e-Ticaret yapabilmek için öncelikle vergi mükellefi olmanız ve fatura kesebiliyor olmanız gerekmektedir. Bunun için de bir şirket sahibi veya ortağı olmalısınız. Bu yazımızda şirket türlerinden en çok tercih edilen şahıs şirketlerinin tüm detaylarını inceledik.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, birey olarak açabileceğiniz, ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu ve mesuliyetleri şahsi olan iştiraklere ait olan şirket türüdür. Şahıs şirketleri, en kolay kurulan ve maliyet bakımından en uygun olan şirketlerdir. Bu yüzden en çok tercih edilen şirket türü olarak bilinir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketini dilerseniz gerekli belgeleri elde ederek mali müşavir aracılığıyla dilerseniz de İnteraktif Vergi Dairesi Portalı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Mali müşavir aracılığıyla değil de bireysel olarak internet üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, “Şirketinizi Kendi Başınıza Nasıl Kurarsınız?” başlıklı yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz.

Belgelerinizin eksiksiz ve hatasız olması durumunda şahıs şirketi açma işlemleriniz 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanabilir. Daha sonra vergi dairesinin başvuru inceleme sürecinden geçtikten sonra vergi levhanızı alabilirsiniz. Vergi levhası alma adımları için “Vergi Levhası Nedir, Nasıl Alınır? Tüm Detaylarıyla Vergi Levhası” başlıklı içeriğimizden faydalanabilirsiniz. Vergi levhası işlemlerinin ardından fatura irsaliye, gider pusulası, e-imza ve e-fatura başvurularını yapabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şahıs şirketi başvurunuzun gerçekleşmesi için birtakım belgeler sunmanız gerekli demiştik. Peki bu belgeler nelerdir?

 • Kimlik fotokopisi (2 adet),
 • Resimli ikametgâh senedi (2 adet),
 • Noterden alınacak imza beyannamesi (2 adet),
 • Başvuru mali müşavir tarafından yapılacaksa noter onaylı vekaletname,
 • Açılacak olan işyeri için göstereceğiniz adres kira ise, kira sözleşmesi. Mülkün sizin olması durumunda tapu fotokopisi.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurma maliyeti diğer şirket türlerine göre daha uygundur. Ancak bu maliyetler yıllara göre farklılık gösterebilir. Çeşitli kaynaklardan alınan tutarların ortalamasına bakacak olursak maliyetler şu şekilde düşünülebilir:

 • Şirket kuruluş servis bedeli: 250-500 TL
 • Noterden alınacak imza beyannamesi: 100 TL
 • Damga vergileri: 50-55 TL
 • Noterden alınacak muhasebeci vekaleti: 145-250 TL

Toplu olarak bakacak olursak kuruluş aşamasında ortaya çıkacak maliyet tutarını minimum 550 TL olarak düşünebiliriz.

Şahıs Şirketi Özellikleri Nelerdir?

 • Şahıs şirketleri ortak sayısı olarak sermaye şirketlerine göre daha azdır. Ortakları gerçek kişilerdir.
 • Diğer şirket türlerine göre daha kolay ve az maliyetle kurulur.
 • Kapatılması en kolay şirket türüdür.
 • Ortaklar gelir vergisi mükellefidir.
 • Şahıs şirketi için önceden bir sermaye yatırılması gerekmez.
 • Şahıs şirketinde ortakların, şirket borçlarından dolayı kendi malvarlıklarının tümüyle sınırsız sorumlulukları vardır.

Şahıs Şirketi Avantajları Nelerdir?

En çok tercih edilen şirket türlerinden olan şahıs şirketi, diğer şirket türleriyle kıyaslanınca kurulumu en kolay şirket türüdür. Şahıs şirketinin avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bir kişiyle bile kurulabilir olması,
 • 2 gün içerisinde açılıp faaliyete hazır olabilmesi,
 • Kurulum aşamasında düşük maliyetli olması,
 • Kapanış işlemlerinin 1 günde gerçekleşebilmesi…

şahıs şirketini temsil eden fotoğraf

Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri adi şirketler, kolektif şirketler ve komandit şirketler olmak üzere üç türe ayrılır.

Adi Şahıs Şirketi Nedir?

Adi şahıs şirketi ya da adi ortaklık, iki veya daha fazla kişi tarafından sözleşme ilişkisi içerisinde kurulan şahıs şirketi türüdür. İki kişi ortak bir alım satım girişimi oluşturmasına adi ortaklık denir. Adi ortaklık daha çok ortak girişimler için kullanılır. Ayrı bir tüzel kişiliği olmayan adi şahıs şirketlerinin sahibinden ayrı bir varlığı bulunmamaktadır. Sermaye bakımından asgari sınırı bulunmayan adi şahıs şirketi türünde herhangi bir ticari unvan yoktur. Şirket içerisinde alınan kararlar ortakların oylarının birliği ile kabul edilmesi gereklidir. Ayrıca şirketin borçlarına karşı şirket ortaklarının sorumluluğu da eşittir.

Kolektif Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi türlerinden biri olan kolektif şirketler, ticari bir işletmenin, bir ticaret unvanı altında işletilmesi için kurulduğu ve kurucularının gerçek kişi olduğu şirketlerdir. Kolektif şirketlerde ortaklar şirket alacaklarından ötürü sınırsız sorumludur. Şirket tüzel kişiliğinden alınamayan borçlar, ortaklardan tahsil edilir. Kolektif şirketlerde ortak sayısı bakımından bir üst sınır yoktur ancak genellikle 3-4 ortak ile kurulan şirketlerdir. Asgari sermaye kuralı da yoktur. Bu yüzden ortakların ellerinde ne kadar sermaye varsa onunla kolektif şirket kurabilirler. Kolektif şirketlerde, yeni ortak gelmesi, ortaklardan birinin şirketten ayrılması veya sözleşmenin değiştirilmesi gibi işlemler ancak oybirliği ile yapılabilir.

Adi Komandit Şahıs Şirketi Nedir?

Adi komandit şirketler, biri sınırsız diğer sınırlı sorumluluklara sahip olan en az iki ortaktan oluşur. Sınırsız sorumlu olan ortağa komandite, sınırlı sorumlu olan ortağa ise komanditer denir. Komandite ortak yalnızca gerçek kişi olabilirken, komanditer ortak gerçek veya tüzel kişi olabilmektedir. Şirketin yönetiminden sorumlu olan komandite ortaklar, şirketin borçlarından da sorumludur. Komanditer ortağın sorumluluğu ise verdiği sermaye miktarı ile sınırlıdır ve şirket yönetiminde herhangi bir söz hakkına sahip değildir.

Ev Adresimi Kullanarak Şahıs Şirketi Kurabilir miyim?

Evet, ev adresinizi kullanarak şahıs şirketini kurabilirsiniz. Bunun için home ofis şahıs şirketini tercih etmeniz gerekir.

Home Ofis Şahıs Şirketi Nedir?

Home ofis şahıs şirketi, düşük ölçekli, evden yapılabilecek işler ve internet üzerinden yapılan e-ticaret işleri için ev adresi gösterilerek kurulan şahıs şirketleridir. Özellikle e-ticaret yapan kişiler tarafından çok tercih edilen home ofis şahıs şirketinde, normal şahıs şirketinin tabii olduğu her şey geçerlidir. Örneğin, fatura kesmek, düzenli olarak beyanname vermek gibi… Home ofis şahıs şirketi kurmak için ihtiyacınız olan belgeler şunlardır:

 • Kimlik fotokopisi
 • Vekaletname
 • Kira Sözleşmesi veya Tapu

Ayrıca home ofis şahıs şirketinde dikkat edilmesi gereken stopaj vergisi yükümlülüğü de vardır. Eğer, başvuru sürecinde göstereceğiniz adresteki ev size ait veya bir aile ferdinize ait ise stopaj vergisi ödemezsiniz. Ancak, şirketi kiralık bir ev üzerinden kurmak isterseniz brüt kira üzerinden %20 stopaj vergisi ödemeniz gerekir. Stopaj vergisini ve nasıl hesaplandığını “Stopaj Vergisi Nedir? %20 Stopaj Nasıl Hesaplanır?” yazımızda bulabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Alt Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Alt kira sözleşmesi, bir kiracının kira sözleşmesi ile elde ettiği kullanım hakkını başka bir kiracıya kısmen ya da tamamen devretmesi için hazırlanan sözleşmedir. Borçlar Kanunu’nun 322. maddesine göre, bir kiracı, ev sahibine karşı bir zarara neden olmamak koşulu ile kullanım hakkını, ev sahibinin yazılı onayı olmak şartı ile başka birine devredebilir. Şahıs şirketi kurarken alt kira sözleşmesini de kullanabilirsiniz. Alt kira sözleşmesini ve maddeleri bir avukat aracılığıyla hazırlayabilirsiniz.

şahıs şirketi kurmada alt kira sözleşmesi örneği

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var mıdır?

Şahıs şirketinin tüzel kişiliğe sahip olabilmesi için öncelikle hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılmalıdır. Şirket komandit şirket ise ortaklardan biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Ancak adi şahıs şirketi ise sahibinden bağımsız olamaz çünkü gerçek bir kişi ile kurulması gerekmektedir.

Şahıs Şirketi İhracat Yapabilir mi?

Evet, şahıs şirketi kurarak e-ihracat yapabilirsiniz. Ürünlerinizi yurt dışına satabilmek için e-ihracat yaparken dikkat etmeniz gerekenleri “e-İhracat Nedir, Nasıl Yapılır?” içeriğimizi inceleyerek bulabilirsiniz.

Şahıs Şirketi İçin Muhasebeci Zorunlu mudur?

Şahıs şirketinde muhasebeci veya mali müşavir tutmak zorunda değilsiniz. Ancak düzenli olarak verilecek beyannamelerin, ödenmesi gereken KDV ve diğer vergilerin doğru ve eksiksiz takibi için bir muhasebeciden yardım alabilirsiniz.

Kimler Şahıs Şirketi Kurmalıdır?

Kolay ve hızlı kurabileceğiniz bir şirket açmak istiyorsanız şahıs şirketini tercih edebilirsiniz. Az bir maliyetle şirket kurmak çok fazla harcama yapmak istemiyorsanız yine şahıs şirketi açabilirsiniz. e-Ticaret yapmak istiyorsanız ve evden çalışmak istiyorsanız yine şahıs şirketi sizin için daha avantajlı olacaktır.

Devlet Memuru Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

Hayır, devlet memurları şahıs şirketi kuramaz. Türk Ticaret Kanunu’na göre, devlet memurlarının ticari faaliyette bulunmaları yasal olarak mümkün değildir. Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunamayan devlet memurları, kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Kolektif ve komandit şirketler de şahıs şirketi olduğu için devlet memurları şahıs şirketi kuramamaktadırlar.

Sigortalı Çalışırken Şahıs Şirketi Kurulur mu?

İş Kanunu’na göre sigortalı çalışan bir işçinin şahıs şirketi kurma engeli yoktur. Yani sigortalı çalışırken şahıs şirketi kurulabilir ancak çalıştığınız şirket ile yaptığınız iş sözleşmesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Yaptığınız iş sözleşmesinde şirket kuramaz ya da ortak olamaz gibi bir madde var ise iş yeri tazminatınızı ödemeden sizi işten çıkarabilir.

Emekliler Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

Evet, emekliler şahıs şirketi kurabilirler, önlerinde herhangi yasal bir engel bulunmamaktadır. Şahıs şirketi kurma süreci ile aynı işlemleri tamamlayarak şirketlerini kurabilirler.

Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Şahıs şirketleri gelirleri arttıkça oranları da artan vergilere tabiidir. Şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu vergileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Gelir Vergisi
  Şahıs şirketleri Gelir Vergisi mükellefidir. Bu nedenle her yıl şirketin kar ya da zararını, gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekir. Gelir Vergisi oranları şahıs şirketinin elde ettiği gelire göre değişmektedir. Bu oranlar %15’den başlayarak %40’lara kadar çıkabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2021 yılı Gelir Vergisi oranları şu şekildedir:

    24.000 TL’ye kadar

  % 15

    53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

  % 20

    130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000  TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası

  % 27

    650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde    650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası

  % 35

    650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

  % 40

 • Katma Değer Vergisi
  Katma Değer Vergisi (KDV) üretilen mal veya hizmet için hem alıcının hem de satıcının ödediği tüketim vergisidir. KDV oranları genelde %8 ya da %18 olarak uygulanmaktadır. Oranlar, mal ve hizmetlerin kategorilerine göre değişkenlik göstermektedir. KDV ödemeleri ve hesaplaması hakkında önemli detaylara “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
 • Muhtasar Beyanname
  Muhtasar beyanname, işverenler ya da vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairelerini bildirilme işlemidir. Muhtasar beyannamede çalışan gelir vergileri, kira stopajı, mali müşavir ile çalışılıyorsa makbuzları gibi ödemeler yer alır. 10 kişiden az çalışanınız var ise 3 ayda bir, 10 kişiden fazla çalışan varsa ayda bir verilir.

şahıs şirketi kurmayı temsil eden fotoğraf

Şahıs Şirketi Aylık Giderleri Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin aylık olarak düzenli ödemesi bir takım gereken yasal yükümlülükleri bulunur. Bunlar birincisi, Katma Değer Vergisi’dir (KDV). KDV her ayın 26’sında ödenir ve ödenecek KDV tutarı çıkmasa bile bunun damga vergisini ödemeniz gerekir. Bir diğeri ise muhtasar beyannamedir. Şirketin 10 kişiden fazla çalışanı varsa ayda bir beyan edilir.

Yasal yükümlülüklerin yanı sıra aylık olarak ofis varsa ofis harcamaları ve kirası, iş yeri faturaları, kargo maliyeti, ürün üretim maliyetleri, çalışanınız varsa çalışan maaşları veya yiyecek masrafları gibi maliyetler aylık olarak karşınıza çıkabilmektedir.

Eğer e-Ticaret için bir şahıs şirketi kurmak istiyorsanız gelir ve giderlerle ilgili “e-Ticarette Gelir Gider Hesaplama Hakkında Her Şey” başlıklı yazımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

e-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Kurmak Gerekli midir?

e-Ticaret yapabilmek için fatura kesebilmeli ve vergi mükellefi olmalısınız. İster kendi e-ticaret web sitenizi kurun isterseniz de pazaryerlerinde mağaza açmak isteyin vergi mükellefi olmanız şarttır. Bu yüzden başlangıç için şahıs şirketi kurmayı tercih edebilirsiniz.

Online Şahıs Şirketi Kurmak Mümkün mü?

Evet, mali müşavir ile çalışmayı tercih etmiyorsanız İnteraktif Vergi Dairesi portalı üzerinden şahıs şirketi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Şahıs Şirketinde Fatura Nasıl Kesilir?

Şahıs şirketleri yaptıkları satışlara ait faturaları, e-faturaya veya e-arşiv faturaya kayıt yaptırarak online olarak kesebilirler. e-Fatura ve e-arşiv fatura mükellefi olduktan sonra faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-fatura portalı ve e-arşiv portalına başvuruda bulunarak buradan oluşturabilirler. GİB e-Fatura Portalı üzerinden e-fatura kesme adımları için “GİB Portal Nedir, Nasıl Fatura Kesilir?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. e-Arşiv fatura ile e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmanın avantajlarını “e-Ticarette e-Fatura ve e-Arşiv Kullanmanın 5 Avantajı” başlıklı içeriğimizden inceleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz e-arşiv faturaları veya e-faturaları özel entegratör şirketlerine abone olarak ya da ön muhasebe programları ile de oluşturabilirsiniz.. Entegratörler ve ön muhasebe programlarıyla e-fatura ve e-arşiv faturalarınızın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Yengeç’in fatura entegrasyonu ve e-arşiv fatura entegrasyonuyla işletmenizin faturalarını otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilir, resmileştirerek müşterilerinize e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Anonim Şirket mi Şahıs Şirketi mi?

Anonim şirket, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama işleri için kurulması zorunlu olan şirket türüdür. Anonim şirket, sermaye alabilmek için halka açılabilen ve borç senedi ihraç edebilen bir şirket türüdür. Ortaklar yalnızca taahhüt ettikleri kadar şirkete sorumludur. Ortak sayısı en az gerçek veya tüzel kişiden oluşmalı ve ana sermaye minimum 50.000 TL olmalıdır.

Şahıs şirketinde ise ana sermayede bir minimum tutar zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapısı itibarıyla daha küçük meblağlarla daha hızlı ticaret yapılabilmektedirler. Ancak anonim şirketler ortaklar açısından şahıs şirketine kıyasla daha çok güven verir. Çünkü şahıs şirketinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır, ancak anonim şirketlerde taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumludurlar. Bu sebeple başlangıçta sermaye kısıtlı olacağı için şahıs şirketi olarak başlayıp büyüdükçe anonim şirketine geçiş yapmak mümkündür.

Limited Şirket mi Şahıs Şirketi mi?

Limited şirket tek ortaklı ya da en fazla 50 ortaklı kurulabilen şirket türüdür. Limited şirketin en büyük avantajı, devlete karşı olan borçlara karşı sorumluluğunun sadece şirkete verilen sermaye tutarı kadarı olmasıdır. Limited şirketin kurulabilmesi için sermaye alt limiti 10.000.000 TL’dir. Limited şirketin kuruluş süreci şahıs şirketine göre daha uzun sürmektedir. Şahıs şirketinde ise dışa karşı sorumluluk tek kişidedir ve sermayede alt limit yoktur. Bu sebeple hızlı bir şekilde ve düşük maliyetle ticari faaliyete başlamak için şahıs şirketi en uygun şirket türüdür. Ancak daha sağlam bir yapı ile şirketini ilerletmek isteyen ve belirli bir sermayeye sahip kişiler için limited şirket uygundur. Anonim şirketi ve limited şirketi kurma adımlarını “e-Ticaret Şirketi Nasıl Kurulur?” içeriğinde bulabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Adres Değişikliği Mümkün mü?

Evet, şahıs şirketinizin kayıtlı olduğu adresi değiştirebilirsiniz. Ancak bunun için birtakım işlemler yapmanız gerekmektedir. Merkezi Sicil Kayıt Merkezi’ne başvuruda bulunarak bir talep numarası almalısınız. Daha sonra bölge temsilciliğine giderek adres değişikliğine dair dilekçe vermelisiniz. Dilekçenin ve taahhütnamenin tacir tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ardından yeni adresinizi bildirebilir, vergi levhası fotokopisi ile dilekçe dosyanızı teslim ederek süreci başlatabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Limited Şirkete Çevrilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu’na göre şahıs şirketleri limited şirkete dönüştürülebilir. Bunun için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Şahıs şirketinin limited şirkete dönüşmesi için öncelikle şirketin gelir ve giderlerinin bilançosu çıkarılmalıdır.
 • Bilanço tablosuna göre mali müşavir ya da muhasebeci aracılığıyla öz varlık analizi yapılmalıdır.
 • Sicil numarası belirlenmelidir.
 • Şahıs şirketinin ve dönüşeceği limited şirketin SSK devir belgeleri verilmelidir.
 • Son adımda şahıs şirketinde bulunan lisans, taşıt, konut gibi varlıklar borçsuz ve harçsız olarak limited şirkete tescil edilmelidir.

Şahıs şirketinin limited şirkete dönüşmesi için gerekli belgeler ise şöyledir:

 • Ticaret sicil ve oda sicil için tescil talebi ile alakalı dilekçe kâğıdı,
 • Limited şirkete ait kuruluş belgeleri,
 • Değiştirme planı ve bu planın kabul edildiğine dair rapor,
 • Şahıs şirketinin öz varlığının tespit belgesi,
 • Bilanço tablosu,
 • Şirket türünün değiştiğine dair hazırlanan rapor ve plan belgesi.

Şahıs Şirketi Ortak Kurulabilir mi?

Evet, yukarıda da bahsettiğimiz gibi şahıs şirketi tek kişi tarafından kurulabildiği gibi birden fazla kişi ile ortaklı da kurulabilir.

Şahıs Şirketi Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Şahıs şirketi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin sermayelerini ortak bir ticari faaliyet için birleştirmeyi taahhüt ettikleri sözleşmedir. Sözleşmede ortakların hak ve yükümlülükleri açıkça belirtilir, ticari faaliyetler, sermayeler, hisse dağılımı, kararların nasıl alınacağı gibi ortaklık için önemli olan konular yer alır.

şahıs şirketi kurmada adi ortaklık sözleşmesi örneği

Şahıs Şirketi Kapanış İşlemleri Nelerdir?

Şahıs şirketinizin kapanış işlemlerini, mali müşavirinizin hazırladığı bir dilekçe ile gerçekleştirebilirsiniz. Ya da vergi dairesine gidip kendiniz de kapatma işlemini yapabilirsiniz. Ayrıca 30 gün boyunca herhangi bir gider kaydı veya fatura kesmediyseniz, mali müşavir şirket kapanışını 30 gün geriye dönük olarak da yapabilir.

Bu yazımızda sizlere şahıs şirketine dair tüm detaylara yer vermeye çalıştık. Şahıs şirketi nasıl kurulur, nasıl kapanır, maliyeti nelerdir, kaç türde şahıs şirketi vardır, ödemekle yükümlü olduğu vergiler ve oranları nelerdir gibi sorulara yanıt aradık.