Hizmet İhracatı Nedir?

Hizmet ihracatı; şirketlerin sunduğu hizmetlerin başka ülkelere satılmasına denmektedir, bir ülkenin ekonomisine katkıda bulunan ve döviz girişini artıran ticaret modellerindendir. İhracat olarak genellikle mal ihracatına odaklanılsa da hizmet ihracatı da teknolojinin artışıyla önemli bir hale gelmektedir. Hizmet ihracatı; danışmanlık, bilişim teknolojileri, eğitim, sağlık, turizm gibi… birçok sektörde yapılabilir.

Hizmet İhracatı Şartları Nelerdir?

Bir ticari faaliyetin hizmet ihracatı sayılabilmesi için Katma Değer Vergisi Kanunu’nun belirlediği şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

 • Hizmetin yurt dışında yaşayan bir gerçek veya tüzel kişi için yapılması,
 • Satışa yönelik hazırlanacak fatura ya da belgelerin yurt dışında yaşayan bir müşteri adına düzenlenmiş olması,
 • Hizmeti satın alan kişinin, bu hizmetten yurt dışında faydalanacak olması.

Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracatı kapsamında girmemektedir.

Hizmet İhracatı Nasıl Yapılır?

İnternetten para kazanmak için yapılabilecek birçok iş kolu yurt dışına satılması durumunda hizmet ihracatı olarak düşünülebilir. Örneğin, grafik tasarım, SEO danışmanlığı, içerik yazarlığı gibi… Başka bir ülke menşeli herhangi bir kişiye para karşılığında bir hizmet sunulması yeterlidir. Hizmetlerinizi online pazar yerlerine ya da e-ticaret web sitenize kaydederek uluslararası müşterilere ulaşmanız sağlanır ve ödeme işlemleri kolaylaşır.

e-İhracat Entegrasyonu

Hizmet İhracatı Yapılabilecek Sektörler Nelerdir?

Hizmet ihracatı faaliyetleri birçok sektörde gerçekleşmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. Bir satışın hizmet ihracatı sayılması için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve bu müşterinin yurt dışındaki işi ya da faaliyetleri ile ilgili olması gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’ye mal ve hizmet gönderen yurt dışında bulunan bir şirkete verilecek danışmanlık hizmeti, hizmet ihracatı kapsamına girmemektedir. Ancak yurt dışındaki bir inşaat şirketinin kendi ülkesindeki bir proje için mimarlık hizmeti verilmesi hizmet ihracatı olarak sayılır. Hizmet ihracatı yapılabilecek sektörlerden bazıları şunlardır:

– Mimarlık,
– Mühendislik,
– Lojistik,
– Turizm,
– Danışmanlık,
– Tasarım,
– Yazılım,
– Tıbbi Raporlama,
– Muhasebe Kaydı Tutma,
– Çağrı Merkezi
– Eğitim ve Sağlık Hizmetleri,
– Veri Saklama, Veri İşleme, Veri Analizi.

Hizmet İhracatı Faturası Nasıl Düzenlenir?

Hizmet ihracatı kapsamında hazırlanacak faturanın e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak satış yaptığınız şirket serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirket ise fatura tipi “istisna” olarak seçilen bir e-fatura düzenlemelisiniz.

Fatura düzenlenirken, müşterinin bilgileri eksiksiz bir şekilde girilmelidir. Faturaya KDV oranı 0 olarak girilip muafiyet kodu olan “302” de seçilmelidir. Fatura TL olarak da yabancı para birimi olarak da kesilebilir.

hizmet ihracatını temsil eden fotoğraf

Hizmet İhracatında KDV İadesi Var Mıdır?

KDV Kanunu’na göre hizmet ihracatı faaliyetinde bulunan hizmetler KDV’den muaf tutulur. Ancak bu işlemlerden dolayı yüklenilen KDV, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olur. KDV Kanunu mevzuatının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmet İhracatında Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Hizmet ihraç edilen ve hak kazanılan vergi iadesini, bağlı olduğunuz vergi dairesine başvuruda bulunarak yapabilirsiniz. Başvurunuzun gerçekleşmesi için sizden bir takım belgeler istenecektir:

 • İade Talep Dilekçesi,
 • Hizmet Faturası Veya Listesi,
 • Ödeme Belgesi (Dövizin Türkiye’ye Getirildiğini İspatlayan Belge, Banka Dekontu Vb.),
 • Hizmet İhracatının Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi,
 • Yüklenilen KDV Listesi,
 • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

Hizmet İhracatı İstisnaları Nelerdir?

Hizmet ihracatı kapsamında yapılan satışlar için hazırlanan faturalar KDV’den istisnadır. Ancak dikkat edilmesi gereken en temel konu, hizmetin yurt dışındaki bir kişi tarafından bu kişinin yine yurt dışındaki hizmeti kapsamında kullanılması gerektiğidir. Bir örnek vermek gerekirse ise; Türkiye’de turizm hizmeti veren bir şirket, yurt dışında bulunan bir tur şirketinin gönderdiği gruba rehberlik hizmeti vermiştir. Türkiye’deki şirket bu grup için aldığı 60.000 TL’lik ücretin 20.000 TL’sini Türkiye’de turist grubunun giderleri için harcamıştır. Türkiye’deki seyahat acentesinin elinde kaldığı 40.000 TL’lik tutar, hizmet ihracatı sayılıp KDV’den istisnadır. Ancak harcanan 20.000 TL Türkiye’de harcandığı için KDV’ye tabidir.

Hizmet İhracatının Avantajları Nelerdir?

Hizmet ihracatının şirketlere sağladığı birçok avantaj vardır. Bunlardan en önemlisi hizmet ihracatı yapan sektörlerin birçoğu yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport için başvuru hakkına sahiptir. Bunun dışında;

 • Hizmet ihracatından kazanılan kazançlar KDV’den istisnadır,
 • Şirketlere yeni pazarlara erişim sağlar,
 • Döviz kazançları sağlar. Aynı zamanda ülke ekonomisine döviz girişi sağlayarak ticaret dengesini olumlu etkileyebilir,
 • Fiziksel ürünlere nazaran daha az lojistik ve depolama maliyetleri vardır,
 • Şirketlerin uluslararası ağlar oluşturmasına ve yeni fırsatlar keşfetmesine yardımcı olabilir.

Hizmet İhracatında Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?

Hizmet ihracatı faaliyetlerinin şirketlere en büyük getirilerinden biri yeşil pasaport alabilmelerini sağlamasıdır. Söz konusu haktan yararlanabilmek için hizmet ihracatı yapan şirketin son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracat bedeli 500.000 Dolar’ın üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca şirketlerin Hizmet İhracatçıları Birliği’ne de üye olmaları gerekmektedir.

Son 3 Yıllık Ortalama İhracat Tutarı Hak Edilecek Yeşil Pasaport Adedi Toplam İhracat Tutarı
500 bin ile 10 milyon ABD Doları arası     1 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arası
10 milyon ile 25 milyon ABD Doları arası     2 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arası
25 milyon ile 50 milyon ABD Doları arası     3 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arası
50 milyon ile 100 milyon ABD Doları arası     4 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları 
100 milyon ABD Doları üzeri     5 300,01 Milyon ABD Dolarının üzeri

Güncel başvuru tarihlerine ve şartlarına Hizmet İhracatçıları Birliği web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hizmet İhracatında Hangi Sektörler Yeşil Pasaport Alabilir?

Yeşil pasaport almak için başvuru yapabilecek hizmet sektörleri şunlardır:
– Telekomünikasyon Hizmetleri,
– Bilişim, Yazılım ve Donanım Hizmetleri,
– Haber Ajansı Hizmetleri ve Diğer Bilgi Hizmetleri,
– Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri,
– Eğitim Hizmetleri,
– Sağlık Hizmetleri,
– Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü,
– Turist Rehberliği,
– Gastronomi ve Konaklama,
– Yayıncılık Hizmetleri,
– Görsel-İşitsel ve İlgili Hizmetler,
– Yolcu ya da Yük Taşımacılığı,
– Yer Hizmetleri,
– Havaalanı ve Deniz Limanları İşletmeciliği,
– Tüm Sigortacılık ve Sigortacılığa Bağlı Hizmetler,
– Bankacılık,
– Danışmanlık,
– Reklamcılık, Kongre, Fuar ve Sergi Organizasyonları,
– Pazar Araştırması, Kamuoyu Yoklama/Tarama ve Halkla İlişkiler ,
– Perakende Hizmetleri,
– Operasyonel Kiralama ve Leasing,
– Teknik Müşavirlik,
– Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler.

Hizmet İhracatı İle Nasıl Yeşil Pasaport Alınır?

Yeşil pasaport başvuruları Hizmet İhracatçılar Birliği tarafından yönetilmektedir. Başvurular talep edilen belgelerin, elden veya kargo ile iletilmesinin ardından başlar.

Hizmet İhracatında Yeşil Pasaport Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Hizmet ihracatı kapsamında yeşil pasaport başvuruları için aşağıdaki belgeleri hazırlanması gerekmektedir:

 • Başvuru Dilekçesi,
  hizmet ihracatı ile yeşil pasaporta başvuru dilekçesi örneği
 • İmza Sirküleri Aslı Veya Noter Onaylı Sureti,
 • YMM Tasdik Raporu,
 • Fatura Tablosu,
 • Finansal Bilgi Formu,
 • Son Üç Takvim Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
 • YMM Faaliyet Belgesi,
 • YMM Tasdik Sözleşmesi.