Tüm şirketlerin bir adrese sahip olmaları gerekmektedir. Şirket kuruluşunda bu adresler Ticaret Sicil kütüğünde yer almak üzere talep edilir. Tüm resmi yazışmalar kütükteki bu adrese gönderilir. Eğer şirketin adresi doğru değilse birçok bildiriyi, yazışması ve resmi belgeleri kaçırabilirsiniz. Ayrıca şirket adresinin olması ve doğru bildirilmesi resmi kurumlar tarafından yapılan kontroller açısından da önemlidir. Resmi kurumlar belirli aralıklarla kontroller yapar ve şirket faaliyetini denetler. Adresin yanlış olması bu kontrollerin yapılmamasına ve cezaya neden olabilir. Bu yüzden şirket adresleri mutlaka bildirilmelidir. Peki, şirket adres değişikliğine gidileceği zaman ne yapmak gerekir? Cevabını bu yazımızda yanıtladık.

Şirket Adres Değişikliği Hangi Durumlarda Yapılır?

Tüm şirketler büyüme, küçülme, şehir değiştirme ve yenileme gibi durumlarda adres değişikliği yapmak durumundadır.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Limited şirketiniz için adres değişikliği yapacaksanız ilk olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi‘ne başvuru yapıp talep numarası almanız gerekiyor. Ardından şirket yetkilisi tarafından imzalanmış ve üzerine şirket kaşesi basılmış olan dilekçeyi bölge temsilciliğine vermelisiniz. Eğer bu dilekçe vekaleten imzalanmış durumda ise aslının ya da onaylı suretinin dilekçe dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca dosyaya Ortaklar Kurulu kararının noter onaylı bir örneğini de eklemeyi unutmamalısınız.

QNB banner

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Anonim şirketlerde adres değişikliği şu şekilde oluyor; öncelikle limited şirkette olduğu gibi Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne başvuru yapmalısınız. Başvurunuzla birlikte bir talep numarası alırsınız. Daha sonra bölge temsilciliğine giderek dilekçe verilmeli. Bu dilekçe şirket yetkilisi tarafından imzalanan ve şirket kaşesinin basılmış olduğu bir belge olmalı. Dilekçe dosyasına Genel Kurul kararının da bir örneğini eklemelisiniz.

Şahıs Şirketinde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Şahıs şirketlerindeki adres değişikliği işlemleri anonim ve limited şirketlerle aynı olmalıdır. Diğer şirketlerden farklı olarak verdiğiniz dilekçenin ve taahhütnamenin tacir tarafından imzalanmış olması gerekir. Ayrıca yeni adresinizin ibrazı ve vergi levhası fotokopisi ile dilekçe teslim edilmelidir. Eğer, şahıs şirketinin ticaret sicilde kaydı yok ise adres değişikliği işlemleri bağlı olunan vergi dairesinde gerçekleştirilmelidir.

Şirket Adres Değişikliği Rehberi ile ilgili şahıs şirketinde adres değişikliğini temsil eden fotoğraf

Adres Değişikliğinden Sonra Yapılması Gereken SGK İşlemleri Nelerdir?

Şirket adres değişikliği için SGK’da yapacağınız işlemler adresin nereye taşındığına göre farklılık göstermektedir. Resmi adresinizi bulunduğu ilde farklı bir yere ya da başka bir şehre taşımak istiyorsanız, 10 gün içerisinde hem eski hem de yeni adresin bulunduğu bölgedeki kurumlara, belediyelere, bağlı olunan odalara ve SGK’ya bildirme yapmanız gerekir.

Bunun için bildirinizi yazılı olarak yapmalısınız ve yeni iş yeri sicil numarası almanız gerekir. Yeni adreste çalışacak çalışanlar var ise bu kişilerin işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerini de vermelisiniz. Öte yandan, önceki iş yeri sicil kayıt dosyanızdaki tescile dair tüm belgeler yeni dosyanızda da yer almalıdır.

Adres Değişikliğinden Sonra Yapılması Gereken Vergi Dairesi İşlemleri Nelerdir?

Vergi dairesine 30 gün içerisinde adresin değiştiğini bildirmeniz gerekmektedir. Bildirim işleminin ardından adres değişikliği için adres kodu ile dilekçe yazmanız gerekmektedir. Bu dilekçeyi kira kontratıyla birlikte vergi dairesine teslim etmeniz gerekir.

Adresinize taşındıktan sonra bağlı bulunduğunuz yeni vergi dairesindeki yetkililer yoklama için sizi ziyaret edecektir. Bu yoklamanın sonucunda şirketinizin yeni adresinde faaliyete başladığı kabul edilir. Bilgileriniz de eski vergi dairesinden yeni adresinizin bağlı olduğu vergi dairesine aktarılır.

Adres Değişikliğinden Sonra Yapılması Gereken Ticaret Odası İşlemleri Nelerdir?

Ticaret odası işlemleri şirketin nereye taşındığına göre değişiklik gösterir. Eğer İstanbul içinde taşınan bir şirket iseniz; MERSİS üzerinden adresi değişecek şirketinizi seçip, yeni adres ve karar numarasını girmelisiniz. Daha sonra MERSİS’ten aldığınız onay numarası ile adres değişikliği dilekçesi, noter onaylı Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu kararı belgeleri ile birlikte Ticaret Sicil’e başvuru yapabilirsiniz.

İstanbul dışından İstanbul’a taşınacaksanız ise şu belgeler ile birlikte Ticaret Odası’na başvuru yapmanız gerekmektedir:

  • MERSİS numarasının yazılı olduğu dilekçe,
  • Önceki adresteki Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111.maddesine ilişkin alınmış belge,
  • Yine Önceki adresteki Sicil Müdürlüğünden alınan Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Limited şirketler için Ortaklar Kurulu kararı, Anonim şirketler için ise Genel Kurul kararı,
  • Varsa hazirun cetveli,
  • Yetkililerin imza beyannamesi,
  • Yabancı ortak varsa Kuruluş Bildirimi Formu Oda kayıt beyannamesi.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

Adres Değişikliğinden Sonra Yoklama Yapılır Mı?

Evet, adres değişikliğinin bildirilmesinin ardından vergi dairesi tarafından yoklama yapılmaktadır. Yoklama memurunun şirketinizin yeni resmi adresine yapacağı ziyaretten önce şirketin yöneticisine SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket yöneticisinin belirtilen tarih ve saatte adreste bulunması gerekir. Yoklamada, vergi dairesi memuru sizden imza sirküleri ve kira kontratı gibi belgeleri talep edebilir. Tüm işlemlerin ardından yoklama tutanağı imza atmanız gerekir. Böylece şirketin yeni resmi adresi adına yeni bir vergi levhası düzenlenir.

Adres Değişikliğinden Sonra Vergi Levhası Değişir Mi?

Evet, şirket adres değişikliğinin ardından vergi levhası da değiştirilmelidir. Vergi dairesi memurunun yaptığı yoklama ve onayın ardından vergi levhası yeniden düzenlenebilir.

Şirket Adres Değişikliğinde MERSİS Numarası Değişir Mi?

Şirket adres değişikliğinin ardından MERSİS numarası değişmemektedir. Ticari sicil değişse de MERSİS numarası aynı kalır.

Şirket Adres Değişikliği İşlemi Ücretli Midir?

Evet, adres değişikliğinde tescil harcı, ilan ve oda ücreti ödenmektedir. Tüm masraflar ortalama ve tahmini olarak 1200-1800 TL arasında değişmektedir.

Ev Adresi İş Adresi Olabilir Mi?

Evet, şirket adresi olarak ev adresi gösterilebilir. Evin tapusunda şirket kurucusunun ismi yer alıyorsa anonim ve limited şirketler burayı resmi iş adresi olarak kullanabilirler.

Sanal Ofisler İş Adresi Olarak Gösterilebilir Mi?

Ayrıca sanal ofisler de şirket adresi olarak gösterilebilmektedir. Sana ofis kiralayarak birçok maliyetten avantaj sağlamanın yanında resmi iş adresi olarak da kullanabilirsiniz. Sanal ofislerle ilgili detaylı bilgiye “Sanal Ofis Rehberi: e-Ticaret için Sanal Ofis Kullanım” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.