Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret, bir ülkede işçilerin alması gereken minimum ücreti ifade eder. Devletler tarafından belirlenen asgari ücret, işçilere adil bir maaş düzeyi sağlamak, temel yaşam standartlarını koruma altına almak ve ekonomik refahı artırmak amacıyla düzenlenir. İşverenler, her yıl güncellenen bu asgari ücret tutarının altında maaş veremezler.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

2024 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2023 yılının son 66 ayında artırılarak 11.402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında %49’luk bir artışla 17.002 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl içerisindeki günlük kazanç alt sınırı 666,75 TL iken günlük kazanç üst sınırı ise 5.000,63 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yemek ücretleri ise 157,69 TL’ye yükselmiştir.

 • Asgari Ücret Net Tutar

  Asgari ücretli çalışanların da ödemekle yükümlü olduğu vergiler bulunmaktadır. Net asgari ücret tutarı bu vergilerin kesildikten sonra işçinin eline geçen maaşıdır. 2024 yılı net asgari ücret tutarı 17.002 TL’dir. Yapılan bu vergiler ve kesintilere dair detaylar maaş bordrolarında yer almaktadır. Bu tutar geçtiğimiz yıl sonuna kadar 11.402 TL idi.

 • Asgari Ücret Brüt Tutar

  Brüt asgari ücret ise işçinin gelirinin tamamını temsil eder. SGK pirimi, gelir vergisi ya da damga vergisi gibi yükümlülükler de brüt tutarın içerisindedir. 2024 yılı brüt asgari ücret tutarı 20.002,50 TL’ye yükselmiştir. 2023 yılında brüt asgari ücret tutarı 13.414 TL’ydi.

asgari ücret brüt tutar hesaplamasını temsil eden fotoğraf

2024 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari ücrete yapılan her zam döneminde işverenler tarafından en çok merak edilen konulardan biri asgari ücretin işverene yansıyacağı maliyetidir. Yapılan zamlarla birlikte işverenin işçi maliyeti yükü de artmaktadır.

2024 Personel Maliyeti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2024 asgari ücret tutarının işverene maliyeti brüt tutara SGK payı ve işsizlik sigortası payı eklenerek hesaplanmaktadır. Buna göre işverene maliyetini aşağıdaki tablodaki gibi hesaplayabiliriz:

Aylık

Brüt ücret

20.002,50 TL

SGK payı (%15,5)

3.100,39 TL

İşsizlik sigortası payı (%2)

400,5 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

23.502,94 TL

Brüt Asgari Ücret Tablosu

Peki, brüt asgari ücret tutarından kesilen vergiler ve tutarları nelerdir? Brüt asgari ücret tablosunu şu şekilde açıklayabiliriz:

Brüt Ücret

20.002,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

2.800,35 TL

İşsizlik Sigorta Primi İşçi Hissesi

200,03 TL

Gelir Vergisi Matrahı

0

Gelir Vergisi

0

Asgari geçim indirimi

0

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

0

Damga Vergisi

0

Toplam Kesinti

3.000,38 TL

Net Asgari Ücret

17.002,12 TL

2024 Asgari Ücret SGK Primi Ne Kadar?

20.002,50 TL olan brüt asgari ücretin 2.800,35 TL’sini SGK primi oluşturuyor. İşverene maliyeti ise 3.100,39 TL’si SGK primidir. (işveren payı)

2024 Asgari Ücret İşsizlik Sigorta Primi Ne Kadar?

2024 brüt asgari ücret 200,03 TL’si işsizlik sigorta primi kesintisine gitmektedir.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

2024 SGK Prim Teşviki Ne Kadar?

6661 sayılı Kanun ile belirlenen 2024 asgari ücret desteği de artırılmıştır. Buna göre asgari ücret desteği aylık 700 TL olarak belirlenmiştir.

İşçi Maaşı Hesaplama

İşçilere verilen maaşların hesaplanması brüt ve net maaş olarak farklı formüller kullanılarak yapılmaktadır.

 • Netten Brüte Maaş Hesaplama

  Çalışanların maaşları öncelikle brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Vergiler, kesintiler, çalışanın eline geçecek net ücret, brüt maaşı kapsamaktadır. Peki brüt maaşını bilen bir işçi net maaşını hesaplamak için hangi formülü kullanmalıdır? Aşağıdaki formülle brütten nete maaş hesaplaması yapabilirsiniz.

  Brüt Maaş = Net Maaş + SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

 • Brütten Nete Maaş Hesaplama

  Net maaş yani çalışanın eline geçecek tutarı hesaplamak için brüt maaştan devlete ödenmesi gereken yasal ödemelerin çıkarılması gerekir. Net maaş hesaplamak için şu formülü kullanabilirsiniz:

  Net maaş = Brüt maaş – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi)