Her sene sonu asgari ücretin artış oranı hem işçi hem de işvereni en çok ilgilendiren konuların başında geliyor. 2022 yılında %50 zam yapılan asgari ücret uygulamasında işverene de destek olacak yenilikler getirildi. Bu yazımızda, 2022 yılında asgari ücretin işverene maliyeti, kesinti oranları ve işveren SGK prim indirimi gibi önemli konulara yer verdik.

Asgari Ücret 2022’de Ne Kadar?

2021 yılında net 2.825 TL olan asgari ücret 2022’de 4.250 TL’ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret tutarını açıklarken “Asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirledik. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Brüt Asgari Ücret Ne Kadar?

2022 asgari ücretinin İşsizlik Sigortası ve İşçi SGK Primi çıkarılmadan hesaplanan brüt aylık ücreti 5.004 TL’dir. Brüt asgari ücretten İşçi İşsizlik Sigortası ve İşçi SGK Payı çıkarıldığında kalan tutar ise net tutardır.

Net Asgari Ücret Ne Kadar?

Brüt aylık ücreti 5.004 TL olan tutardan İşçi İşsizlik Sigortası ve İşçi SGK Primi çıkarıldığı zaman net asgari ücret 4.253,40 TL olmaktadır. Buna göre, brüt asgari ücretin %14’ü İşçi SGK Primi, %1’lik oranı ise İşçi İşsizlik Sigortası için kesilmektedir. Bu kesintilerin ardından kalan tutar net asgari ücret tutarını göstermektedir.

2022 Asgari Ücret SGK Primi Ne Kadar?

Sigorta primi, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanır. 5.004 TL olan brüt asgari ücretin %14’ü olan SGK Primi, 2022 yılında 700,56 TL yapmaktadır.

2022 Asgari Ücret AGİ Hariç Ne Kadar?

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında asgari ücret için uygulanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi artık kesilmeyecek. Bu iki gelişmenin ardından en çok merak edilen konuların başında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı vardı. 2022’de asgari ücretten herhangi bir vergi alınmadığı için AGİ ödemesi de yapılmayacak.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Brüt asgari ücretten, net asgari ücret tutarını bulmak için İşsizlik Sigorta Primi ve İşçi SGK Primi tutarlarının düşmek gerekiyor. Buna göre şu formülü izlemek gerekiyor.

Brüt Asgari Ücret – (SGK Primi + İşsizlik Sigorta Primi) = Net Asgari Ücret

Rakamlarla açıklamamız gerekirse;

 • Brüt Asgari Ücret: 5.004 TL
 • SGK Primi (%14): 700,56 TL
 • İşsizlik Sigorta Primi (%1): 50,04
 • Toplam Kesinti: 750,60
 • Net Asgari Ücret: 4.253,40

Netten Brüte Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Net asgari ücret, işçinin eline geçen ve kesinti uygulanmış tam tutarı temsil eder. Netten brüte asgari ücret hesaplaması için şu formülü kullanabilirsiniz:

Net Asgari Ücret + SGK Primi + İşsizlik Sigorta Primi = Brüt Asgari Ücret

*Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için bu hesaba Gelir Vergisi ve Damga Vergisi tutarları da eklenmelidir.

İşveren Maliyeti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte işverene yüklenecek maliyet yüküne de iyileştirme yapıldı. Asgari ücretin işverene olan maliyetini hesaplamak için geçtiğimiz yıllarda açıklanan brüt tutarın üzerine;

 • SGK Primi,
 • İşsizlik Sigorta Primi,
 • Gelir Vergisi,
 • Damga Vergisi oranları ekleniyordu.

Ancak, 2022 yılında işverenden, asgari ücret için yaptıkları ödemelerde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmayacak. Artık işveren sadece, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK Primi ve İşsizlik Sigorta Primi’ni ödüyor.

İşçi Maaş Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

İşçi maaşları, SGK primi, İşsizlik Sigorta Primi, asgari ücretten yüksek ise Gelir ve Damga Vergisi oranları da eklenerek hesaplanır.

2022 asgari ücret rehberi kapsamında işçi maaşlarını hesaplamayı temsil eden görsel

İşçi Brüt Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçinin brüt maaş tutarının hesaplanması için öncelikle net maaş miktarı belirlenmelidir. Ülkemizde en düşük maaş yani asgari ücret 4.253 TL’dir. İşçinin maaşı asgari ücret tutarında ise, net tutarın üzerine SGK Primi ve İşsizlik Sigorta Primi oranlarının eklenmesi gerekiyor. Çıkan tutar bize brüt ücreti gösterecektir. İşçinin maaşı asgari ücretten fazla ise brüt tutarı elde etmek için, primlere ek olarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi ödemelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

İşçi Sigorta Primi Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçi sigorta primi (SGK primi), işverenlerin işçilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması ve emeklilik hakkı kazanması için devlete ödedikleri ücrete denir. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK Primi için işverenin devlete ödemesi gereken oran %15,5’dir. Buna göre SGK Prim tutarını asgari ücret üzerinden şu şekilde hesaplayabiliriz:

 • SGK Prim Oranı / 100 x Brüt ücret= SGK Prim Ücreti
 • 15,5 / 100= 0,155 x 5.004 = 775,62 TL

İşçi İşsizlik Primi Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşsizlik Sigortası, bir işçinin isteği dışında, herhangi bir kasıt veya kusuru olmaksızın işten çıkarıldığı zaman uğrayacağı gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan zorunlu sigortaya denir. İşsizlik Sigortası Primi, işçinin aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanan %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payından oluşur. İşverenin asgari ücretle çalışan işçisi için ödeyeceği bu tutarı hesaplaması için aşağıdaki formülü uygulaması gerekmektedir:

 • İşsizlik Sigortası Primi / 100 x Brüt ücret = Prim ücreti
 • 2 / 100= 0,02 x 5004= 100,08 TL

İşçi Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

2022 yılında asgari ücret ödemeleri için işverenden Gelir Vergisi kesintisi kaldırıldı. Artık işveren, asgari ücret ödediği işçisi için Gelir Vergisi ödemek zorunda kalmayacak. Ancak işçinin maaşı asgari ücret üzerinde ise, brüt asgari ücret tutarı çıkarılarak Gelir Vergisi’nin ödenmesi gerekiyor. Buna göre, SGK ve İşsizlik Sigortası Primi’ni düştüğü brüt maaştan daha sonra Gelir Vergisi kesintisi yapılır. Örneğin, işçinin brüt maaşı 8000 TL ise;

 • İşsizlik Sigortası Primi: 160 TL
 • SGK Primi: 1.240 TL
 • Kalan Brüt Maaş: 6.660 TL’dir. Brüt asgari ücret (5004 TL) bu tutardan çıkarılır.
 • 6.660-5004= 1.656

Bu orandan %15 de Gelir Vergisi düşülmelidir. Bu işlemi de şu şekilde yapabiliriz:

 • 15 / 100 x 1.656 = 248,4. Yani, Gelir Vergisi 248,4 TL’dir.

2022 İşsizlik Sigorta Fonu Ödemesi Nasıl Hesaplanır?

Bir işçinin kendi rızası dışında veya herhangi bir kusuru olmadığı durumlarda işten çıkarıldığı zaman işsizlik fonu yani işsizlik maaşı alabilmektedir. İşsizlik maaşından yararlanabilmesi için işçinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • İşine son verilmesinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile İşsizlik Sigorta Priminin ödenmiş olması,
 • İşine son verilmesinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuruda bulunmak.

İŞKUR, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı çalışana 180 gün,
 • 900 gün sigortalı çalışana 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı çalışana ise 300 gün işsizlik maaşı vermektedir.

Peki işsizlik maaşı ya da işsizlik fonu tutarı nasıl hesaplanır? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalı işçinin son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır. Buna göre, işsizlik ödeneği miktarı, brüt asgari ücretin %80’ini geçmemektedir. Ek olarak işsizlik maaşından Damga Vergisi kesintisi de yapılmaktadır.

2022 Çalışan Maaşlarında Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Çalışan maaşlarında uygulanan Damga Vergisi oranı yüzde 0,759’dur. Asgari ücret üzerinde maaş alan çalışanların da ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf tutulmaktadır. Buna göre, örneğin 12.000 TL brüt maaşı olan bir çalışanın ücretinden kesilecek Damga Vergisi’ni şu şekilde hesaplayabiliriz:

 • Brüt kazanç – Aylık brüt asgari ücret tutarı = Damga Vergisi Matrahı * % 0,759 = Damga Vergisi Oranı
 • 12.000 – 5.004 = 6.996 * 0,00759 = 53,09 TL Damga Vergisi ödenmesi gerekmektedir.

2022 Vergilenecek Maaş Tutarları Nedir?

2022 yılının asgari ücretinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret çalışanlarının maaşlarından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nin kesilmeyeceği açıklandı. Asgari ücretliler bu iki vergi türünden muaf tutulmaktadır. Peki asgari ücretten fazla kazanan çalışan maaşlarında vergi yükümlülüğü nasıl olacak? Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte asgari ücretten fazla kazanan çalışanların maaşlarının brüt asgari ücrete tekabül eden kısmı da Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nden muaf tutulacak. Çalışan maaşlarının vergi yükümlülüğü, brüt ücretlerinden yapılacak 5004 TL’lik kesintinin ardından çıkan sonuç üzerinden hesaplanacak.

2022 asgari ücret rehberi kapsamında işçi maaşlarını temsil eden görsel

2022 Maaş Hesaplamalarında Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

2022 yılı itibariyle yapılan düzenlemeye göre, brüt asgari ücret tutarları Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’nden muaf tutulacak. Ayrıca Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemeleri de tamamen kaldırıldı.

2022 Gelir Vergisi Düzenlemesi Detayları Nelerdir?

Açıklanan yeni düzenlemeye göre, 2022 yılında ücret gelirlerine uygulanan Gelir Vergisi oranlarını şu şekildedir:

 • 32.000 TL’ye kadar %15,
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası için %20
 • 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası için %27
 • 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası için %35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası için %40

Ücret dışı gelirlere uygulanan vergi dilimleri ve oranları:

 • 32.000 TL’ye kadar %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası için %20
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası için %27
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası için %35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası için %40

2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Düzenlemesi Nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların maaşları üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nin bir bölümünün işçiye iade edilmesidir. Daha önce çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen AGİ ödemelerinin 2022 yılında kaldırıldığı açıklandı. Artık asgari ücretten herhangi bir vergi alınmayacağı için AGİ ödemeleri de yapılmayacak.

2022’de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ödenecek Mi?

Hayır, asgari ücret ödemeleri vergilerden muaf tutulduğu için AGİ ödemeleri de artık olmayacak. Bu uygulamaya asgari ücretten yüksek maaş alan çalışanlar da dahildir.

2022 Maaş Hesaplarında Damga Vergisi Düzenlemesi Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 2022 yılında asgari ücret ödemelerinden Damga Vergisi artık kesilmeyecek. Asgari ücret üzeri maaş alan çalışanların ücretlerinin de brüt asgari ücret tutarına tekabül eden tutar vergiden muaf olacak.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

2022’de Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Toplam Maliyeti Nedir?

2022 yılında asgari ücretin işverene maliyetini şu şekilde hesaplayabiliriz:

 • Brüt Asgari Ücret: 5.004 TL
 • SGK Primi (%15,5 İşveren Payı): 775,62 TL
 • İşveren İşsizlik Sigorta Primi (%2): 100,08
 • İşverene Toplam Maliyet: 5.879,70 TL

2022 Asgari Ücrette AGİ Teşviği Var Mı?

Hayır, 2022 yılı itibarıyla maaşlarla birlikte ödenen AGİ uygulaması kaldırıldı.

2022 Asgari Ücret BES Kesintisi Ne Kadar?

Her yıl asgari ücretin artmasıyla bireysel emeklilik sigortası kesintisi de değişmektedir. Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) kesintisi çalışanın brüt kazancının %3’üdür. Buna göre asgari ücretliden en az 150 TL BES kesintisi yapılacak. Ayrıca 2022 yılında devlet katkısının üst sınırı 15.012 TL’ye yükseltildi.

2022’de BES Kesintisi Zorunluluğu Var Mıdır?

Alınan yeni karara göre, BES sistemine dahil olup cayma ve ayrılma hakkını kullanan çalışanların, 2022 yılında tekrar otomatik olarak sisteme girmesine ilişkin zorunluluk kaldırıldı.

2022 SGK İşveren Payı İndirimi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve prim ödeme alışkanlıklarının artırılması amacıyla sigorta primlerini ödeyen işverene 5 puanlık indirim uygulamaktadır.

SGK İşveren Payı İndirim Oranı Kaçtır?

Özel sektör işverenlerinin, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ödemelerinde 5 puanlık prim indirimi uygulanmaktadır.

SGK İşveren Payı İndiriminden Nasıl Faydalanılır?

Eylül 2021 tarihinden itibaren, uygulamaya yenilik getirildi. Beş puanlık indirimden yararlanabilmek için işverenin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 kanun türünü seçerek SGK’ya vermesi gerekiyor. Beyanname doldurulurken işverenin başka işyerleri de varsa tümünde borcunun olup olmadığı sistem tarafından sorgulanıyor. 15 TL ve üzeri borç bulunması halinde işveren prim indiriminden yararlanamıyor.

SGK İşveren Payı İndiriminden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

İşverenlerin bu uygulamada yani 5510 sayılı kanundan yararlanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Buna göre;

 • Aylık prim ödemeleri ve hizmet belgeleri belirlenen süre içinde teslim edilmelidir.
 • Kayıt dışı istihdam edilmemelidir.
 • 15 TL ve üzeri borç bulunmamalıdır.