Yapılan her satış işlemi sonrası fatura kesilmesi zorunludur. Bu faturada satış bedeli, vergi detayları, alıcı ve satıcı bilgileri, fatura kesilme tarihi gibi bilgiler yer alır. Günümüzde kullanılan faturaların birçok çeşidi bulunmaktadır. Farklı hususlar bakımından birbirinden ayrılan bu türlere açık fatura ve kapalı faturayı örnek gösterebiliriz. Vergi kanununda bir tanımı olmasa da ticari hayatımıza giren bu iki fatura tipini bu yazımızda anlattık.

Açık Fatura Nedir?

Açık fatura, vade satışlarda kullanılan bir fatura türüdür. Satış işlemi gerçekleşen bir mal ya hizmetin bedeli vade planı belirleyerek zamana yayılmış bir şekilde ödenmesi durumunda açık fatura kesilir. Kapalı fatura kesilmesi durumunda ücret peşin olarak o an ödenmelidir. Ancak açık faturada belirli aralıkla ödeme yapılabilir. Kısacası borcu hala açık satışlar için kullanılan fatura türüne açık fatura denir. Açık faturanın vergi kanunlarında ayrı bir tanımı ya da ayrımı yoktur.

Açık Fatura Hangi Durumlarda Kullanılır?

Açık fatura, satılan ürün ya da hizmete dair ücretin peşin olarak ödenmediği durumlarda düzenlenir. Tutar belirli aralıklarla bir vade planı çerçevesinde ödenecek ise açık fatura kullanılmalıdır. Kapalı fatura kullanılması durumunda ücret o an peşin olarak ödenir.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

Açık Fatura Nasıl Kesilir?

Açık fatura kesme adımları büyük oranda kapalı fatura kesmek ile benzerdir. Faturaya gerçekleşen satış işlemine dair bilgiler, vergiler ve bedeller girilir. Satıcı ve alıcıya dair önemli detaylar eksiksiz olarak yazılmalıdır. Bu adımları kapalı faturada da yaparız ancak açık faturayı diğerlerinden ayıran bir adım vardır. Açık faturada imza ve kaşe, faturanın en üst bölümüne atılmalıdır. Bu onun açık fatura olduğunu göstermek için yapılan önemli bir adımdır. Örnek olarak, imzası üst kısmında olan elektrik faturalarını gösterebiliriz.

Açık Fatura’da Kaşe Basmayla İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi açık fatura hemen hemen kapalı fatura ile aynıdır. Ancak imza ve kaşelerin muhakkak faturanın üst bölümüne atılmalıdır. Açık fatura da delil olarak kullanılabilecek bir belgedir. Bu nedenle imzaların eksiksiz olmasına özen gösterilmelidir. Bu imzalar müşterinin borcunun henüz ödemediği anlamını taşır.

Açık Faturayla Birlikte Tahsilat Makbuzu Kesmek Gerekir Mi?

Evet, gerekmektedir. Tahsilat makbuzunda gerçekleşen satın alma işleminin bedelinin miktarını ve ödeme planını kapsayan bilgiler yer alır. Bu nedenle açık fatura kestiğinizde tahsilat makbuzu da hazırlamalısınız.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Açık fatura ve kapalı fatura bir takım farklı özellikleri ile birbirinden ayrı iki fatura türüdür. Vergi kanunlarında iki faturaya dair yasal bir tanım olmadığı için işlerlikleri satıcı ve müşteri arasındadır. Vergi kanunlarında kaşenin faturada nerede olduğuna dair de herhangi bir hüküm yoktur. Her iki fatura türünün birbirinden ayıran en belirgin farklar şunlardır:

  • Açık faturada satış sonrası ödenmesi gereken tutar vade planıyla yani taksitli olarak belirli zamanlarda ödenir. Kapalı faturada ise satıştan doğan bedel peşin olarak faturanın kesildiği an ödenmelidir.
  • Açık faturada imza ve kaşe faturanın üst kısmında yer alır. Bu müşterinin tutarı ödemediğini ve vade planı ile ödediğini gösterir. Kapalı faturada ise ödeme peşin yapıldığı için imza ve kaşe fatura belgesinin en alt kısmına atılır.

QNB banner görseli

Satış Faturası Açık Fatura Olarak Mı Yoksa Kapalı Mı Kesilmelidir?

Yaptığınız satışlar için fatura keserken herhangi bir tereddüt yaşamanız durumunda konuyu sizin için şöyle özetleyebiliriz: Hangi faturanın kesileceği tamamen sizin ve müşteriniz arasındadır. Eğer müşteriniz ürün ya da hizmet satışı sonrası ödemeyi o an gerçekleştirecek ise kapalı fatura kesmeniz gerekir. Ancak müşterinizle zamana yayacak şekilde bir ödeme planında anlaştıysanız açık fatura kesebilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ticaret hukukunda bu iki kavramın herhangi bir karşılığı ve yasal ispatı yoktur. Bu iki terim ticaret hayatında adet haline gelmiştir. Yine de dikkat edilmelidir ki ödeme yapılmadığı durumlarda kapalı fatura kesmek riskli olabilir. Çünkü her ne kadar yer almasa da ticaret hukukunda hükmü olmayan durumlarda ilk önce örf ve adet kuralları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle faturayı keserken herhangi bir mağduriyet yaşamamak için ödeme durumuna göre kesmeye dikkat etmelisiniz.

Açık Fatura’nın Geçerlilik Süresi Nedir?

Açık faturaların ödeme süresi satıcı ve alıcı arasında yapılan anlaşmaya göre değişiklik gösterebilir. Faturaya eklenen bilgilerde ödeme süresi ve ne kadar süre geçerli sayıldığına dair bilgiler de yer alabilir. Öte yandan tüm fatura belgeler 5 yıl boyunca saklanmalıdır.

Açık Fatura Örnekleri Nelerdir?

Şimdi sizlere açık fatura örneği göstereceğiz. Aşağıdaki görselde de gördüğünüz gibi tutar peşin olarak ödenmediği için kaşe ve imza faturanın en üst bölümüne atılmıştır.

Açık fatura rehberi için açık fatura örneğini temsil eden görsel