce de söylediğimiz gibi çalışanın yasal dinlenme hakkıdır. İşçinin bu haktan feragat etmesi, vazgeçmesi ya da izin karşılığı ücret alması mümkün değildir. Çalışan yıllık iznini kullanmak zorundadır. Dolayısıyla işçinin iznini kullanmayarak paraya çevirmesi yasaya uygun değildir.