Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, bir kuruluşun iş modelini değiştirerek dijital teknolojilere entegre ederek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak ve müşterilere değer sunmak adına yapılan bir süreçtir. Dijital dönüşüme ayak uydurarak şirketler, organizasyonlarını daha etkin kullanmayı ve verimli hizmet vermeyi amaçlar. Dijital dönüşümle birlikte şirketler çağa ayak uydurarak değişen müşteri taleplerine daha iyi uyum sağlar. Örneğin, şirketlerin mobil uygulama ya da e-ticaret platformu oluşturması ya da şirket altyapısını bulut sistemine geçiş yapması… Bunlar dijital dönüşüme örnek adımlardır.

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Dijital dönüşüm, şirketlerin sürekli gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri, faaliyet gösterdikleri sektörde rekabetçi kalabilmeleri için çok önemlidir. Özellikle pandemi ile birlikte e-ticarette sürekli yeni değişiklikler meydana gelmektedir. Hızla değişen müşteri beklentileri, ani tedarik zinciri kesintileri ya da pazara ulaşma süresindeki baskılar şirketleri zorlayan unsurlardır. Bu yüzden şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerini benimsemesi şarttır.

Dijital Dönüşümün İşletmelere Ne Gibi Avantajları Vardır?

Dijital dönüşüme ayak uydurmak ve bu alanda strateji geliştirmek şirketlere bir takım avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Dijital dönüşümle birlikte bulut hizmeti gibi çok tercih edilen teknolojiler şirketlere zaman tasarrufu ve verimlilik sağlar.
 • Son zamanlarda tüketicilerde birden çok kanal genelin sürekli hizmet alma beklentisi doğdu. Mobil cihazlarıyla her an her işletmeye ulaşabilme talepleri bulunmaktadır. Örneğin, Mobil uygulamalar ve mobil iş akışları geliştirme gibi dijital dönüşüm stratejileri ile birlikte müşteri deneyimi iyileştirilir ve müşteri memnuniyeti kazanılır.
 • Yapay zeka teknolojileri ile müşterilerle gerçek zamanlı iletişim kurulabilir,
 • Teknoloji gelişmelerine ayak uydurarak operasyonel ve personel maliyetleri azalır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Dijital Dönüşümün Bileşenleri Nelerdir?

Dijital dönüşümün merkezinde yeni teknolojilerin olduğunu belirttik ancak etkili dijital dönüşüm stratejisini belirlerken yalnızca yeni teknolojileri değerlendirmek yeterli olmayacaktır. Başarılı stratejiler, şirketlerin tüm unsurları dahilinde oluşturulmalıdır. Bunun için dijital dönüşümün 6 temel bileşeni vardır. Bu bileşenler doğrultusunda dijital dönüşüm stratejisi belirlemek daha doğru olacaktır. Dijital dönüşüm bileşenleri şu şekildedir:

 • Müşteri deneyimi: Müşteri merkezli stratejiler, dijital dönüşümü pekiştiren temel bileşenler arasındadır. Sürekli gelişen ve yaygınlaşan teknolojik adımları müşterilerin deneyimi, beklentileri ve davranışına göre belirlemek ve sonra benimsemek çok daha iyi bir yaklaşımdır.
 • Personeller: Yenileyici ve dönüştürücü teknolojilerin önce çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekir. Çalışanların bu teknolojik gelişmeleri tehdit olarak hissetmemelidir. Çalışanlar bu gelişmeler doğrultusunda eğitilmeli, yetenekleri doğrultusunda görev dağılımı yapılmalı ve fırsatlar oluşturarak yetenekleri elde tutma unsurlarının göz önünde bulundurulması gerekir.
 • İnovasyon: İnovasyon dönüşüme destek veren fikir oluşturma sürecine denir. Bu yüzden dijital dönüşüm ile aynı tutulmamalıdır. Fikir oluşturma sürecinde; çalışanları denemeye teşvik eden bir iletişim, işbirliği ve yaratıcı özgürlük ortamı oluşturulmalıdır. Önce fikir test edilmelidir. Daha sonra uygulamaya konulmalıdır.
 • Liderlik: İş liderleri tüm dijital dönüşüm sürecine hakim olmalıdır. Aktif bir şekilde ileriyi düşünmeleri, gelecek yeni teknolojileri farklı açılardan keşfetmeleri ve çalışanlara da aynı şekilde benimsemeleri için ilham vermeleri gerekir.
 • Kültür: Yukarıda sıraladığımız tüm bu 5 bileşen inovasyon kültürünü ortaya çıkarır. En iyi müşteri deneyimini sağlamak için sürece hakim ve heyecan dolu çalışanlarla dijital dönüşüm girişimleri başarıya ulaşır.

Dijital Dönüşüm Türleri Nelerdir?

Dijital dönüşüm stratejilerinin dört türü bulunur. Bunlar; iş süreci, iş modeli, iş faaliyet alanı ve kuruluş ya da kültürdür. Dijital dönüşüm türlerinin ayrıntılı olarak şu şekilde anlatabiliriz:

İş Sürecinin Dijital Dönüşümü Nedir?

İş sürecinde, mevcut ve harici iş akışlarını geliştirmek için yeni yollar ve stratejiler incelenir. Yeni teknolojileri makine öğrenimi, API’ler, veri analitiği gibi gelişmeler şirketlere maliyet düşürme, iş akış sürelerini azaltma ve kaliteyi artırma gibi avantajlar sağlar. Örneğin, Domino’s Pizza’nın müşterilerin herhangi bir cihazdan sipariş vermelerine olanak sağladığı Dominos’ AnyWare uygulaması tüketicilerin sipariş sürecini rahatlatmıştır. Bu da firmanın en büyük rakiplerinden biri olan Pizza Hut’ın önüne geçmesine yardımcı olmuştur.

Bir diğer örnekte ise; Avustralya’nın lider entegre enerji şirketlerinden Origin Energy Ltd, müşterilerini AWS Bulut sistemine taşıdı. Bu sistemle müşterilerini kendi enerji faturalarını ve kamu hizmetleri yönetimini self servis uygulamasını sağladı. Böylece, fatura işleme süresinde %30 azalma sağladı ve müşteriye dönük dijital süreçlerini uçtan uca dönüştürmüş oldu.

İş Modelinin Dijital Dönüşümü Nedir?

İş modeli dönüşümü; gelişmiş teknoloji kullanılarak yeni bir iş modeli oluşturma sürecidir. İş sürecinde işin sınırlı alanlarına odaklanılır anca iş modelinde endüstride değerin nasıl sağlandığına yönelik bir süreçtir. Gelirin artması, müşteri erişiminin çoğalması için yeni kanallar yaratarak temel iş hizmetleri sunulur. Buna örnek olarak, Apple’ın iTunes ile sağladığı müzik dağıtımı hizmetini ya da Uber’in taksi endüstrisine getirdiği yenilikleri gösterebiliriz.

İş Faaliyet Alanında Dijital Dönüşüm Nedir?

Faaliyet alanı dönüşümü, bir şirketin yeni bir pazara veya faaliyet alanına yönelmesine ve başarılı bir şekilde varlık gösterdiğinde meydana gelen süreçtir. Bu alana en güzel örnek dünyaca ünlü e-ticaret platformu olan Amazon’dur. Amazon, Amazon Prime ile en çok üyeye sahip olan video dağıtımı şirketlerinden biri ve Amazon Web Services (AWS) ile de dünyadaki en büyük bulut bilişim ve altyapı hizmeti haline gelmiştir.

Kurumsal Dijital Dönüşüm Nedir?

Kurumsal dönüşüm ise, müşterilere en yüksek değeri sunmaya odaklanarak şirketin kültürünün tamamen yeniden oluşturmaktır. Bu dönüşümle rakiplere göre daha avantajlı bir konuma gelinir ve iş hedeflerine daha hızlı ulaşım sağlanır.

iş dünyasında dijital dönüşümü temsil eden fotoğraf

Dijital Dönüşüm Aşamaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm sürecinde her şirket farklı aşamalardan geçebilir. Şirketler kendi politikalarına göre aşamalar belirler ve dijital dönüşüm sürecini tamamlar. Ancak örnek olarak aşağıdaki 6 aşamayı gösterebiliriz:

 1. Statüko İlk aşamada, şirketler her zamanki çalışma sistemlerini ve statükoyu korumaktadır. Teknolojik gelişmelerden ve değişen müşteri gereksinimlerinden habersiz şekilde şirket stabil şekilde çalışmaya devam eder. Bu aşamanın olabildiğince hızlı geçilmesi kritik önem taşımaktadır.
 2. Aktif İkinci aşamada, şirketler dijital yeniliklere olan ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin farkındadır. Bu aşamada dijital dönüşüm girişimine yönelik ihtiyaçlar belirlenir. Bu aşamada bir önceki aşamadan daha iyidir ancak yine de eksiklikler gösterir. Dijital dönüşümde başarı elde edebilmek için şirketlerin başlangıçtaki kaosu başarılı bir şekilde atlamaları gerekir.
 3. Maksatlı Üçüncü aşamada, dijital dönüşüm başlar. Ana dijital liderler ve değişim temsilcileri belirlenir. Maksatlı aşamaya geçilir ve yeni dönüşümler test edilmeye başlanır.
 4. Stratejik Bu aşamada, şirketler kültürel değişiklikleri gerçekleştirir ve departmanlar işbirliği için çalışmaya başlar. Dijital dönüşümlerin başarılı olarak gerçekleştirilmesi için stratejik bir yol haritası oluşturulur. Yatırım, araştırma, mülkiyet gibi farklı hususlar göz önüne alınarak planlama yapılır.
 5. Hedefli Beşinci aşamada, şirketler bir önceki aşamada belirledikleri stratejileri uygulama başlarlar. Başarılı bir dijital dönüşüm için mevcut durumu ve ilerleyen zamanlarda neler yapılması gerektiğini saptamış ve inovasyon ekibine sahip olmuşlardır. Projeler bu aşamada şekil almaya başlamaktadır.
 6. Adaptif Bu son aşamaya gelen şirketler, artık dijital dönüşüm çerçevesine sahip kuruluşlardır. Müşteri gereksinimlerini ele almak için düzenli olarak yenilikçi teknolojik yolları kolaylıkla takip ederler.

Dijital Dönüşüm Stratejisi Nedir?

Kurumlar dijital teknolojilerden yararlanarak müşteri odaklı yeni iş modelleri oluşturmaktadır. Dijital yeterliliklerin ve ekosistemlerinde dijital dönüşüme gidebilmek için belirlenen planlamalar dijital dönüşüm stratejileridir. Dijital dönüşüm stratejileri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Dönüşümü başlatan liderler,
 • Yatırım ve finansal planlama,
 • Yatırımı değerlendirmek için performans göstergeleri,
 • Dönüşüm için yararlanılacak araçlar ve süreçler,
 • Dış kaynaklar,
 • Dönüşümün müşteriler ve çalışanlardaki etkileri.

e-Ticaret Sektöründe Dijital Dönüşüm Nedir?

Ülkemizde ve dünyada şirketler dijital dönüşüme ayak uydurabilmek için online pazaryerlerine giriyor ya da sanal mağazalar yani e-ticaret web siteleri açıyor. Pandeminin ardından e-ticarete olan ilginin artmasıyla sektördeki iş hacmi de gün geçtikçe artıyor. Alınan büyük verinin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi e-ticarette de çok önemlidir. Büyük veriyi yararlı hale getirebilmek için e-ticaret şirketlerinin de dijital dönüşüme açık olması gerekmektedir. e-Ticarette veri analitiğinin önemi ile ilgili detaylara, “Veri Analitiği Nedir? e-Ticaret’te Büyüme İçin Veri Analitiği Kullanımı” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz. e-Ticaret sektörü dinamik bir sektör olduğu için büyümeye devam ediyor.

Dijital dönüşüm kapsamında web sitesi iyileştirmeleri, mobil uygulamalar, yapay zeka uygulamalarına geçerek müşterilerle 7/24 iletişim kurabilen chatbotları entegre etme gibi yenilikler yapılabilir. Müşterilerinizle 7/24 iletişim kurabilmenizi sağlayan chatbotlarla ilgili detaylara, “e-Ticaret Sitelerinde Chatbot / Canlı Destek Neden Gereklidir?” içeriğimizde yer almaktadır.

Dijital Dönüşümün e-Ticaret Yapanlar İçin Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm adımlarının her sektörde olduğu gibi e-ticarete de birçok faydası bulunmaktadır. Dijital dönüşüm e-ticaret şirketlerinde işlerin hızının ve kalitesinin artmasını sağlarken verimliliklerini de artırır. Çoğu süreç teknolojik gelişmelerle otomatikleşeceği için şirketler ve çalışanları proje üretme üzerine daha çok yoğunlaşabilir.

Ayrıca dijital dönüşümle birlikte belge arşivleme işlemleri de kolaylaşır. Klasik arşivleme yöntemlerindense dijital ortamda aranan belgelerin bulunması ve arşivlemesi daha kolaydır. e-Ticarette dijital dönüşüm ile müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulur. Müşterilerin taleplerine yönelik yapılacak yeniliklerle müşteri memnuniyetinin de artması sağlanır. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak uzaktan çalışma imkanı ile çalışanların performansları artabilmektedir.

QNB eFinans e-fatura entegrasyonu banner görseli

Dijital Dönüşüm Örnekleri Nelerdir?

Dijital dönüşüme örnek olarak şu yenilemeleri gösterebiliriz:

 • Dijital dönüşüm ile tüm aşamalarıyla birlikte firmaların e-ticarete geçiş yapması,
 • Artan mobil kullanımı ile birlikte firmaların mobil uygulama geliştirmesi,
 • Yapay zeka uygulamalarını bağlı olarak çalışan robotlaşma ve otomasyonlar,
 • Dosyaları ve verileri daha güvenli olarak korumak için ortaya çıkan bulut bilişim sistemi,
 • Uzaktan eğitim ve çalışma süreçleri için geliştirilen uygulamalar, dijital dönüşüme örnektir.