Yansıtma Faturası Nedir?

Yansıtma fatura; satışı gerçekleşen bir mal ya da hizmetin işlem bedelinin asıl muhataba yansıtma işleminin yapılması için kesilen faturaya denir. Yansıtma faturasında önemli olan detay; mal ya da hizmet için kesilen faturanın kimin adına olduğudur. Faturada tutarın ödemesi gereken tarafın bilgileri yerine, ticari ilişki içinde olunan tarafın bilgilerinin yer alması yansıtma faturası kesilmesi ihtiyacının olduğunu gösterir.

Yansıtma Faturası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Yansıtma faturasının kesilmesi için bir takım durumların söz konusu olması gerekir. Bu faturanın düzenlenmesi gereken durumlar şunlardır:

 • Hizmet karşılığında düzenlenen bir faturanın yanlış düzenlenmesi halinde düzeltilmesi için,
 • Belirli bir proje kapsamında başka bir alt yüklenici tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanılıyorsa, bu hizmetlerin maliyetini göstermek için,
 • Belirli bir projenin ya da faaliyetin maliyeti, birden fazla işletme veya bölüm arasında paylaşılma gibi bir durum varsa, bu maliyetlerin paylaşımını göstermek amacıyla,
 • Bir şirket, belirli bir iş veya hizmetin yürütülmesi için bir taşeron şirketle anlaştıysa, taşeronun sunduğu hizmetin maliyetini belirtmek için, yansıtma faturası düzenlenebilir.

QNB banner

Yansıtma Faturası Nasıl Kesilir?

Yansıtma faturası ile tüm işlem detaylarının net bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Bu sayede her iki taraf da ödemesi gereken tutarları, vergileri ve yükümlülükleri anlar. Yansıtma faturası düzenlendikten sonra bir kopyası satıcı, bir kopyası da alıcı tarafından muhafaza edilmelidir.

Yansıtma faturasının geçerli olabilmesi için istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde yer alması gerekir ve dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır.

Yansıtma Faturasında Hangi Bilgiler Bulunur?

Yansıtma faturası düzenlerken faturada şu bilgiler yer almalıdır:

 • Satıcı işletme bilgileri,
 • Alıcı işletme bilgileri,
 • Fatura numarası,
 • Yansıtılan mal ya da hizmetin detayları,
 • Yansıtılan tutar,
 • KDV ve diğer vergi tutarları.

yansıtma faturası bilgilerini temsil eden görsel

Yansıtma Faturası Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yansıtma faturasının doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Herhangi bir hata ya da cezai sorumlulukla karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken detayları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yansıtma faturasında yer alan bedel ile yansıtılan asıl fatura bedeli aynı olmalıdır.
 • Herhangi bir anlaşmazlık olmaması adına faturada bu belgenin bir yansıtma faturası olduğu belirtilmelidir. Ancak ticari ilişki esnasında ya da sonrasında taraflar arasında bir anlaşmazlık oluşabileceği için hem asıl fatura hem de yansıtma fatura bir arada saklanmalıdır.
 • Söz konusu tutar, ticari anlaşma içerisinde olan biri adına, karşı tarafa yansıtılmak üzere ödenmiş olmalıdır.
 • Yansıtma faturası gider olarak kaydedilmemelidir. Çünkü bunun için gerçek bir harcama olması gerekmektedir. Ancak yansıtma faturası harcama değildir. Başka bir şirkete ait bir faturadır.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Yansıtma faturasının muhasebe kaydı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu belgenin şirket tarafından yapılmış bir harcama olmamasıdır. Yani yansıtma faturası bir gider olarak değil alacak kaydı olacak şekilde muhasebeleştirilmelidir.

Yansıtma faturalarının muhasebe kaydını almak isteyen bir takım şirketler, bu belgeleri önce gider olarak daha sonra da gelir olarak göstermektedir. Ancak bu durum şirket cirosunda gereksiz bir büyümeye neden olur. Bu da gelir tablosunda tutarsızlık getirir. Bu sorunla karşılaşmamak için yansıtma faturayı gelir-gider bölümüne yazmayabilirsiniz.

Yansıtma Faturası Düzenlenmezse Ne Olur?

Yansıtma faturasını düzenlemediğiniz takdirde, karşı taraf adına ödediğiniz bir tutarı belgelendirmemiş, vergi hukuku kapsamında doğru beyanda bulunmamış ve başkası adına ödediğiniz tutarı hukuki olarak talep edemeyecek duruma gelmiş olursunuz.