Reddiyat Nedir?

Geri ödeme anlamına gelen reddiyat; dava süreçlerinde adliyelere yapılan ödemelerin kullanılmayan kısımlarının iade edilmesine denmektedir.

Reddiyat Makbuzu Nedir?

Hukuk sistemimizde dava süreçlerinde ortaya çıkabilecek giderlerin karşılanması için davacılardan adliye veznelerine ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme ile mahkeme harçları, bilirkişi keşifleri gibi giderler karşılanır. Ancak bazı durumlarda yatırılan tutardan kullanılmayan ya da artan kısımlar da olabilmektedir. Bu artan paranın ilgili kişiye iade edilmesi için düzenlenen belgeye reddiyat makbuzu ya da reddiyat fişi denmektedir. Reddiyat makbuzunda dava sürecinde yapılan ödemeler ile ilgili detaylar yer alır. Ödemeler ve yargılamaya ait giderler düşülerek kalan tutarın ne kadar olduğu makbuzda belirtilir.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Reddiyat Makbuzu Neden Önemlidir?

Bu makbuz sayesinde kişiler dava süreci için yatırdıkları tutarın harcanmayıp kalan kısmını iade alabilirler. Bir diğer adı reddiyat fişi olan bu makbuz hazırlanmazsa kişi, kalan tutarı iade alamamaktadır. Ayrıca reddiyat fişi belgesinde iade edilecek tutar ve detaylar yer alır. Kişi böylece hak ettiği tutarı ve parasının hangi giderler için harcandığını şeffaf bir şekilde öğrenebilir.

Reddiyat Makbuzu Ne Amaçla Kesilir?

Reddiyat makbuzu, dava için adliye veznesine ücret ödeyen kişilerin, ödedikleri tutardan geri kalanını iade alabilmesi için kesilmektedir. Kullanılmayan ve arta kalan ödemeler, parayı yatıran kişiye geri teslim edilir.
reddiyat makbuzu ile ilgili olarak İstanbul Adliye Sarayı fotoğrafı

Reddiyat Makbuzu Nasıl Hazırlanır?

Reddiyat makbuzu her ne kadar adliye veznesine ödeme yapan kişiler için kesilse de bu kişiler tarafından hazırlanmaz. Bu makbuzu Saymanlık isimli bir departman hazırlamaktadır. Bu departmanda çalışan “Sayman” adı verilen görevliler dava sonuçlandıktan sonra departmanlarına gelen, arta kalan tutarı teslim alır. Ancak parayı yatıran kişilerin iade işlemlerinin başlaması için dilekçe ile reddiyat beyanı oluşturması gerekmektedir. Bu beyanın tesliminin ardından sayman arta kalan ödemenin iade işlemleri için reddiyat makbuzunu hazırlar. Reddiyat makbuzunda yer alan bilgiler şunlardır:

  • İdare ya da mahkeme bilgileri,
  • Borçlu olan tarafın icra dairesi ve mahkemesi,
  • Reddiyat kapsamında yapılacak ödeme tutarı,
  • Ödeme tarihi,
  • Alacaklı ve borçlunun ad ve soyad bilgisi.

Reddiyat Ödemesini Kim Alır?

Reddiyat makbuzu hazırlandıktan sonra, belgede yer alan tutar, dava başlamadan önce masraflarla ilgili ödeme yapan kişiye iade edilir.

Reddiyat Parası Nasıl Alınır?

Reddiyattan gelen tutarın ilgili kişiye iade edilebilmesi için kişinin dahil olduğu davanın sonuçlanması gerekmektedir. Dava sonuçlandıktan sonra Saymanlık tarafından reddiyat parası kişiye iade edilir.

Reddiyat Makbuzu Ne İşe Yarar?

Bazı adli işlemlerde dava açıldığı zaman birtakım yargılama giderleri ve yasal yükümlülükler için davacılardan belirli bir tutarda ödeme yapılması istenmektedir. Ancak her zaman bu tutarın hepsi harcanmamaktadır. Davanın sona ermesiyle birlikte tutarların bir kısmı arta kalabilmektedir. İşte arta kalan bu ödemeler, parayı yatıran kişiye geri iade edilebilir. Hukuk dilinde geri ödeme anlamına gelen reddiyat işlemleri için kesilen bu makbuz; işte tam bu işlemler için hazırlanır. Kişi, yatırdığı paranın arta kalanını iade alabilsin diye bu makbuz hazırlanır.

Reddiyat Ödemesi Nasıl Sorgulanır?

Siz de dahil olduğunuz ve sona ermiş bir davanız varsa, reddiyat ödemenizin olup olmadığı adliyeye gitmeden sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bunun için UYAP SMS sisteminden yararlanabilirsiniz. Reddiyat ödemesi sorgusu için aşağıdaki formaya uygun oluşturduğunuz mesajı 4060’a gönderebilirsiniz.
TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO REDDIYAT
Örnek Sorgu: 11111111111 2023/1 REDDIYAT