Sıfırdan iş kurmak isteyenlerin karşısına farklı maliyetler çıkar. Bunların bir kısmı sonradan fark edildiği için girişimciler açısından önemli bir soruna dönüşmesi muhtemeldir. Bağkur primi, gelir vergisi, stopaj vergisi ve muhasebe ücreti gibi farklı kalemler, daha iş kurulmadan ortaya çıkan önemli maliyetlerdir. Bunların tamamı dikkate alındığında, henüz işin başındayken ağır bir mali yük getirdikleri son derece açıktır. Bu yükün azaltılması ve genç girişimcilerin iş dünyasına kazandırılması için genç girişimci desteği uygulaması başlatılmıştır. Peki, genç girişimci desteği nedir? Neleri kapsar? Kimler faydalanabilir? Genç girişimci desteği ile ilgili bu soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç girişimci desteği; ilk defa iş yaşamına atılan 29 yaş altındaki girişimcilere sağlanan bazı kolaylıkları ve avantajları içeriyor. İş kuran ve gelir vergisi mükellefi olanlara Bağ-Kur prim desteği ve belli bir miktara kadar gelir vergisi muafiyeti sağlanıyor. Böylece genç girişimciler, henüz yolun başındayken bu tür masrafları ödemek zorunda kalmıyor.

Genç girişimci desteği, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan torba yasa içerisinde yer almış * ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre gelir vergisi muafiyeti 3 yıl, Bağ-Kur prim desteği ise 1 yıl boyunca verilmektedir. Ancak bu avantajlardan yararlanılabilmesi için sağlanması gereken bazı şartlar var. Bu şartları sağlamayanlar, 29 yaş altında olsa dahi, yasanın getirdiği avantajlardan yararlanamaz.

genç girişimci desteği rehberinde girişimciyi temsil eden fotoğraf

Genç Girişimci Desteği’nden Kimler Faydalanabilir?

Genç girişimci desteği, 29 yaş altı gençlere yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla bu destekten yararlanmanın ilk şartı adayların 18 yaşını tamamlamaları, 29 yaşını ise doldurmamış olmamalarıdır. Ayrıca kişilerin, yasa yürürlüğe girdikten sonra iş kurmaları gerekiyor. Daha önce iş kuranlar, bu yasadan yararlanamazlar. Yaş şartını sağlayan ve ilk defa iş yaşamına atılan gençler, verilen bu desteklerden yararlanabilir.

Bilindiği gibi yasalara göre gelir kaynağı olarak kabul edilen farklı unsurlar var. Bu yasa, ilgili unsurlardan sadece üç tanesini kapsıyor. Bunlar; ticaret, zirai ve mesleki faaliyetlerdir. Daha açık bir ifade ile serbest meslek, ticaret, tarım ve hayvancılık alanlarında ilk defa iş hayatına atılanlar, ilgili desteklerden yararlanabilir. Farklı bir geliri olanların, ilgili yasanın getirdiği avantajlardan yararlanması söz konusu dahi değildir. Örneğin; kira geliri elde edenlere buradaki avantajlar sağlanmaz.

Farklı kalemlerde gelirleri olanlar, sadece yasa kapsamındaki gelirleri için buradaki desteklerden yararlanabilir. Örneğin; ilk defa şahıs şirketi kurdunuz ve gelir vergisi mükellefi oldunuz. Bir süre sonra da kira geliri elde etmeye başladınız. Şahıs şirketinden elde ettiğiniz gelirler için genç girişimci desteği alırsınız, ancak kira geliriniz için bu imkandan yararlanamazsınız.

Burada bilinmesi gereken bir diğer husus ise açılan şirket türüdür. Şahıs şirketi açanlar için genç girişimci desteği noktasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak Limited veya anonim şirket açanlar, verilen desteklerde kapsam dışıdır.

Daha Önce Şirket Açmış Olanlar Faydalanabilir Mi?

İlgili yasa yürürlüğe girmeden önce şirket açanlar veya bu yasadan yararlanmadan şirket açanlar, ilgili avantajlardan yararlanamazlar. Buradaki esas, kişinin ilk defa gelir vergisi mükellefi olmasıdır. Daha önce şirket açarak gelir vergisi mükellefi olanlar, yasa kapsamındaki avantajlardan yararlanma hakkını kaybetmiş sayılıyor.

Daha Önce Bir Şirkete Ortak Olanlar Faydalanabilir Mi?

Daha önce bir şirkete ortak olup, bu kapsamda gelir vergisi mükellefi olanlar da ilgili destekten yararlanamaz. Yasada yer alan ilk defa gelir vergisi mükellefi olma şartı nedeniyle daha önce bir ortaklığı bulunan kişiler, ilgili yasadan yararlanamazlar.

29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti Nedir?

Genç girişimci desteği kapsamında, ilk defa gelir vergisi mükellefi olan 29 yaş altındaki genç girişimcilerin 3 yıl süre ile gelir vergisinden muaf olması, 29 yaş altı vergi muafiyeti olarak isimlendirilir. Ayrıca genç girişimcilere 1 yıl süreyle SGK muafiyeti de sağlanır. Bu muafiyetlerden yararlanmak için sağlanması gereken bazı şartlar vardır.

29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği Vergi Muafiyeti Şartları Nelerdir?

29 yaş altı genç girişimci desteği için gerekli olan şartları sağlayanlar, aynı zamanda vergi muafiyeti şartlarını da sağlamış kabul edilirler. Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olma, 29 yaşından gün almama, kendi işinde çalışma ve 01/06/2018’den sonra işe başlama şartlarının sağlanması yeterlidir.

29 Yaş Altı SGK Muafiyeti Nedir?

İlk defa gelir vergisi mükellefi olanlar, Bağ-Kur’lu olurlar ve aylık prim ödemesi yapmaları gerekir. Genç girişimci desteği kapsamında olanlar, 1 yıl süre ile bu primleri ödemekten muaf olurlar. İlgili kanun maddesinde, SGK muafiyetine dair tüm detaylar yer almaktadır.

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır”**

Genç Girişimci Bağkur Desteği Nedir?

Genç girişimci Bağkur desteği, ilk defa sigortalı sayılanların, 1 yıl süre ile Bağkur primlerinin devlet tarafından karşılanmasıdır. Bunun için adayların genç girişimci desteği için aranan şartları sağlaması gerekiyor.

Bağkur desteğinde ortaklık durumda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Sadece adi ortaklıklar (şahıs şirketi ortaklıkları), yasa kapsamında kabul ediliyor. Bağkur desteği için ortakların tamamının gerekli şartları taşıması gerekiyor. Ancak buna rağmen Bağkur desteği, ortaklardan sadece en küçük olana veriliyor. Diğer ortakların bu destekten yararlanması söz konusu değildir.

Bağkur Desteği Üst Limiti Var Mıdır?

Bağkur desteği, ilgili yasa gereğince alt sınırdan veriliyor. 2021 yılında Bağkur primi alt sınırı aylık 1.055,36 TL’dir. Bir yıllık verilecek toplam destek 12.664,32 TL’dir. Bu rakam, aynı zamanda destek üst sınırıdır. Her yıl Bağkur primlerinin artmasına bağlı olarak, belirtilen sınır da değişmektedir.

Genç Girişimci Bağkur Desteği Nasıl Başvurulur?

Genç girişimci Bağkur desteği için öncelikle ilgili yasa kapsamında şahıs şirketi kurmanız gerekiyor. Kurduğunuz şahıs şirketini vergi dairesine bildirirken, buradan genç girişimci onay yazısı almalısınız. Aldığınız onay yazısı ve vergi levhanızla birlikte SGK’ya başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Gerekli incelemelerin ardından herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde, başvuru tarihinizden başlayarak Bağkur desteğinden yararlanabilirsiniz.

Genç Girişimci Bağkur Desteği Başvuru Formu Örneği

Genç girişimci desteği kapsamında verilen Bağkur desteğinden yararlanmak için SGK’ya vermeniz gereken dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

genç girişimci desteği için başvuru formu örneği

29 Yaş Altı Gelir Vergisi Muafiyeti Nedir?

Genç girişimci desteği kapsamında şahıs şirketi açanlar, 3 yıl süre ile 75.000 TL’ye kadar olan gelirleri için gelir vergisinden muaf tutulurlar. Bu durum, 29 yaş altı gelir vergisi muafiyeti olarak isimlendirilir. Buna ilişkin kanun maddesi aşağıda yer almaktadır.

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.”***

29 Yaş Altı Gelir Vergisi’nden Ne Kadar Süre Muaftır?

Gelir vergisi muafiyeti 3 yıldır. Ancak yasa dikkatli incelendiğinde üç vergilendirme dönemi şeklinde bir ifade olduğu görülür. Dolayısıyla buradaki 3 yıl, takvim yılı olarak değil, mali yıl/dönem olarak kabul edilmiştir.

Mali yıl kavramının daha iyi anlaşılması için örneklerden yararlanılması faydalı olacaktır. Örneğin; şahıs şirketinizi 01.05.2021 tarihinde kurduğunuzu varsayalım. Bu tarihten yıl sonuna kadar olan dönem, sizin için ilk vergilendirme dönemi olacaktır. Dolayısıyla şahıs şirketinizin kuruluş tarihi nedeniyle ilk 5 ay, vergi muafiyetinden yararlanamazsınız.

29 Yaş Altı Gelir Vergisi Muafiyeti Kaç TL’ye Kadardır?

Gelir vergisi muafiyeti, 75.000 TL ile sınırlandırılmıştır. 75.000 TL’ye kadar olan net kazançlarınız için sizden gelir vergisi talep edilmez. Ancak daha yüksek kazançlarınızın olması durumunda, 75.000 TL haricindeki kazançlarınız için gelir vergisi talep edilir. Örneğin; yıllık net kazancınızın 80.000 TL olduğunu varsayalım. Bu gelirin 75.000 TL’si için gelir vergisi ödemezsiniz. Sadece geriye kalan 5.000 TL’si için gelir vergisi ödersiniz.

Yengeç’in Ön Muhasebe Entegrasyonu ile muhasebe kayıtlarınızı daha etkili tutabilirsiniz. Ön Muhasebe Entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi almak ve 15 gün ücretsiz denemek için buraya tıklayın.

Şahıs şirketi ortaklıkları durumunda, her ortak için ayrı ayrı 75.000 TL sınırı uygulanır. Böylece şirketin toplamdaki muafiyet rakamı çok daha yüksek olur. Bağkur prim desteği, ortaklardan sadece en küçüğüne verilirken, gelir vergisi muafiyeti tüm ortaklara verilir.

genç girişimci desteği rehberinde girişimciyi temsil eden fotoğraf

Genç Girişimci Desteği’nden Faydalanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Verilen destekten yararlanmak için gerekli şartları taşıyanların ilk olarak şahıs şirketi kurması gerekiyor. Daha sonra ise 29 yaş altı vergi muafiyeti ve Bağkur desteği için ilgili devlet dairelerine başvuru yapılmalıdır.

Şahıs Şirketi Nedir konulu makalemizi inceleyerek, konuyla ilgili merak ettiğiniz detaylara ilişkin kapsamlı bilgiler edinebilirsiniz.

29 Yaş Altı Vergi Muafiyeti’ne Nasıl Başvuru Yapılır?

Genç girişimci desteği için interaktif vergi dairesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Vergi dairesine vermiş olduğunuz dilekçenin ardından gerekli şartları taşıdığınızın anlaşılması üzerine Genç Girişimci Desteği’nden Yararlanabilir belgesi verilecektir. Bu belge, başvuru dilekçesi ve vergi levhanızla birlikte bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne giderek buraya da başvuru yapmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından yasa kapsamındaki Bağkur ve gelir vergisi desteğinden yararlanmaya başlarsınız. Ayrıca bütün bu işlemleri bir mali müşavire yaptırmanız da mümkün.

Kosgeb Genç Girişimci Desteği Nedir?

Kosgeb, genç girişimcilerin iş kurmasını kolaylaştırmak, istihdamı artırmak ve ekonomik kalkınmaya destek için farklı programlar yürütüyor. Bu kapsamda, istenen şartları taşıyan genç girişimcilere hibe ve düşük faizli kredi şeklinde destekler veriyor.

Kosgeb tarafından genç girişimcilere verilen destekler, sadece belli alanları kapsıyor. Bu desteklerden yararlanmak için belirtilen alanlarda iş kurulması ve harcamaların da yine belirlenen kalemlerde yapılması gerekiyor.

Genç Girişimci Hibe Desteği Nedir?

Genç girişimci hibe desteği, Kosgeb tarafından belirtilen şartları sağlayanlara 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak verilen destektir. Bu destekten yararlananlar, istenen şartları sağlaması durumunda bu rakamı hibe olarak kullanmaya hak kazanır.

Kosgeb tarafından verilen destek ile burada detaylı olarak anlatılan genç girişimci desteği birbirinden tamamen farklıdır. Genç girişimciler, şartları sağlamaları durumunda her iki destekten de yararlanabilir.

Genç Girişimci Devlet Desteği Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Genç girişimci devlet desteği, ilgili kanun maddesi kapsamında uygulanıyor. Kanun maddesinin ne zaman yürürlükten kalkacağına dair herhangi bir hüküm yok. Dolayısıyla kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra şahıs şirketi açanlar 1 yıl vergi muafiyeti, 3 yılda 75.000 TL’ye kadar olan kazançlarda gelir vergisi muafiyetinden yararlanabilir.

Kaynaklar:
*https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.pdf
**https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
***https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-8.htm