Ticaret Unvanı Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre her tacir, işletmesiyle ilgili bir unvan bulundurmak ve işlemleri bu unvan ile yapmak zorundadır. Peki, ticaret unvanı nedir? Ticaret unvanı, ticaretle uğraşan kişilerin işletmelerine ilişkin iş ya da işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Şahıs ya da sermaye şirketi fark etmeksizin tüm şirketlerin ticaret unvanı alması gerekmektedir. Ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibarelere Türkçe olmak şartıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Unvanda yer alacak ifadeler, tacirin kimliği, işletmenin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında başka kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak şekilde olmamalıdır.
 • Ticaret unvanına, “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
 • Resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir. Ülke isimlerinin kullanımı için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınmalıdır.
 • Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az biri yer almalıdır. Anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

Gerçek Kişi Ticaret Unvanı Nedir?

Gerçek kişilerin unvanları ad ve soyad içerir. Peki, gerçek kişi ticaret unvanı alırken nelere dikkat etmelidir? Herhangi bir kısaltma yapılmadan tüm harfleri içerecek şekilde eksiksiz olarak yazılmalıdır. Ancak, aynı sicil dairesinde daha önce aynı isimle alınmış başka bir tescil işlemi yapılmışsa ek getirilmesi zorunludur. Daha sonra gerçek kişi olan tacir, işletmesiyle ilgili tüm işlemleri bu unvanla birlikte yapmalıdır.

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı Nedir?

Tüzel kişiler ise; limited şirketler, kooperatif şirketler, anonim şirketler ticaret unvanlarını aksi bir kural bulunmadığı sürece istedikleri gibi belirleyebilirler. Ancak şirketlerin sonuna, “Limited Şirket” ya da “Anonim Şirket” gibi ibarelerin gelmesi gerekmektedir. Yine aynı şekilde, işletmenin her işleminde bu ticaret unvanının kullanılması gerekmektedir.

QNB banner görseli

Ticaret Unvanını Kimler Alabilir?

Ticaret unvanını, Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği hükme göre, her tacirin ticari işletmesi için; şirketin açıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmesi gerekir.

Anonim Şirketler Ticaret Unvanı Alabilir Mi?

Evet, anonim şirketler ticaret unvanı alabilirler ve almak zorundadırlar. Ticaret unvanını işletme konusu gösterebilmek şartıyla serbestçe seçebilirler. Unvanlarında “anonim şirketi” ifadelerinin bulunması şarttır.

Limited Şirketler Ticaret Unvanı Alabilir Mi?

Limited şirketler de aynı anonim şirketlerde olduğu gibi kurallar çerçevesinde ticaret unvanlarını diledikleri gibi belirleyebilirler. Ayrıca unvanlarında firma konuları arasından en az bir tanesinin yer alması gerekmektedir.

Şahıs Şirketleri Ticaret Unvanı Alabilir Mi?

Şahıs şirketleri yani gerçek kişiler de ticaret unvanı almakla yükümlüdür. Şahıs şirketlerinin unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyaddan oluşur. Unvanda, ortaklık bulunduğuna dair bir izlenim yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

Kooperatif Şirketler Ticaret Unvanı Alabilir Mi?

Kooperatif şirketler de aynı anonim ve limited şirketlerde olduğu gibi diledikleri ticaret unvanlarını seçebilirler. Tüm şirket tiplerinde olduğu gibi kooperatif şirketler de ticaret unvanı almak zorundadır.

Ticaret Unvanı Nasıl Alınır?

Ticaret unvanı alırken öncelikle belirlediğiniz unvanın daha önce herhangi bir sicil müdürlüğünde tescil edilmemiş bir unvan olması gerektiğini bilmelisiniz. Ticaret unvanınızı şirketinizin açıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Tescil Müdürlüğüne unvan ve işletme tescil işlemini yapmanız gerekmektedir.

Ticaret Unvanı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ticaret unvanı ve işletmenin tescil işlemleri için birtakım belgeleri temin etmeniz gerekmektedir. Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne aşağıdaki belgeleri teslim etmeniz istenmektedir:

 • Taahhütname,
 • Dilekçe,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Bir asıl ve bir fotokopi olmak üzere imza beyannamesi,
 • bir fotokopi ve bir asıl olmak üzere Mükellef görüntüleme evrakı (Gerçek kişiler için)

Ticaret unvanı nedir, nasıl alınır için başvuru için gerekli belgeleri temsil eden fotoğraf

Ticaret Unvanı Başvurusu Nereye Yapılır?

Ticaret unvanı başvuru ve tescil işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüğüne giderek yapılmaktadır. Tescil işlemlerinin ardından resmi olarak işletmenizin bir unvanı bulunmuş olacak. Tescil işlemleri için bir avukata da danışarak hareket edebilirsiniz. Belirlediğiniz unvanı tescil etmeden kullandığınız takdirde cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu yüzden tescil ettirilmeyen ticaret unvanlarının herhangi bir geçerliliği yoktur.

Ticaret Unvanı Nasıl Korunur?

Usullere göre tescil edilen ticaret unvanının kullanma hakkı sadece sahibinindir. İlan edilmiş ticaret unvanları birçok düzenleme ile korunmaktadır. Ticaret unvanı hakkı ihlal edildiğinde, başkası tarafından kullanıldığında; unvan sahibi bunu tespit ederek yasaklanmasını talep edebilir, değiştirilmesini ya da silinmesini isteyebilir. Ayrıca maddi ve manevi ortaya çıkabilecek zararların tazminini de talep etme hakkına sahiptir. Bu yüzden belirlediğiniz ticaret unvanını istenen zaman içerisinde tescil ettirmeniz çok önemlidir.

Ticaret Unvanı Kabahatinde İdari Para Cezaları Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen aşağıdaki kabahatlerin idari para cezaları 6.966 TL’dir. Ticaret unvanı ile ilgili kabahatler ise şunlardır:

 • Tacirin, işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması ve bu unvan altında imzalamaması,
 • Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı olarak yazılmaması,
 • Tacirin, işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, işletmesini ve ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi,
 • Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi,
 • Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi,
 • Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması,
 • Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi.

Ticaret Unvanı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dikkat etmeniz gereken ilk kural, seçtiğiniz ticaret unvanının başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmenizdir. Başkası tarafından kullanılan bir ticaret unvanını kullanamazsınız. Dikkat edilmesi gereken diğer hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Aynı ticaret siciline aynı isimli bir tescil işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, ek kullanmanız gerekmektedir.
 • Ticaret unvanı yabancı kelimelerden de belirlenebilir ancak işletme konusu ve türü Türkçe olmalıdır.
 • Ticaret sicilinden silinen unvan, 5 yıl geçmeden başka biri tarafından tescil edilemez.
 • İşletmenizin şubesi, şirketin ticaret unvanını kullanmak ve sonuna şube olduğunu belirtmek zorundadır.
 • Unvanda yer alacak ifadeler ahlaka, ulusal çıkarlara, kamu düzenine ve kültürümüze aykırı olmamalıdır.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

Ticaret Unvanı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Belirlediğiniz unvanın daha önce alınıp alınmadığını Ticaret Sicil Gazetesi‘nden sorgulayabilirsiniz. Buradaki arama kutusuna seçtiğiniz unvanı yazarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Ticaret Unvanı Devri Nasıl Yapılır?

Ticaret unvanı devri yalnızca başka bir ticari işletme ile birlikte olabilir. İşletmeden ayrı olarak bir kişiye devredilme işlemi yapılamaz. İşletmeyi devralan kişi, unvanı da kullanma hakkına sahip olur. Devir işlemini yapan tacir yeni bir işletme açması durumunda eski unvanı kullanamaz. Eski unvandan ayırt edilebilen bir ek getirmelidir. Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez. Devir işlemi yalnızca ticari işletme ile birlikte devredilebilir.

Yeni Ortak Girmesi Veya Ayrılması Durumunda Unvan Değiştirilir Mi?

Ortakların ad ve soyadlarının yer aldığı ticaret unvanında, yeni ortakların girmesi halinde unvan aynı kalabilmektedir. Bir ayrılık söz konusu ise ayrılan ortağın yazılı onayı ile yine aynı şekilde kullanılabilmektedir.

Ticaret Unvanı Örnekleri Nelerdir?

Şimdi birkaç tane ticaret unvanı örneklerine bakalım.

 • Örnek 1:
  Çilek Turizm Limited Şirketi. Eğer bu unvan daha önce tescil edilmiş ise “Çilek Turizm Anonim Şirketi” şeklinde ayırt edici ek yapılmalıdır.
 • Örnek 2:
  Eğer işletme tasfiye halinde ise ticaret unvanına bu ekin gelmesi zorunludur. Yengeç İnşaat AŞ/Tasfiye Halinde Yengeç İnşaat AŞ
 • Örnek 3:
  Yukarıda bahsettiğimiz şubelerin, unvanlarda belirtilmesi gerektiği örneği için şöyle bir ticaret unvanı belirleyebiliriz: Yapı Kredi Bankası AŞ Küçükçekmece Şubesi