Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yaparak teşvik belgesi kapsamında imalat sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerinde nakliye, hafriyat ve benzeri inşaat işlerine KDV muafiyeti getirdi. İnşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrikli motorlu taşıt araçlarını imal eden mükellefler de bu uygulamadan yararlanabilecek.* Peki KDV muafiyeti nedir? Kimler KDV muafiyetinden yararlanabilir? KDV muafiyetinden yararlanmak için nereye başvurmak gerekir? Tüm bu soruların cevabını bu yazımızda bir araya getirdik.

KDV Muafiyeti Nedir?

KDV muafiyeti, Katma Değer Vergisinden (KDV) muaf olma durumuna denir. KDV muafiyetinde yapılan işlem üzerine KDV eklenmez. Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre belirlenen sektörlerde olan ve işlemleri gerçekleştiren şirketler KDV’den muaftır. KDV hesaplaması, KDV oranları ve KDV hesaplama aracına “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

KDV’den Kimler Muaf Olabilir?

İhracat işlemlerinde, teşvik belgeli yatırımlarda, diplomatik durumlarda, ithalatta, sosyal ve askeri durumlarda, petrol arama işlemleri gibi birçok alanda KDV muafiyeti bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, 2022’de KDV’den muaf tutulan sektörler ve işlemler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

KDV’de Tam İstisna Nedir?

KDV tam istisna, işlemin KDV’den muaf olması halinde, bu işlemle ilgili olarak işleme yüklenilmiş olan KDV’nin indirilmesi, indirimle yüklenilen KDV’nin giderilmemesi durumunda işlemin yapıldığı ay itibariyle mükellefe iade şartıyla, istisnaya konu mal veya hizmetin KDV yükünden tamamen arındırılmasıdır. Yani, tam istisnada satıcı hem teslimde KDV hesaplamaz hem de istisna nedeniyle yüklenilen KDV’yi indirim konusu yapar, indiremediği bir KDV var ise de bu oranı iade alabilir.

KDV’de Tam İstisna Kapsamına Kimler Girer?

KDV tam istisna kapsamına giren işlem şunlardır:

 • Mal ihracatı,
 • Hizmet ihracatı,
 • İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara yapılan motorin teslimleri,
 • Roaming hizmetleri,
 • Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadilat, bakım ve onarımları,
 • Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
 • Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi,
 • Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programları,
 • Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşasına ilişkin yapılan teslim ve hizmetler,
 • Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri,
 • Teşvikli yatırım mallarının teslimi,
 • Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler,
 • Uluslararası taşımacılık,
 • Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler,
 • Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler,
 • Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler,
 • Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar.

KDV’de Kısmi İstisna Nedir?

KDV’den istisna olan ancak eklenen KDV’lerin indirimi kabul edilmeyen mal ve hizmet teslimleri kısmi istisnaya tabidir. Kısmi istisnada işletmeler, mal / hizmeti teslim ettiklerinde KDV hesaplamaz ve söz konusu işlem için yüklenen KDV’leri indiremez. Burada satıcı bir nevi malın nihai tüketicisidir. Çünkü satıcı malı satar ancak istisna nedeniyle KDV’yi tüketiciye yansıtamaz ve vergi ona kalmaktadır.

KDV muafiyeti rehberi için kısmi istisnayı temsil eden fotoğraf

KDV’de Kısmi İstisna Kapsamına Kimler Girer?

Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler, sosyal yardım amaçlı işlemler, askeri fabrika ve atölyelerin işlemleri gibi birçok işlem kısmi istisna kapsamına girer. Kısmi istisna kapsamına giren işlemlerin tam listesine ve “KDV Muafiyet Kodları Nelerdir?” sorusunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz.

KDV Muafiyet Belgesi Nedir?

“KDV Muafiyet Belgesi” yani “Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası Yazısı” alarak KDV muafiyeti ya da diğer bir deyişle KDV istisnası hakkı kazanırsınız. İşletmeler, yatırım teşvik belgesi KDV istisnası kapsamına giren yatırımları için satın alınan makine ve teçhizat alımlarında KDV ödemezler.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

KDV Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine giderek istisna belgesi almak için başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunanlardan inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girmeleri istenir. Vergi dairesi tarafından yapılan kontrollerin ardından şartları sağlayan işletmelere girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

Yatırım teşvik belgesi bulunmayan işletmelerin öncelikle E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi) üzerinden yatırım teşvik belgesi oluşturmaları gerekir. Bu belge talebi onaylandığında İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de KDV istisna yazısı alabilirsiniz. Bunun için şu işlemleri yapabilirsiniz:

 • KDV İstisna İşlemleri > Yeni İstisna Belgesi Talebi adımlarını takip edin.
 • 9A Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi seçeneğinden başvurunuzu yapın.

KDV Muafiyet Belgesi İçin Nereye Başvurulur?

KDV muafiyet belgesi almak için dilerseniz İnteraktif Vergi Dairesi’nden dilerseniz de vergi dairelerine gidip başvuruda bulunarak alabilirsiniz.

Basit Usul KDV Muafiyeti Nedir?

Basit usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler yalnızca kazançlarının vergisini öder. Vergisel anlamda avantajlara sahip olan basit usul mükelleflerin aylık dönemlerde KDV beyan mecburiyetleri yoktur. Teslim ve hizmetleri KDV’den istisna olarak sayılır.

Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre basit usul vergilendirmeden yararlanabilmek için 2022 yılında şu şartlara sahip olmak gerekmektedir:

Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen kira tutarını (2021 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 12.000 TL, diğer yerler için 7.600 TL, 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16.000 TL, diğer yerler için 10.000 TL) aşmayan ve 48 inci maddesinde yer alan alış-satış ve/veya hasılat sınırı altında kalan küçük esnaf ve sanatkarların kazançları basit usulde tespit edilmektedir.**

QNB banner

Teknopark KDV Muafiyeti Nedir?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bulunan üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil, oyun ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarını yapan mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.

Engelli KDV Muafiyeti Nedir?

Engelli bireylerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamları için özel olarak üretilen tüm araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna edilmiştir. Bu araç-gereçlere örnek olarak baston, kabartma klavye, sesli kitap, ortez ve protez gibi birçok cihazı örnek olarak gösterebiliriz.

29 Yaş Altı İçin KDV Muafiyeti Var Mıdır?

29 yaş altı girişimciler için çeşitli destek programları bulunmaktadır. Ancak 29 yaş ve altı girişimciler KDV’ye tabiidir. “29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği Rehberi” içeriğimizi okuyarak konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KDV Muafiyet Yazısı Örneği Nedir?

Vergi dairesinden alacağınız KDV muafiyet yazısı örneklerine Resmi Gazete’nin web sitesinde bulunan bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Vergi dairesi aracılığıyla yapılacak başvurular için ise hazırlamanız gereken KDV istisna sertifikası talep dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olmalıdır.

KDV muafiyeti rehberi için KDV muafiyet yazısı örneğini gösteren görself

* Kaynak: Teşvik belgeli yatırımların inşaatında KDV muafiyeti

** Kaynak: Gelir Vergisi Genel Tebliği