Ülkemizde her sene milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin 2023 tutarı belli oldu. Hem işçi hem de işverenler tarafından takip edilen bu güncelleme ile 2023 asgari ücreti ve işverene yüklediği maliyeti bu yazımızda mercek altına aldık.

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret yasal bakımdan işçilere ödenen en düşük maaş seviyesidir. İşçilerin belirlenen asgari ücret karşılığında çalışamayacaklarını, işverenlerin de bu tutar altında maaş veremeyeceklerini belirler. Çoğu ülkede uygulanan asgari ücret uygulaması 6 ayda bir güncellenen bir tutardır.

2023 Asgari Ücret Ne Kadar?

2022 yılında 5 bin 500 TL olan asgari ücrete 2023 yılı için yaklaşım %55 zam yapılarak 8 bin 506 TL’ye yükseldi. Asgari ücret günlük olarak belirlenir. Buna göre ücret üzerinden aylık ve saatlik ödeme miktarı hesaplanmaktadır. Haftalık 45 saat olarak kabul edilen mesai zamanının günlük saati 7 saat 30 dakikadır. 2023 asgari ücrete göre günlük tutar 326 TL’dir.

2023 Net Asgari Ücret Miktarı Nedir?

Net asgari ücret brüt gelirden düşülmesi gereken tüm vergi ve kesintilerden sonra işçinin eline geçen kısımdır. Bu sebeple sözleşmede ya da maaş bordrolarında yazan miktarlar işçiye verilen tutardan fazla görülür. Ancak işveren yasalara uyarak maaş bordrosunda kesintilerin yapılmadan önceki tutarı göstermek zorundadır. 2023 net asgari ücret 8 bin 506,80 TL’dir.

2023 Brüt Asgari Ücret Miktarı Nedir?

Finansal olarak işçinin gelirinin tümüne brüt maaş denir. SGK primi, damga vergisi ya da gelir vergisi gibi ödemeler de brüt maaşın içindedir. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt olarak 10 bin 8 TL olacaktır.

QNB banner görseli

2023’te Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret işverenler için de önemli bir konudur. Yapılan zamlarla birlikte işveren olan yükü de artmaktadır. Asgari ücretin işverene olan maliyeti brüt tutarın üzerine eklenen SGK payı ve işsizlik sigortası payı eklenerek hesaplanır. 2023 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759,40 TL oldu.

İşveren Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2023 yılında asgari ücretin işverene yükleyeceği maliyeti aşağıdaki tabloda madde madde bir araya getirdik.

Brüt Aylık Ücret

10.008,00 TL

İşveren SGK Payı (%20,5)

2.051,64 TL

İşveren SGK Teşvik (%5 – 5510)

(-500,40)

İşveren SGK Payı Kalan

1.551,24 TL

İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2)

200,16 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

11.759,40 TL

2023 Brüt Asgari Ücret Tablosu Nasıldır?

Yasal Kesintileri

Tutar

Brüt Ücret

10.008,00 TL

SGK Primi %14

1.401,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

100,08 TL

Gelir Vergisi

0,00 TL

Damga Vergisi

0,00 TL

Toplam Kesintiler

1.501,20 TL

Net Asgari Ücret

8.506,80 TL

2023 Asgari ücret rehberi için asgari ücret SGK primini temsil eden fotoğraf

2023 Asgari Ücret SGK Primi Ne Kadar?

10 bin 8 lira olan brüt asgari ücretin 1.401,12 TL’sini SGK primi, 100,8 TL’sini ise işsizlik sigortası primi oluşturdu. İşverene maliyetinde ise 1.551,24 TL’si SGK primi (işveren payı), 200,16 TL’si işveren sigorta primi kalemlerinden oluşur.

2023 Asgari Ücret İşsizlik Sigorta Primi Ne Kadar?

2023 asgari ücret işsizlik sigorta primi 100,8 TL olarak belirlenmiştir.

İşveren SGK Prim Teşviki Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istihdamın artırılması için işverenler desteklenmektedir. İşverenlerin her ay çalışanları için yatırdıkları sigortalar ve vergiler kapsamında çeşitli teşvik, destek ve indirimler alabilmektedir. İşverenlerin teşvik primi alabilmeleri için;

  • Primleri yasal süre içerisinde ödemeleri,
  • Hizmet belgesini ve aylık primi kuruma vermeleri,
  • Borcu olan işverenin borcunu taksitlendirmeleri ya da yapılandırmaları,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmamaları,
  • İdari para cezası, prim gibi herhangi bir gecikme zammı veya cezası olmamalıdır.

2023 İşveren SGK Prim Teşviki Ne Kadardır?

2022 yılında işverenlere asgari ücretli her bir çalışan için 100 TL olarak belirlenen devlet desteği 2023 yılında 250 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre SGK işçi ve işveren payları 31 Aralık 2022’ye kadar işsizlik fonunda karşılanacak. 2023 yılında bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyor.

gib-e-arsiv-portal entregrasyonu için banner görseli

2023’te Asgari Ücret AGİ Ödemesi Var Mı?

Açılımı “Asgari Geçim İndirimi” olan AGİ uygulaması geçtiğimiz asgari ücret zammı esnasında kaldırıldı. Bu yüzden 2023 yılında da çalışanlara verilmeyecek.

İşçi Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşçi ücretleri, brüt maaş ve net maaş olarak ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Net maaş işçinin eline geçen tutarken, brüt maaş yasal ödemelerin de dahil edildiği tutardır.

Brütten Nete Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çalışan ücretleri hesaplaması brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Net maaş ile işverenin yapması gereken ödemelerin toplamı brüt maaştır. Buna göre şu formül baz alınır:

Brüt Maaş = Net Maaş + SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Netten Brüte Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Net maaş ise brüt maaştan işverenin devlete ödemesi gereken yasal ödemelerin çıkarılmasıyla ortaya çıkan tutardır. Bu tutar işçinin eline geçen maaştır.

Net maaş = Brüt maaş – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi)