Teminat Mektubu Nedir?

Bankalar tarafından hazırlanan teminat mektubu bir işin belirlenen şartlarda yapılacağını ya da borcun belirlenen sürede ödeneceğini güvence altına alan belgedir. Bankalar bu belgeyi gerçek ya da tüzel kişi olan müşterileri için hazırlar. Kişiler bu belge ile muhatap kuruluşlara ya da kişilere anlaşması sağlanan işin yapılacağını ya da ödemenin gerçekleşeceğine dair garanti vermiş olur.

Teminat Mektubu Ne İşe Yarar?

Teminat mektubu ile müşterilerin alacakları ya da yapılacak işler garanti altına alınır. Bu belge ile müşteriler belirlenen süre içerisinde söz verdiği işi yapmalı ya da ödemesi gereken tutarı ödemelidir. Teminat belgesi ile kişiler borçlu ve yükümlü olur. Taraflar arasındaki ticari ilişki güvence altına alınır. Teminat mektubunda bazı taraflar vardır. Bu tarafları şöyle sıralayabiliriz:

  • Lehtar: Borcu ya da iş sorumluluğu banka tarafından garanti altına alınan kişi veya kurumlardır. Borçlu taraftır.
  • Muhatap: Alacağı ya da yaptıracağı iş banka tarafından garanti edilen kişi ya da kurumlardır. Alacaklı taraftır.
  • Garantör: Teminat mektubunu veren bankalardır.

Teminat Mektubu Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Teminat mektubu, yurt içinde ya da yurt dışında yaşayan gerçek ya da tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi durumların belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesi için hazırlanır. Bu işlemlerin kayıtsız şartsız yapılacağı bu belge ile garanti altına alınır.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

Teminat Mektubu Düzenlemek Neden Avantajlıdır?

Teminat mektubunun sağladığı en önemli avantaj alacaklı ile borçlu kişiler arasındaki ticari ilişkiyi güvence altına almasıdır. Konusu; mal alımı, bayilik teminatı, vergi dairesi işlemleri, gümrük, taahhüt işlemleri ya da mahkeme gibi birçok konuda düzenlenebilir. Teminat mektupları süreli olabileceği gibi süresiz de düzenlenebilir. Ayrıca girişimcilere sermaye kullanılmadan iş yapma imkanı ile maliyet avantajı da vermektedir.

Kimler Teminat Mektubu Verebilir?

Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektubunu tüm gerçek ve tüzel kişiler karşı tarafa verilmek üzere başvuruda bulunabilir.

Teminat Mektubu Çeşitleri Nelerdir?

Vade süresi, banka limitleri ya da kullanım alanları gibi özelliklerinden dolayı birbirinden ayrılan birkaç tane teminat mektubu çeşidi bulunmaktadır.

Süreli Teminat Mektubu Nedir?

Süreli teminat mektubu, belirli bir vadeye tabi olan türdür. Teminat altına alınan işin bitişi ya da borcu son ödeme süresi teminat mektubunda vade olarak sunulur. Kişiler, metinde yer alan süreyi dikkate alarak borçlarını ödemeli ya da yapacakları işleri tamamlamalıdır.

Süresiz Teminat Mektubu Nedir?

Süreli teminat mektubunun aksine metinde belirli bir geçerlilik süresi bulunmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan türdür. Borçlar Kanunu’na göre süresiz teminat mektupları 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabidir. Bu mektuplar tanzim tarihinden itibaren 10 yıl boyunca tazmin talep edilmediği takdirde zaman aşımına uğramaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında oluşturulan teminat mektupları süresiz düzenlenmelidir.

Kesin Teminat Mektubu Nedir?

Kesin teminat mektuplarında; lehtarın yani borçlunun teminat mektubunda belirtilen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getireceği, yerine getirmezse garantör olarak bankanın belirtilen tutarı muhataba ödeyeceği garanti edilir. Mahkemelerde, vergi ile icra dairelerinde ve gümrüklerde kesin teminat mektubu kullanılır.

Geçici Teminat Mektubu Nedir?

Genellikle kamu ihalelerinde kullanılan geçici teminat mektupları ile ihale kazanıldığı takdirde lehtarın kesin teminat verme ve sözleşmeyi imzalama sorumluluğunu garanti eder. Kamu ihalelerine giren firmaların telif ettikleri bedelin yüzde 2’si ile yüzde 4’ü arasında değişen oranlarda geçici teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. İhale sonucunda seçilen asil ve yedekler hariç diğer firmaların teminat mektupları iade edilir.

Avans Teminat Mektubu Nedir?

Genellikle inşaat sektöründe kullanılan avans teminat mektupları ile müteahhitlerin kazandıkları ihalelerde işe başlamaları için aldıkları avans bankalar tarafından garanti edilir. Müteahhit yapılan iş sözleşmesindeki şartlara uydukça avans hakedişlerden mahsup edilerek geri alınır.

Teminat Mektubu Nasıl Alınır?

Teminat mektupları için müşterisi olduğunuz banka şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca bazı bankaların web siteleri ve uygulamaları üzerinden elektronik teminat mektubu başvurusu da yapılabilmektedir.

Teminat mektubu rehberi için teminat mektubu nasıl alınır konusunu temsil eden fotoğraf

Teminat Mektubunda Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ayrıca alacaklının süre dolmadan bankaya başvurması bankalar tarafından kötüye kullanım olarak değerlendirilebilir. Teminat mektuplarının para çevrilmesi için ise tazmini garanti edilen riskin gerçekleşmesi yanı borçlunun borcunu ödememesi gerekir. Süre dolmadan başvurulması gibi durumlar banka başvurunun haksız olduğunu tespit edebilirse ödeme yapmaktan kaçınabilir.

Mektupların içeriğinde; lehtarın her ne sebeple olursa olsun borcunu ödeyememesi üzerine garanti edilen tutarın ödeneceği yazılmalıdır. Mektup hazırlanırken, “her ne sebeple olursa olsun” ifadeleri talep üzerine yazılır. Bu nedenle mektupta yer alan ifadelere özellikle dikkat etmelisiniz.

Bir diğer önemli detay ise teminat mektubunun beraberinde teyit mektubu verilmesidir. Bankanın iki yetkilisinin imzaladığı teyit mektubu, teminat mektubunun gerçek olduğuna ve sahne olmadığına yönelik avantajlı bir durumdur.

Teminat Mektubunun Süresi Ne Kadardır?

Teminat mektubunun belirli bir süresi yoktur. Alacaklı ile borçlu arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Taraflar dilerlerse yukarıda anlattığımız süresiz teminat mektubu da alabilirler.

Teminat Mektubu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Teminat mektubu başvuruları banka şubelerinden yapılmaktadır. Bankanın size garantör olmasını sağlaması ve başvurunun kabulü için aranızda güven ilişkisi olan bankaları tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Başvurunuz sırasında mektubun neden gerektiğini ve amacını bankaya bildirmelisiniz.

 

QNB banner görseli

Teminat Mektubu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Teminat mektubu için gereken belgeler sektörünüze ve teminat mektubu amacına göre değişiklik gösterir. Bu bilgiyi başvuru yapacağınız bankanın şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Teminat Mektubu Başvurusu Nerelerden Yapılabilir?

Teminat mektubu başvuruları banka şubelerinden yapılmaktadır. Peki, teminat mektubu almak için bankaya gitmek şart mıdır? Evet, fiziki olarak bu belgeyi almaları gereken kişilerin garantör bankaya başvurması gerekir.

Teminat Mektubu Masrafı Ne Demektir?

Bu konuda “Teminat Mektubu Düzenlemek Ücretli Midir? sorusu çok fazla merak edilmektedir. Teminat masrafı, teminat mektubu komisyonu olarak da bilinir. Teminat mektubu komisyonu başvuruda bankalar tarafından alınan ücrettir. Oranları garanti edilecek iş konusu ve ücrete göre değişkenlik gösterir. Genellikle %1 ile %5 arasında değişir.

Teminat Mektubu Kaybedildiğinde Ne Yapılmalıdır?

Teminat mektubu kıymetli bir evrak olarak nitelendirilmediği için kaybedilmesi durumunda banka ile muhatap arasındaki garanti sözleşmesi ilişkisi devam etmektedir.

Teminat Mektubu Geri Alınır Mı?

İşbu düzenlemelere göre; firmalar tarafından ihaleye katılmak ve sözleşmenin yürütülebilmesi için; geçici ve kesin teminat mektupları verilir. İhalenin istekli firmalar üzerinde bırakılmaması için ya da ihale üzerine bırakılarak sözleşmenin imzalanması durumunda idare tarafından geçici teminat mektubunun istekli firmaya iade etmesi gerekir. Kesin teminat mektubunun iadesi için; işveren tarafından idareye SGK’dan alınan ilişiksizlik belgesi getirilmelidir. Bunun için SGK’ya yazılı olarak müracaat edebilir ve ihale konusunun tamamlandığını ve ilişiksizlik belgesi talebini belirtmelidir.

Teminat Mektubu Nasıl İptal Edilir?

Bazı durumlarda menfaati ihlal edilen şirketler, teminat mektuplarının iadesi ya da hükümsüzlüğü (iptali) için yasal yollara başvurabilir. Mahkeme tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra teminat mektubunun iptal ya da iade edilmesi sonucuna varılması halinde bankaya ödenen komisyon bedelinin de iadesine karar verilebilmektedir.