Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, kişilerin ya da şirketlerin elde ettikleri gelirler üzerinden devlete ödemek durumunda oldukları vergi türüdür. Şirket gelir-giderleri, kar-zararlar hesaplanarak gelir vergisi beyanı yapılır. Mevzuata göre şirketler, belirtilen zamanlarda gelir vergilerini beyan edip, ödemekle yükümlüdür. Gelir vergisi tutarı kişilerin ya da şirketlerin yıllık kazançları üzerinden belirlenir. Gelir vergisinin düzenli bir şekilde beyan edilip, ödenmesi gereklidir. Aksi halde kişi ya da şirketler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi; elde edilen toplam gelirin, hangi oranda vergi olarak ödenmesi gerektiğini belirleyen tarifeye denmektedir. Vergi dilimleri her sene güncellenerek kanunla açıklanır. Şirketlerin açıklanan vergi dilimlerine dair bilgi sahibi olması çok önemlidir.

QNB banner

2024 Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

Vergi dilimlerinde oranlar genellikle sabittir. Ancak gelir limitleri her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Fiyat Endeksi üzerinden yeniden hesaplanarak belirlenmektedir. Vergi dilimi oranları %15, %20, %27, %35 ve %40 olmak üzere 5 farklı oranda hesaplanmaktadır.

Ücret Geliri Vergi Dilimleri ve Oranları

Gelir vergisi tarifesi, ücretliler ve ücret dışındaki gelirler olarak vergi dilimleri açısından farklılık gösterebilmektedir. Buna göre ücret gelirlerine göre gelir vergi dilimleri ve oranları şu şekildedir:

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası için

%20

870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası

%40

Ücret Dışı Gelir Vergi Dilimleri ve Oranları

Ücret dışında kalan gelirler de gelir vergisine tabidir. Ücret dışı gelirlerin vergi dilimleri ve oranları şöyledir:

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası için

%20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası

%40

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplama işlemi her yıl belirlenen gelir vergisi dilimlerine göre yapılır. Ancak çalışanlarda memur ve özel sektör çalışanı olarak hesaplamalarda farklılıklar görülmektedir.

  • Memur Vergi Dilimi Hesaplama

    Memur maaşı vergi dilimi hesaplanırken önceki ayların matrahı da dikkate alınmaktadır. Buna göre, geçen aylar vergi matrahının toplamına göre memur maaşı 4. vergi diliminde bulunur. Böylece %35 oranına tabidir. Memur maaşı gelir vergisini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

    Gelir Vergisi= (Aylık Vergi Matrahı x Gelir Vergisi Oranı) – Gelir Vergisi İstisnası

  • Özel Sektör Vergi Dilimi Hesaplama

    Özel sektörde çalışan bir kişinin vergi dilimi hesaplanırken, çalışanın birden fazla işverenden elde ettiği gelirlerin toplamı dikkate alınmaktadır. Söz konusu çalışan, iş dönemi içerisinde bir işten ayrılıp başka bir işe girmesiyle, birden fazla işverenden gelir elde ettiği hükmü geçerli olmaktadır. Hesaplama yapılırken bu ücretlerden SGK payı, işçi payı ve işsizlik sigortası oranları düşürülmektedir.

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Ücretli çalışan bir işçinin işyerinden ayrılıp bir başka şirkette çalışmaya başlaması durumunda vergi dilimi sıfırlanabilir. Ancak aynı işverene ait başka bir iş yerinde çalışmaya başladıysa vergi dilimi sıfırlanmaz ve bir önceki yerden kazandığı gelir üzerinden hesaplama yapılmaya devam eder. Çalışanın evlenmesi, askere gitmesi ya da emekli olması gibi durumlarda ise vergi diliminin sıfırlanması durumu söz konusu değildir.