Geleneksel ticarete göre gün geçtikçe daha çok ilgi gören e-ticaretin en büyük avantajlarından biri vergi muafiyeti uygulamasıdır. 7256 sayılı kanun sayesinde internet üzerinden satış yapan satıcılar 240.000 TL’ye kadar olan kazançlarda Gelir Vergisi’nden muaf tutulmaktadır. Bu da e-ticarete olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Ancak vergi muafiyetinde ve e-ticaretin vergi yükümlülüğünde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu yazımızda e-ticarette ödenen vergiler ve oranları, vergi muafiyetinin kapsama alanı ve nasıl e-ticaret vergi muafiyetinden yararlanabileceğinizi tek tek anlattık.

e-Ticaret Vergi Yükümlülüğü

e-Ticaret yapan kişi ve şirketler Gelir veya Kurumlar Vergisi, stopaj vergisi, Geçici Vergi ve Katma Değer Vergisi ödemekle yükümlüdür.

 • Gelir Vergisi Nedir?
  Gelir Vergisi gerçek kişilerin yıllık gelirleri üzerinden hesaplanarak alınan bir vergi türüdür. Gelir vergisi yıl içinde iki taksit şeklinde ödenmektedir. Mart ayının sonuna kadar ilk taksit, temmuz ayının sonuna kadar ise ikinci taksit ödenmelidir.
 • Kurumlar Vergisi Nedir?
  Kurumlar Vergisi: Kurumların yıllık kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Şahıs şirketleri Kurumlar Vergisi ödemez. Kurumlar Vergisi, beyannamenin teslim edildiği ayın sonuna kadar ödenmelidir.
 • Stopaj Vergisi Nedir?
  Stopaj Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde bağlı olan kazançlara ilişkin ücretin çalışana ödenmesi aşamasında, tutar henüz ilgilinin eline geçmeden kesilmesi ve işveren tarafından çalışan adına vergi dairesine yatırılan bir vergi türüdür. Stopaj Vergisi ve oranları ile ilgili detaylı bilgileri “Stopaj Vergisi Nedir? %20 Stopaj Nasıl Hesaplanır?” başlıklı içeriğimizden edinebilirsiniz.
 • Geçici Vergi Nedir?
  Geçici Vergi bir diğer adıyla Peşin Vergi, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden ödedikleri vergidir.
 • Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?
  Katma Değer Vergisi (KDV) üretilen mal veya hizmetin hem tüketicisinin hem de üreticisinin ödediği tüketim vergisidir. KDV’nin detaylarını ve KDV oranlarını “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” yazımızda bulabilirsiniz.

e-Ticaret Ödenen Vergi Oranları Nedir?

Gelir Vergisi 2021 Oranları

Gelir Vergisi 2021 oranları %15 ila %45 arasındadır. Gelir Vergisi detaylı oran tablosu aşağıdaki gibidir*:

24.000 TL’ye kadar

% 15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

% 20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası

% 27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası

% 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

% 40

e-Ticaret yapanlar 240.000 TL’ye kadar olan yıllık kazançlarda Gelir Vergisi’nden muaf tutulmaktadır. Ancak biz gelin Gelir Vergisi’ni formül kullanarak bir örnek üzerinden hesaplayalım. Örneğin bir yıl içerisinde 40.000 TL kazandınız. Bu tutarın 18.000 TL’lik gelir vergisi net 2.700 TL’dir. Geri kalan gelir tutarı için ise oran %20’dir. Buna göre toplam vergi tutarı şöyledir:

 • 40.000 TL – 18.000 = 22.000 TL
 • 22.000 x %20 (0,20) = 4.400 TL
 • 2.700 + 4.400 = 7.100 TL toplam vergi tutarıdır.

Gelir Vergisi Hesaplama Aracı

Aşağıdaki aracı kullanarak gelirinizin ne kadarının gelir vergisi olarak ödenmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Araçta ilgili alanlara gelir tutarı, gider tutarı ve işletmenizin ödeyeceği gelir vergisi oranını girerek sonuca ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi 2021 Oranları

2021 yılı kurum kazançlarının %25’i Kurumlar Vergisi için ödenmektedir, 2022 yılında ise bu oran %23’e düşecektir. Yani, bir kurumun yıl içerisinde kazandığı gelirin %25’i Kurumlar Vergisi için ayrılmalıdır.** Örneğin, 1 milyon TL kar eden bir kurumun, kar oranı üzerinden hesaplanınca 250.000 TL Kurumlar Vergisi ödemelidir.

Stopaj Vergisi Oranları

Stopaj Vergisi oranları %2 ila %35 arasında yapılan işleme göre değişiklik göstermektedir.***

Ücretli çalışanlar için işverenlerden kesilen stopaj

%15, %20, %27 ve %35

Kira ödemeleri için kiracılardan kesilen stopaj

%20

Serbest meslek çalışanlarına yapılan ödemeler için hizmet alanlardan kesilen stopaj

%20

Çiftçilerden alınan mal ve hizmetler için alıcıdan kesilen stopaj

%2-%4 arasındadır.

Şimdi Stopaj Vergisi kesintisini formül ile açıklayalım. Örneğin, 5.000 TL değerindeki brüt hizmetin %20’si stopaj vergisidir.

 • 5.000 x %20 (0,20) = 1.000
 • Bu 1.000 TL kiracı tarafından Stopaj Vergisi olarak vergi dairesine verilmelidir.
 • 5.000 – 1.000 = 4.000 TL ise serbest meslek çalışanına hizmeti karşılığında ödenmelidir.

Geçici Vergisi 2021 Oranları

Geçici Vergisi, Gelir Vergisi mükellefleri için %15, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise %20 oranındadır. **** Kurumların veya şahısların 3 aylık dönem karlarına dair ödedikleri geçici vergileri şu gelir vergisi oranı üzerinden şu şekilde hesaplayabiliriz:

 • Ocak-Şubat-Mart: 1.500 TL x %15 (0,15)= 225 TL (Ödenecek Geçici Vergi)
 • Nisan-Mayıs-Haziran: 2.000 TL x %15 (0,15)= 300 TL
 • Temmuz-Ağustos-Eylül: 2.500 TL x %15 (0,15)= 375 TL
 • Ekim-Kasım- Aralık: 3.000 TL x %15 (0,15)= 450 TL

Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları

Katma Değer Vergisi oranları genelde %8 ya da %18 olarak uygulanmaktadır. Sektörlere göre KDV oranları ve KDV hesaplaması için “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Stoksuz e-Ticaret Vergi Oranı Nedir?

Stoksuz e-ticarette de uygulanan vergiler e-ticarette uygulanan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Geçici Vergi vb. ile aynıdır.

e-Ticaret Vergi Kodu Nedir?

e-Ticaret şahıs üzerinden yapılıyorsa Gelir Vergisi’ne, tüzel kişiler tarafından yapılıyorsa Kurumlar Vergisi’ne tabiidir. Gelir Vergisi vergi kodu 0001 iken, Kurumlar Vergisi kodu 0010’dur.*****

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre mükellef olan kişi veya şirketlerin vergi dışı tutulmasıdır. Yani, vergi ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişilerin kanunda yer alan şartları sağlaması şartıyla vergi ödemesine gerek kalmaması durumudur.

e-Ticaret Vergi Muafiyeti Nedir, Kimler Faydalanabilir?

7256 sayılı kanunla evlerde imal ettikleri malları internet üzerinden satan satıcılar gelir vergisinden muaf tutuluyor. 1 Ocak 2021’de yayınlanan kanun kapsamında, evinde ürün imal eden şahıs ve firmaların çalışanı bulunuyorsa %2, çalışanı bulunmuyorsa %4 gelir vergisi uygulanmaktadır. Vergiden muaf tutulan satıcıların, yıllık gelirinin 240.000 TL’yi aşması halinde muaflıktan faydalanamayacaklardır. Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır. Muafiyetten yararlanmak için,

 • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,
 • Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması,
 • Tüm hasılatın yalnızca bu banka hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.*****

Evden e-Ticaret Vergi Muafiyeti Nedir?

Evlerde havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın internette satanlar esnaflar da vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır. Muafiyetten yararlanmak için yine yukarıda belirttiğimiz belgeler alınmalıdır.

Esnaf Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır?

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi’ni için İnteraktif Vergi Dairesi portalından İşlem Başlat > Mükellefiyet İşlemleri > Esnaf Vergi Muafiyeti Talep Dilekçesi adımlarını takip ederek talepte bulunabilirsiniz. Dilekçenizi doldurduktan sonra Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi’ni ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak ücretsiz olarak alabilirsiniz. Esnaf Vergi Muafiyeti Talep Dilekçesi için şu adımları yapmanız gerekmektedir:

1- e-Devlete giriş yapın.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından e-devlet girişi ekran görüntüsü

2- Arama çubuğuna “İVD” yani “İnteraktif Vergi Dairesi” yazın.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından ivd (interaktif vergi dairesi) arama ekran görüntüsü

3- Uygulamaya Git butonuna tıklayın.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından interaktif vergi dairesi uygulama bilgileri ekran görüntüsü

4- İnteraktif Vergi Dairesi portalının sol tarafında bulunan “İşlem Başlat > Mükellefiyet İşlemleri > Esnaf Vergi Muafiyeti Talep Dilekçesi” adımlarını takip edin.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından interaktif vergi dairesi portalından talep dilekçesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Talep Dilekçesi menü öğesinin ekran görüntüsü

5- Açılan formda yaptığınızı işin detaylarını girmeniz istenmektedir. Daha sonra “İleri” butonuna tıklayın.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından interaktif vergi dairesi portalından talep dilekçesi için iş detayları formu ekran görüntüsü

6- Bir sonraki adımda dilekçenize eklemek istediğiniz bir belge var ise “Dosyaları Seç” butonuna tıklayarak yükleyebilirsiniz. Bir sonraki adıma geçmek için ise “İleri” butonuna tıklayın.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından interaktif vergi dairesi portalından talep dilekçesi için dosya yükleme ekran görüntüsü

7- Son adımda dilekçenizi taslağını görebilir, düzeltmek istediğiniz bir bölüm var ise “Geri” tuşuna tıklayarak düzenlemenizi yapabilirsiniz. Düzenlemeniz yok ise “Kaydet” butonuna tıklayarak başvurunuzu resmileştirebilirsiniz.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından interaktif vergi dairesi portalından talep dilekçesi taslağı ekran görüntüsü

8- Dilekçenin durumunu ise “İşlem Durumlarım ve Sonuçları > Dilekçelerim” kısmında takip edebilirsiniz.

e-ticarette vergi muafiyeti için esnaf vergi muafiyeti belgesi alma adımlarından interaktif vergi dairesi portalından talep dilekçesi durum takibi için ilgili menü öğesinin ekran görüntüsü

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıldır. 3 yıl dolduktan sonra vergi dairesinden tekrar belgeyi almanız gerekmektedir. Belgenin geçerliliğinin devam ettiği süre esnasında muafiyetinizi bitirmeniz durumunda yine vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesini Kimler Alabilir?

Esnaf vergi muafiyeti belgesini alabilmek için aşağıdaki iş kollarından birine dahil olmanız gerekmektedir.******

 • Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici perakendeciler,
 • Herhangi bir iş yeri açmadan kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi ve hamallar gibi küçük sanat erbapları,
 • Herhangi bir iş yeri açmadan gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar,
 • Nehir, göl, denizler ve su geçitlerinde makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler,
 • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, dışarıdan işçi almamak şartıyla evlerde imal edilen ürünleri satanlar,
 • Her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar,
 • Çini ve çömlek yapımı, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.
 • Ziraat işlerinde kullanmak üzere hayvan, hayvan arabası, traktör veya motor gibi vasıtalar ya da sandallar ile daimi olmamak kaydı ile nakliyecilik yapanlar,
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi yapanlar, kiraladıkları ya da sahip oldukları konutlara ait çatı ve cephelerin kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan ve tek üretim tesisinde üretimi sağlanan elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar.

e-Ticaret Vergi Mükellefi Nasıl Olunur?

e-Ticaret vergi mükellefi olabilmek için vergi levhasının olması gerekmektedir. Vergi levhası, kazancınıza göre vergilendirilecek olmanız anlamına gelir. Vergi levhası, kazanç tutarlarınızı ve buna karşılık ödemeniz gereken vergi tutarını gösteren belgedir.

e-Ticaret için Vergi Levhası Nasıl Alınır?

e-Ticaret için vergi levhasını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) İnternet Vergi Dairesi portalı üzerinden başvurarak alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler;

 1. GİB üzerinden direkt ya da e-Devlet üzerinden İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yapın.
 2. Sorgulama kısmından vergi levhası bilgilerini seçin.
 3. Açılan sayfadaki alanları bilgilerinizi yazarak doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.
 4. Vergi levhası başvurunuz onaylama sürecine girecektir.

Onay sürecini yine İnternet Vergi Dairesi’nden sorgulayabilirsiniz. Onaylama süreci yaklaşık bir ayı bulabilir. Onayın ardından vergi levhanızı alabilirsiniz.

* Kaynak: Gelir Vergisi Tarifesi 2021
** Kaynak: Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı
*** Kaynak: Stopaj Nedir? Stopaj Oranları Nedir? Nasıl Hesaplanır?
**** Kaynak: Geçici Vergi Oranları
***** Kaynak: Vergi Türleri
****** Kaynak: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 314)