Tediye Makbuzu Nedir?

Tediye makbuzu, işletmelerin ürün ya da hizmet aldıkları firmalara ödedikleri ücretleri belgelendirmek ve kayıt altına almak için oluşturdukları makbuza denir. Tediye makbuzunu ödemeyi yapan taraf çek ya da nakit olarak fark etmeksizin kesilmektedir.

Tediye Makbuzu Ne İçin Kullanılır?

Bu belge, işletmelerin ürün ya da hizmet aldığı şirketlere ödeme yaptıkları kanıtlamak adına verdikleri makbuzdur. Böylece satın alma işlemi kayıt altına alınmış, ödemenin yapıldığı belirlenmiş olur.

QNB banner görseli

Tediye Makbuzu Fatura Yerine Geçer Mi?

İşletmelerin bu konu hakkında en çok merak ettiği konulardan biri, tediye makbuzunun fatura yerine geçip geçmediğidir. Ödemenin yapıldığını kanıtlayan tediye makbuzu sadece bir makbuz türüdür ve fatura yerine geçmemektedir.

Tediye Makbuzunda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Tediye makbuzu, ödeme yapan işletmeler tarafından kesilmektedir. Makbuz hazırlanırken üzerinde yer alması gereken bazı bilgiler olmalıdır. Bunlar şunlardır:

  • Ödeme şekli,
  • Ödenen paranın tutarının rakam ve yazı ile ne kadar olduğu,
  • Para birimi bilgisi,
  • Makbuz düzenleme tarihi,
  • Parayı alan ve verenin adı, soyadı ve imzası,
  • Makbuz kesen firmanın bilgileri; adres, unvan ve telefon numarası,
  • Para çek ile verildiyse çekin ait olduğu banka ve çek numarası.

Tediye Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Yukarıda sıraladığımız bilgilerin yer aldığı tediye makbuzu düzenlenirken ödeme biçimine uygun alanlar doldurulmalı ve boş alanların üzeri çizilmelidir. Tahsilat ve tahsilatı yapan kişinin bilgilerinin hepsinin eksiksiz doldurulması gerekir. Gerekli yerlerin doldurulmadığı takdirde makbuz geçersizdir.

Tediye Makbuzunun Yasal Geçerliliği Nedir?

Taraflar arasında yapın mal ya da hizmet satışlarının kayıt altına alınması yasal olarak zorunludur. Yapılan alışverişin kayıt altına alınması, hesapların takip edilebilmesi ve ödeme konusunda problem doğması durumunda yasal bir belge olarak sunulması için tediye makbuzu düzenlenir. Tediye makbuzu hazırlandıktan sonra en az bir yıl boyunca saklanmalıdır.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

Tediye Makbuzu Kaç TL’ye Kadar Kesilebilir?

Tediye makbuzu bir gün içerisinde 7.000 TL tutarını aşan ya da farklı zamanlarda belirli aralıklarla yapılacak ödemelerin 7.000 TL’yi aşması durumunda kesilmelidir.

Tediye Makbuzu Kaç Nüshadan Oluşur?

Tediye makbuzu hazırlanırken iki nüsha olarak hazırlanır. Makbuzun kesiminden sonra bir nüshanın ödemeyi yapan firmada, bir nüshanın ise ödemenin yapıldığı firmaya verilmesi gerekir. Tediye makbuzunun aslının tahsilatı yapan yani makbuzu hazırlayan şirkette kalması ve ikinci nüshanın ise makbuzun kesildiği firmaya verilmelidir.

Tahsilat Makbuzu ve Tediye Makbuzu Arasındaki Fark Nedir?

Birbirlerine sık sık karıştırılan tahsilat makbuzu ile tediye makbuzunun ortak özelliği taraflar arasında yapılan ödemenin resmi kaydının yapılması için düzenlenmesidir. Ancak her iki makbuzun bir takım farkları bulunur. Tediye makbuzunu ödemeyi yapan şirket keserken, tahsilat makbuzunu ödeme yapılan firma tarafından hazırlanmaktadır. Yani tediye makbuzunu alıcı, tahsilat makbuzunu ise satıcı keser.

Tediye Makbuzu Örneği Nedir?

Tediye makbuzunun örneğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Tediye makbuzu rehberi için tediye makbuzu örneğini temsil eden görsel