Resmi bir işlem ile ilgili yapılan bildirimlere beyanname verme denmektedir. Beyanname hazırlanırken ayrıntılara çok dikkat edilmesi gerekir. Yanlış hazırlanan beyannameler vergilendirme işlemlerini de zora sokabilir. Ancak yine de bazen gözden kaçan hatalar olabilir. Bu durumlarda verilen beyannameler düzeltilebiliyor. Bu yazımızda yanlış ve hatalı beyannamelerin düzeltilmesini sağlayan düzeltme beyannamesini anlatacağız.

Beyanname çeşitleri ve vergi dairelerine verilmesi gereken sürelerle ilgili detaylar bu yazımızda: Beyanname Çeşitleri ve Beyanname Verme – Ödeme Süreleri

Düzeltme Beyannamesi Nedir?

Düzeltme beyannamesi, yasal süresi içerisinde verilen bir beyannamenin hatalı ya da eksik bilgi içermesi durumunda mükellef tarafından yasal süre ya da süre geçtikten sonra bu hata veya eksikliklerin düzeltildiği beyannameye denir.

Düzeltme Beyannamesi Hangi Durumlarda Verilir?

Hazırlanan beyannamenin yanlış ya da eksik olması durumlarında mükellef düzeltme beyannamesi hazırlamalı ve teslim etmelidir.

Düzeltme Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu olan beyanname ya da formlara dair verilen düzeltme beyannamesi, elektronik ortamda başlayan sürenin sonundan itibaren 15 gün içerisinde verilmelidir. Bu süre içerisinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

Düzeltme beyannamesini, hatalı olarak verdiğiniz beyannameyi nasıl teslim ettiyseniz o şekilde vermeniz gerekir. Yani beyannamenizi kağıt olarak vergi dairesine teslim ettiyseniz düzeltme beyannamesini de matbu olarak hazırlamanız gerekir. Ancak internet ortamı üzerinden düzenleyip verdiyseniz, yine düzeltme beyannamesini elektronik ortam üzerinden yapmanız gerekir. Düzeltme beyannamesini, bir önceki belgedeki hataları ve eksiklikleri görülecek şekilde düzenlemeniz gerekir.

Düzeltme beyannamesi beyan azaltıcı ise elektronik ortamda kabul edilir ve damga vergisinden dolayı tahakkuk fişi düzenlenir. Ancak beyan artırıcı ise iki tahakkuk farkı kadar bir tahakkuk fişi düzenlenmelidir.

Muhtasar Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Muhtasar düzeltme beyannameleri (MUHSGK), SGK bildirimlerinin yapıldığı siteden verilir. Beyannameler de yine bu site üzerinden verilmektedir.

Vergi Kesintileri İçin Düzeltme Nasıl Yapılır?

Vergi kesintilerinde yani prim hizmet beyannameleri ve muhtasar beyannamelerinde yapılan yanlışlar için düzeltme beyannamesinin verilmesi yasal olarak zorunludur. Bunun için düzeltme beyannamesi hazırlanmalı ve tüm eksik ya da hatalar giderilmelidir. Düzeltme beyannamesi matrahı arttırıyorsa iki tahakkuk arasında oluşan fark kadar bir tane tahakkuk fişi kesilir. Matrah azaltıcı nitelikte ise; sistem tahakkuku sıfır olarak kabul eder. Belge ile kanıtlanmış geçerli bir mazeret sunulursa tahakkuk farkı vergi dairesi tarafından düzeltilir.

SGK Bildirimleri İçin Düzeltme Nasıl Yapılır?

SGK bildirimlerinde yapılan hatalar da düzeltme beyannamesi kapsamına girer. Bu işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesindeki “Sigortalı Çalışan Bilgileri” alanı üzerinden silmek ya da düzeltmek istediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Daha önce beyan ettiğiniz ve doğru olduğundan emin olduğunu bilgileri girmenize gerek yoktur. Yalnızca prim ya da hizmet bilgilerinde bir değişiklik yapılacaksa hatalı olan önceki beyannamede belirtilen vergi kesintilerinin de düzeltme beyannamesine eklenmesi gerekir.

Geriye Dönük KDV Beyanname İçin Düzeltme Nasıl Yapılır?

Verdiğiniz KDV beyannamelerinde eksiklik ya da yanlış bilgilerin olması durumunda düzeltme beyannamesi hazırlanmalıdır. Geçmiş dönemlere ait bir KDV düzeltme beyannamesi hazırlarken, değişiklik yapmak istediğiniz beyanname ile son beyanname arasında oluşturduğunuz beyannameler için de düzeltme beyannamesi oluşturmalısınız. Düzeltmelerin ardından vergi ödemesi çıkmaz ise sadece düzeltilen beyanname ile son vergilendirme dönemine ait düzeltme beyannamesini verebilirsiniz. Aradaki dönemler için ekstra düzeltme beyannamesi vermenize gerek yoktur.

Geçmiş dönemlere ait beyannamelerin düzeltilmesi durumunda kanuni sürenin dışına çıkarsanız usulsüzlük cezası alırsınız. Ceza tutarları, düzeltme beyannamesinin matrah artırıcı ya da matrah azaltıcı olmasına göre değişir.

ÖTV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

ÖTV için yapılacak düzeltme beyannamesinin verilmesi için 3 farklı yol vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. ÖTV kapsamına giren ürünler için eksik ya da fazla vergi hesaplanması durumunda ortaya çıkan ödemeler ve vergiler hakkında düzeltme yapılabilir. Ortaya çıkan borçlanma ve ücret iade talepleri için II sayılı listeye kayıtlı taşıtlar için herhangi bir süre belirlenmemiştir. Yanlışlık olan bu işlemler için fazla ya da yetersiz olan verginin iadesi, defter kayıtları ve gerekli tüm belgelerin düzeltme beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.
  2. ÖTV kapsamında olan ürünlerin II sayılı listede geçen kayıt ve tescile tabi olan bölümü tescilden sonraki iadesi hariç olmak üzere, ürünlerin iadesi, işlemden vazgeçilmesi, matrahta değişikliklerin oluşması ya da işlemin gerçekleşmemesi gibi durumlarda düzeltme beyannamesi hazırlanır. Bunun için, iadesi olacak ürünün işletmeye tekrar gittiğine dair defter kayıtları ve kanıt niteliğindeki diğer belgeler ile beyannamede gösterilmelidir.
  3. Talep edilen iadenin gerçekleşmesi için düzeltme nedeni ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde belirtilen diğer belgelerin de düzeltme beyannamesinde bulunması gerekmektedir.

BA-BS Formu Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

BA ve BS formları “bildirim alacak” ve bildirim satacak” anlamlarına gelir. Bildirim alacak; mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, bildirim satacak ise; mal ve hizmet satışlarına dair bildirim olarak kullanılır. Vergi dairesine beyan edilen bildirim formu olan BA-BS üzerinde yapılan hatalar için de düzeltme yapılabilmektedir. Gönderilen bu formlardan birinde hata yapıldıysa sadece hata yapılan bildirim formu düzeltilir ve yeniden gönderilir. Düzeltme bildirimlerini kanuni süresi içerisinde yani 10 günde göndermeniz gerekir.

Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Düzeltme Nasıl Yapılır?

Gelir vergisi beyannamesini verdikten sonra bir hata ya da eksiklikler olduğunu fark etmeniz durumunda gerekli düzenlemeli Defter Beyan Sistemi (DBS) üzerinden yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu sisteme defterbeyan.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. DBS sistemi ile hazırladığınız beyannameler, gönderilmeden önce taslak olarak sisteme kaydedilir. Bu sayede taslağa tekrar dönerek beyannameleri kontrol etme olanağınız olur. Ancak beyannamelerin kanuni süre içerisinde gönderilmesine dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

QNB banner

Düzeltme Beyannamesi Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Düzeltme beyannamesinin hazırlanmasına gerek duyulması durumunda konuyla alakalı bir dilekçe yazılmalıdır. Düzeltme beyannamesi verme dilekçesini gerçek ya da tüzel kişilerin doldurarak GİB’e vermeleri gerekir. GİB adresindeki hazır dilekçe taslağındaki boş alanlar doldurularak pratik olarak tamamlayabilirsiniz. Dilekçede doldurulması gereken alanlarda; vergilendirme dönemi, vergi türü, açıklama, ad-soyad, adres ve iletişim bilgilerinin girilmesi istenmektedir.

Örnek Düzeltme Beyannamesi Dilekçesi Nedir?

Düzeltme beyannamesi verme dilekçesinin örneğine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın buradaki sayfasından ulaşabilirsiniz.

Düzeltme Beyannamesinin Cezası Hangi Durumlarda Uygulanır?

Düzeltme beyannamesi işlemi için belirlenmiş kanuni süre vardır. Bu süre içerisinde verilen düzeltme beyannameleri için ceza uygulanmaz. Ancak kanuni süreyi aşma durumlarında usulsüzlük cezası söz konusudur. Peki, düzeltme beyanname cezası ne kadardır? Düzeltme beyannamesi cezaları, beyan edilen vergilerin ve borçların tutarına göre değişkenlik göstermektedir.