e-Fatura Durum Kodu Ne Demek?

e-Fatura günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik fatura türüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-fatura portalı ile oluşturulan e-faturalar yine bu platform üzerinden gönderilir. e-Fatura’ya dair detaylı bilgiye, “e-Fatura ve Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Zorunluluğu” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Oluşturulan her bir e-faturanın kendi e-fatura durum kodu bulunur. Faturaların (e-fatura ve e-arşiv fatura) geçtiği işlemler ve aşamalar bu kodlar ile belirtilir.

e-Fatura Durum Kodu Ne İşe Yarar?

Düzenlenen e-faturalar alıcıya gönderilirken belirli aşamalardan geçerek ulaştırılır. Her bir aşama da e-fatura durum kodu olarak tanımlanmıştır. Böylece bu kodlar, faturaların gönderim süreci içerisindeyken hangi aşamada olduğu gösterir. Durum kodları ile karışıklıkların ve aksamaların önüne geçilmesi amaçlanır.

e-Fatura Durum Kodları Nelerdir?

e-Fatura durum kodları zarf kuyruğa eklendi aşaması 1000 kodu ile başlayıp başarıyla tamamlandı aşaması kodu ile 1300’e kadar ilerlemektedir. Şimdi bu kodlara ve detaylarına birlikte bakalım.

QNB banner görseli

e-Fatura Durum Kodlarıyla İlgili Hatalar ve Çözümleri

Hazırlanan ve alıcısına ulaştırılan e-faturaların gönderim esnasında birtakım hatalarla karşılaşılabilir. Bu hataların her birinin durum kodu bulunmaktadır. İşte hata uyarısı veren e-fatura durum kodları ve çözümleri:

 • 1000: Zarf Kuyruğa Eklendi e-Fatura oluşturma sürecindeki ilk aşamadır. 1000 kodunu alan bu işlem e-faturanın oluşturulduğunu, merkeze gönderildiğini ve sıraya alındığını gösterir. Bu aşamada duurm kodunun güncellenmesini beklememiz gerekir.
 • 1100: Zarf İşleniyor Durum kodu 1100 olan “zarf kuyruğa eklendi” aşaması e-faturanın sırasının geldiğini ve işleme alındığını gösterir. Bu durum kodundayken zarf şema ve schematron kontrolü işlemlerinden geçmektedir. Bu aşamada durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
 • 1110: Zip Dosyası Değil Gönderilen e-faturanın içinde bulunduğu zarf .zip formatında değilse bu durum kodunu görürsünüz. GİB sisteminde e-faturanın işleme alınabilmesi için .zip formatında olması gerekmektedir. 1110 durum kodunu gördüğünüz zaman e-faturanızın uygun .zip formatıyla tekrar gönderimini yapmalısınız. Gönderilecek yeni e-fatura aynı ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası) ile gönderilebilir.
 • 1111: Zarf ID Uzunluğu Geçersiz e-Faturanın işlenebilmesi için .zip formatındaki zarfın ID numarasının 32 karakter olması gerekmektedir. Bu karakter uzunluğunu sağlamayan zarflar 1111 durum kodlu bu uyarıyı alırlar. Bu durumda zarf uygun ID ile tekrar gönderilir.
 • 1120: Zarf Arşivden Kopyalanamadı 1120 numaralı durum kodunu olan “Zarf arşivden kopyalanamadı” uyarısı aldığınız takdirde faturayı tekrar göndermeniz gerekir.
 • 1130: Zip Açılamadı GİB sistemindeki herhangi bir sorun ya da gönderdiğiniz zarf dosyasında yer alan bir hatadan dolayı okunamadığı anlamına gelmektedir. Bu durum kodunu gördüğünüzde faturanın yer aldığı zarfı tekrar göndermelisiniz.
 • 1131: Zip Bir Dosya İçermeli Gönderdiğiniz zarfın içinde herhangi bir dosya bulunamadığı zaman bu e-fatura durum kodunu görürsünüz. 1131 durum kodunu gördüğünüz durumlarda da zarfı kontrol edip tekrar göndermeniz gerekir.
 • 1132: XML Dosyası Değil .zip formatındaki zarfın içerisindeki dosyanın formatı da .xml olmalıdır. Aksi takdirde 1131 durum kodlu uyarıyı alırsınız. Bu hatanın çözümü için zarfın içerisindeki dosya düzeltilip zarf tekrar gönderilmelidir.
 • 1133: Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı 1133 numaralı bu durum kodu zarf ID numarası ve XML dosyasının farklı karakterlere sahip olmasından dolayı görünür. Bu durumun çözülmesi için fatura tekrar gönderilir.
 • 1140: Doküman Ayrıştırılamadı Gönderilen zarfın içerisindeki dosya açılmadığını belirtir. Bu durum kodunun düzeltilmesi için fatura tekrar göndermelisiniz.
 • 1141: Zarf ID Yok 1141 durum kodlu bu uyarıda zarf ID alanının boş olduğu anlaşılır ve zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.
 • 1142: Zarf ID ile Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı Zarf ID’si ile .zip dosyasının adı aynı olmalıdır. 1142 numaralı bu kodun düzeltilmesi için zarfı tekrar gönderin.
 • 1143: Geçersiz Versiyon 1143 durum kodunu gördüğünüz takdirde faturayı yeniden göndermelisiniz.
 • 1150: Schematron Kontrol Sonucu Hatalı Gönderdiğiniz fatura GİB standartlarına uygun değilse 1150 durum kodunu görürsünüz. Bu durumda faturayı GİB standartlarına göre hazırlayıp tekrar göndermeniz gerekir.
 • 1160: XML Şema Kontrolünden Geçemedi GİB’in şema kontrolünden geçen fatura, faturayı alan tarafın XML kontrolünden de geçmelidir. Bu durumda alıcı uyarılmalı ve 1160 durum kodunu alan fatura yeniden düzenlenerek gönderilmelidir.
 • 1161: İmza Sahibi TCKN/VKN Alınamadı Bu durum kodunu gördüğünüz zaman faturayı yeniden göndermelisiniz.
 • 1162: İmza Kaydedilemedi Fatura imzasının kaydedilemediğini belirtir ve fatura yeniden gönderilmelidir.
 • 1163: Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir 1163 koduna sahip olan bu hata durumu, dosyanın daha önce sistemde olan bir dosya olduğunu temsil eder. Bu durumda fatura yeniden gönderilmemelidir.
 • 1170: Yetki Kontrol Edilmedi Bu uyarıyı alan faturanın da yeniden gönderimi yapılmalıdır.
 • 1171: Gönderici Birim Yetkisi Yok Gönderici birimin etiketinde GB tanımlı olmalıdır. PK olarak tanımlanırsa 1171 durum kodu görünür ve fatura yeniden gönderilmelidir.
 • 1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok Posta kutusu etiketinde PK tanımlanmalıdır. GB olarak tanımlanırsa 1172 durum kodu alınır ve yine faturanın tekrar gönderilmesi gerekir.
 • 1175 İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi 1175 durum kodu müşterinin ekstra kontrol istediği hallerde alınır. Durum kodu görüldüğü takdirde fatura yeniden iletilmelidir.
 • 1176 İmza Sahibi Yetkisiz 1176 durum kodu görüldüğünde fatura yeniden gönderilmelidir.
 • 1177: Geçersiz İmza Geçersiz imza uyarısının alınması imza doğrulamasının geçersiz olduğunu gösterir. Fatura gönderilmeden önce imza doğrulama kontrolü yapılmalıdır. Böylece bu durum önlenebilir. 1177 kodlu bu uyarı görüldüğü takdirde fatura yeniden gönderilir.
 • 1180: Adres Kontrol Edilmedi Adres kontrol edilmedi uyarısında fatura tekrar gönderilmelidir.
 • 1181: Adres Bulunamadı Bu uyarı kodunda, alıcının etiket bilgisi, kimlik numarası ya da vergi numarasının değişmiş olabileceği belirtilir. Bu durumda faturanın alıcısıyla iletişime geçilir ve yeniden gönderilmelidir.
 • 1182: Kullanıcı Eklenemedi Bu uyarıyı alan fatura yeniden gönderilir.
 • 1183: Kullanıcı Silinemedi 1183 numaralı uyarı kodunda fatura tekrar gönderilmelidir.
 • 1190: Sistem Yanıtı Hazırlanamadı 1190 numaralı e-fatura durum kodunda fatura yeniden gönderilmelidir.
 • 1195: Sistem Hatası Sistem hatası uyarısında fatura kontrol edilip tekrar iletilmelidir.
 • 1200: Zarf Başarıyla İşlendi 1200 numaralı durum kodunda faturanın kontrollerden sorunsuz bir şekilde geçtiği ve herhangi bir hata alınmadığı belirtilir. Bu durumda zarfın durumu ile sistem yanıtı Gönderici Birim’e iletilir ve bir sonraki aşamaya geçilir.
 • 1210: Dökuman Bulunan Adrese Gönderilemedi Bu durumda faturanın alıcıya iletilemediği belirtilir. Gönderim sırasında hata olduğu anlamına gelir. Merkez Birim faturayı 4 defa daha göndermeyi dener. Yeniden gönderim durumlarında bu kodun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum kodlarıyla değişmesi beklenmelidir.
 • 1215: Doküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı.4 defa gönderilmeye çalışan faturanın gönderilmediği durumlarda 1215 kodu görünür. Yani tekrar gönderme sonlanmıştır. Bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.
 • 1220: Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi Faturanın alıcıya gönderimi başarılı olursa bu durum kodu görünür. Ancak bu fatura durumunun 1230 ya da 1300 durum kodlarından birine dönmesi beklenmeli ve fatura yeniden gönderilmemelidir. 2 gün içerisinde bu durumlarda bir değişiklik olmadığı takdirde alıcı le iletişime geçilmelidir.
 • 1230: Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi Fatura 1230 numaralı durum kodunu alırsa yeniden gönderilmelidir.
 • 1300: Başarıyla Tamamlandı 1300 durum kodu e-faturanın alıcıya başarıyla ulaştığı ve sürecin tamamlandığını gösterir.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

e-Fatura Durum Kodu İle Hata Alınırsa Fatura Nasıl Yeniden Oluşturulur?

e-Faturalandırma sırasında hata alınan siparişlerin fatura kayıtlarını dönen uyarılara göre düzenleyerek resmileştirme komutunu yeniden çağırmanız gereklidir.

– Ön muhasebe programı kullanıyorsanız Yengeç üzerinden fatura kaydını görüntüleme ikonuna tıkayabilir, ön muhasebe panelinde açılan ilgili fatura kaydının düzenlemesini yapıp kaydetmenizin ardından; Yengeç panelinden resmileştirme komutunu yeniden çalıştırabilirsiniz.

– Ön muhasebesiz e-faturalandırma çözümlerinden birini kullanıyorsanız Yengeç panelinizde beliren uyarıları takip edebilir, panelde uyarı belirmediği halde faturaların resmileşmemesi durumunda Yengeç ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.