Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi, basit usulde defter tutan mükelleflerin, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ve serbest meslek erbaplarının defterlerini elektronik olarak oluşturmasını, saklamasını, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesini sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında işletilen sistemdir. Özetle; belirttiğimiz mükellef gruplarının defter beyanlarını elektronik ortamda yapmalarını sağlayan sisteme Defter Beyan Sistemi (DBS) denmektedir.

Defter Beyan Sistemi Kimler Tarafından Kullanılabilir?

17.12.2017 tarihinde yayımlanan 486 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe giren DBS’yi;

 • Basit usule tabi olan mükellefler,
 • Serbest meslek erbapları,
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler kullanabilmektedir.

QNB banner

Defter Beyan Sistemi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunda olan mükellefler, sistemi kullanacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar başvuru yapmalıdır. Başvuruları ister sistem üzerinden isterlerse bağlı bulundukları vergi dairesine giderek yapabilirler. Başvurular, işe başlanacağı günü takip eden yedinci iş gününün mesai saati sonuna kadar yapılmalıdır.

Basit usule tabi olan mükellefler, kendi adına ya da yetkilendirdiği meslek odası veya “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzalanan meslek mensupları aracılığıyla DBS’ye başvuru yapabilirler. Defter Beyan Sistemi web sitesi üzerinden (defterbeyan.gov.tr) yapılacak başvurular için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 • Sisteme giriş yapabilmek için şifrenizi, vergi dairesinden başvuru yaparak alabilirsiniz. Şifre başvurusunu mükellef olarak siz veya yetki verdiğiniz kişiler tarafından yapılabilir.
 • Giriş yaptıktan sonra açılan sayfadaki sağ üst kısımda bulunan “Başvuru” butonuna tıklayın.
 • İVD (İnternet Vergi Dairesi) kullanıcı kodu ve şifrenizi girin.
 • Açılan sayfada “Kendim için başvuru yapacağım” ve “Mükellefim için başvuru yapacağım” seçeneklerinden size uygun olanı seçin.
 • Damga verginiz sürekli ise “Damga Vergisi Defteri” seçeneğini işaretlemelisiniz.
 • Bilgileri ekledikten ve son kontrollerinizi yaptıktan sonra “Defter-Beyan Sistemi kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum.” kutusunu işaretleyin ve önizleme butonu ile dilerseniz başvuru çıktısını alın.
 • Son adımda da “Başvuru” butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Defter Beyan Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

DBS’ye TCKN ve şifre bilgisi ya da kullanıcı kodu ile www.defterbeyan.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

Defter Beyan Sisteminde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Defter Beyan Sistemi’nde mükellefler beyannamelerini düzenleyebilir, iletebilir, tüm işlemlerini kayıt altına alıp elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlayabilir. Sistemde yapılabilecek işlemler şunlardır:

 • Mükellefler ilgili dönemlere ait beyannamelerini oluşturabilir, gönderebilir ya da düzenleyebilir.
 • Fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgeler düzenlenebilir.
 • Beyannameler incelenebilir, gönderilebilir ya da onaylanabilir.
 • Ticari ya da vergisel işlemler sistemde kayıt altına alınabilir.

Defter Beyan Sisteminde Hangi Defterler Tutulabilir?

DBS üzerinden tutabileceğiniz defterlerin listesi şöyledir:

 • Damga vergisi defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,
 • İşletme defteri,
 • Envanter defteri,
 • Ambar defteri
 • Çiftçi işletme defteri,
 • Amortisman defteri,
 • Bitim işleri defteri

Defter Beyan Sistemi Üzerinden Beyanname Gönderme Nasıl Yapılır?

DBS üzerinden beyanname gönderme işlemi en çok gerçekleşen işlemlerden biridir. Peki nasıl yapılır?

 1. Sisteme giriş yaptıktan sonra, soldaki menüde yer alan “Beyannameler” başlığı altındaki ilgili beyanname başlığına tıklayın ve ilgili dönemi seçin.
 2. “Oluştur” butonuna tıklayın. Böylece beyannamenin içerik bilgileri açılacaktır.
 3. Bir takım alanlar defterden aktarılırken, bazı alanlar da manuel olarak doldurulmalıdır.
 4. Tüm bilgileri girdikten sonra “Onayla ve Kaydet” butonuna tıklayın.
 5. Daha sonra sol menüdeki “Mali Müşavir İşlemleri > Beyanname İşlemleri” başlıklarına tıklayın.
 6. İlgili beyannamelerin türüne göre “Paket Gönderilecek” kutucuğu işaretleyin, “Gönder” butonu tıklayın ve beyanname gönderme işlemini gerçekleştirin.

Defter Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Beyannameler Gönderilebilir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi aracılık ve sorumluluk sözleşmesinde adı yer alan mensup tarafından gönderilebilir.

Defter Beyan Sistemini Kullanmak Zorunlu Mudur?

Serbest meslek erbapları, basit usule tabi mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, DBS’yi kullanması zorunludur. Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamında olan ve sisteme geçmeyen mükellefler için cezai işlem söz konusudur.