Dijital ekonominin gelişmesiyle birlikte dijital hizmet sağlayıcı olarak pek çok büyük şirket ortaya çıkmıştır. Bu şirketler tüm dünyada milyonlarca kişiye hizmet vererek büyük kazançlar elde etmektedir. Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7 tanesi teknoloji şirketidir. Bu şirketlerin büyük bir kısmının merkezi ABD’dir. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Çin ve ABD dijital ekonominin %90’ına sahiptir. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent and Alibaba gibi şirketler bu alanın üçte ikisini oluşturmaktadır.

İletişimin teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte de bu çok uluslu dijital hizmet sunan şirketler herhangi bir maddi varlıkları olmadan dünyada pek çok ülkeden büyük meblağlar kazanmıştır. Bunlara; Google, META (Facebook, Instagram, WhatsApp), Spotify, Youtube, Netflix, Amazon, Apple, Airbnb, Linkedin gibi dijital devleri örnek gösterebiliriz. Bu şirketler herhangi bir fiziki varlıklarının olmadığı ülkelerde uluslararası ticari faaliyet gösterebilmektedir. Hal böyle olunca ülkeler vergi tabanlarını korumak ve gelirlerini arttırmak adına dijital hizmet vergisini uygulamaya başlamışlardır. Ülkemizde 1 Mart 2020’de yürürlüğe giren dijital hizmet vergisi ile Ocak 2021’e kadar olan 8 aylık dönemde 951 milyon lira gelir elde edilmiştir. Bu yazımızda sizlere dijital hizmet vergisini anlatacağız.

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital hizmet vergisi, internet üzerinden satışı yapılan görsel, video içeriklerin, dijital hizmetlerin fiyatlarına yansıtılan vergidir. Dijital hizmet sağlayıcılar tarafından üretilen ve satışa sunulan her türlü reklamlar, dijital içeriklerin satışı, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen gelirler bu vergi kapsamına girmektedir. Yani kısacası tüm dijital içerik ve hizmetlerin satışında dijital hizmet vergisi alınmaktadır. Bu vergi türü ülkemizde olduğu gibi İngiltere, İspanya, İtalya, Hindistan ve Avusturya gibi ülkelerde de uygulanmaktadır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Dijital Hizmet Vergisi Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

“Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun” ile yürürlüğe giren dijital hizmet vergisi 1 Mart 2020 yılından bu yana uygulanmaktadır.

Dijital hizmet vergisi rehberi için yürürlük zamanını temsil eden fotoğraf

Dijital Hizmet Vergisinin Mükellefleri Kimlerdir?

Dijital hizmet vergisinin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bu vergi mükelleflerinin, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu’na göre tam mükellef olup olmamalarının, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimî temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemelerinin söz konusu vergi mükellefiyetleri açısından bir önemi yoktur.

Dijital Hizmet Vergisi Hangi Ürünlerin Satışlarında Oluşur?

Türkiye’de bu vergi 4 dijital hizmet türünü kapsamaktadır. Bunlar;

  1. Dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri,
  2. Sesli, görsel veya herhangi dijital içeriğin online ortamda satışı,
  3. Bu içeriklerin dijital ortamda izlenmesini, oynanmasını, dinlenmesini ya da elektronik cihazlara kaydedilmesini sağlayan hizmetler,
  4. Kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleridir.

Dijital Hizmet Vergisi Muafiyeti Nedir?

Dijital hizmet vergisinin muafiyet konusu merak edilen başlıklardan biridir. Kanuna göre, Türkiye’de belirtilen hizmetlerden elde edilen hasılat 10 milyon TL’den, dünya genelinde kazanılan hasılat 750 milyon Euro’dan az olan kuruluşlar dijital hizmet vergisi ödemekten muaf tutulmuştur. Mükellefler, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi ise, bu durumların uygulanmasında grubun vergi konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam kazanç dikkate alınmaktadır.

pazaryeri entegrasyonu banner görseli

Kimler Dijital Hizmet Vergisinden Muaf Tutulur?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye’de 10 milyon TL’den, dünyada ise 750 milyon Euro’dan az hasılat elde edenler dijital hizmet vergisinden muaftır. Ayrıca kanun kapsamında Dijital ortamda yapılan birtakım hizmetlerden elde edilen hasılat da bu vergiden istisna tutulmuştur. İstisna dijital hizmetler şunlardır:

  • Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 37. maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,
  • Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler,
  • Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesi kapsamındaki hizmetler,
  • Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,
  • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu’nun 12. maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı Nedir?

Dijital hizmet vergisinin oranı, elde edilen hasılatın %7,5’idir. Cumhurbaşkanının bu oranı %1’e kadar düşürme veya iki katına çıkarma yetkisi de bulunmaktadır.

Dijital Hizmet Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Dijital hizmet vergisi aylık olarak ödenmelidir. Doğrudan takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu dönemi dilerse üçer aylık vergilendirme dönemi olarak da değiştirebilmektedir. Mükellefin, Türkiye’de olmaması halinde ise ödemenin tarafları ve ödeme aracıları verginin beyan edilmesinden sorumludur.

Dijital hizmet vergisi mükellefin beyanının ardından tarh olunur. Dijital hizmet vergisi beyannameleri, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar vergi dairesine verilmelidir. Vergi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek ya da tüzel kişiler adına tarh olunur. Adi ortaklıklar da ise vergi ödenmesinden sorumlu olmak üzere ortaklardan birinin adına yapılabilmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi Gider Olarak Dikkate Alınır Mı?

Evet, dijital hizmet vergisi, gelir ve kurumlar vergisine mükellef olanların ticari kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi Nasıl Ödenir?

İlk kez dijital hizmet vergisi beyannamesi verecek olanlar, öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın (GİB) dijital hizmetler web sitesindeki formu doldurmaları gerekmektedir. Daha sonra beyannameyi yine GİB dijital hizmetler web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilebilmektedir. Vergi ödemesi ise, vergi dairelerinden, yetkili bankalardan ya da GİB’in web sitesi üzerinden yine yetkili bankaların kartları ve kredi kartları ile ödenebilmektedir.