Beyanname Verme Nedir?

Resmi bir işlem hakkında yazı ile yapılan bildirimlere beyanname verme denir. Yani konu hakkında ilgili kuruma kişiler tarafından beyanname ile bilgilendirme sağlanmasıdır.

Beyanname Verme Süresi Nedir?

Her beyannamenin kapsadığı işlem ve konu farklıdır. Bu yüzden verilme ve teslim etme süreleri de yasalar kapsamında belirlenerek farklı sürelerde belirlenmiştir. Yazımızın devamın beyanname çeşitlerinin verilme sürelerine dair detayları paylaşacağız.

Beyanname Ödeme Süresi Nedir?

Vergi ödemekle yükümlü olan kişiler ve kurumlar bağlı oldukları vergi dairesine ödemeleri gereken vergi türü için beyanname verirler. Bu beyanname ile borçlarının olduğunu ve zamanında ödeyeceklerini bildirirler. Beyannamenin verilmesinin ardından alınan tahakkuk fişinde ilgili verginin son ödeme tarihine dair bilgi verilir.

Yıllık Gelir Beyannamesi Nedir?

Yıllık gelir vergisi, şahıs şirketlerinin her yıl elde ettikleri kazanca göre hesaplanan ve ödenen vergi türüdür. Şirketler, bu vergi türünü yıllık gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairelerine beyan etmeleri gerekir.

Kimler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verir?

Bu beyannameyi yıllık gelir vergisi mükellefi olan şahıs şirketleri vermelidir. Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken diğer vergiler ve daha fazla detay “Şahıs Şirketi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey” başlıklı yazımızda…

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Süresi Nedir?

Şahıs şirketleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini mevzuata göre belirlenen süreler içerisinde vermelidir. Buna göre, yılın mart ayının başından mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilmelidir.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar beyannamesi şirketlerin ya da vergi tevkifatı yapan kişilerin vergi matrahlarını toplu olarak vergi dairesine beyan etmesine denmektedir. İşletme sayısına bağlı olarak aylık ya da 3 aylık olarak verilir. Çalışan sayısı 10’dan fazla olan işletmeler aylık, 10’dan az olan işletmeler ise 3 aylık muhtasar beyannamesi vermelidir.

Kimler Muhtasar Beyanname Verir?

Ticari firmalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve vergi ile yükümlü olan meslek erbapları, muhtasar beyanname vermek ile yükümlüdür.

Muhtasar Beyanname Süresi Nedir?

Aylık muhtasar beyannamesi her ayın 26’sına kadar vergi dairesine verilmelidir. Üç aylık muhtasar beyanname ise 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 26’sına kadar bildirilmelidir.

KDV Beyannamesi Nedir?

Yapılan harcamalar üzerinden alınan bir vergi türü olan KDV de beyanname ile bildirilmelidir. Buna da KDV beyannamesi adı verilmektedir.

Kimler KDV Beyannamesi Verir?

KDV’yi hizmet ya da ürünü satın alan tüketici ödemektedir. Aşağıdaki işlemler kapsamında gerçekleşen satın almalardan KDV alınmaktadır:

 • Ticari, sanayi, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerden,
 • Her türlü malın ya da hizmetin ithalatından,
 • Taşınır ve taşınmaz mallar ile hak kiralamalarından,
 • Her türlü iletişim hizmetinden,
 • Her türlü şans oyunlarından,
 • Müzayede suretiyle yapılan satışlardan,
 • Boru hattı ile petrol ve gaz taşımacılığından,
 • Profesyonel sanatçıların yer almış olduğu konser ve gösterilerden,
 • Profesyonel sporcuların yer aldığı maç ve yarışmalardan,
 • Gümrük depolarında yapılan satışlardan.

KDV Beyanname Süresi Nedir?

KDV beyannamesi aylık olarak hazırlanır ve o ayın 26’sına kadar vergi dairesine ya da online olarak teslim edilmelidir.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili dönemlerdeki kazançları üzerinden hesaplanan ve peşin ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi de geçici vergi beyannamesi hazırlanarak vergi dairesine bildirilmelidir.

Kimler Geçici Vergi Beyannamesi Verir?

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları ve kurumlar vergisi mükellefleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Geçici Vergi Beyanname Süresi Nedir?

Geçici vergi beyannamesi üçer aylık periyotlarda verilir. Üç aylık zamanın geçmesinin ardından gelen ikinci ayın 17’sine kadar verilmelidir. Böylece beyan tarihleri şu şekildedir: 17 Mayıs, 17 Ağustos ve 17 Kasım.

Beyanname Çeşitleri ve Ödeme Süreleri için kurumlar vergisi beyannamesini temsil eden fotoğraf

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nedir?

İşletmelerin yıllık kazançlarına göre hesaplanan kurumlar vergisinin bildirilmesi için hazırlanan beyannamedir.

Kimler Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verir?

Şahıs şirketleri dışında kalan tüm kurumlar, kurumlar vergisine ve beyannamesine tabidir. Buna göre, iktisadi kamu kuruluşları, sermaye şirketleri, kooperatifler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisi beyannamesini vermelidir.

Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Nedir?

Kurumlar vergisi beyannamesi nisan ayının ilk günün 25’i akşamına kadar vergi dairesine verilmelidir. Yıllık kazancın tamamı için tek bir beyanname hazırlanmalıdır.

Basit Usul Beyannamesi Nedir?

Basit usule vergilendirmeye tabi olan ve yalnızca ticari kazançları üzerinden vergi ödeyen kurumların vermeleri gereken beyannamedir.

Kimler Basit Usul Beyannamesi Verir?

Basit Usule dahil olabilmek için Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen “Genel ve Özel Şartlara” sahip olmak gerekir. Bunun için şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Kendi işinde çalışmak ya da bulunmak,
 • İşyeri mülkiyeti işletme sahibine aitse emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedelinin toplamının büyükşehirlerde 12.000 TL’yi, diğer şehirlerde 7.000 TL’yi geçmemesi,
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak gerekir.

Basit Usul Beyanname Süresi Nedir?

Basit usul beyannamesinin 1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında yıllık beyanlarını yapmak zorundadır.

QNB banner görseli

Düzeltme Beyannamesi Nedir?

Gereken süre içerisinde vergi dairesine verilen beyannamenin eksik ya da hatalı olması durumunda yasal süre geçmeden ya da geçtikten sonra hata ve eksiklikleri düzeltmek için verilen yeni beyannameye düzeltme beyannamesi denir.

Hangi Durumlarda Düzeltme Beyannamesi Verilir?

Adından da anlaşılacağı gibi düzeltme beyannamesi, resmi işlemler için verilen hatalı ya da eksik beyannamelerin düzeltilmesi gereken durumlarda verilir.

Düzeltme Beyannamesi Süresi Nedir?

Düzeltme beyannamesinin belirli bir süresi yoktur. Elektronik olarak verilen beyannamelerde kanuni sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez. Ancak yasal süresi geçen durumlarda özel usulsüzlük cezası kesilebilir.

Kira Beyannamesi Nedir?

Yasalara göre belirli miktarı aşacak şekilde konut kira ya da işyeri kira geliri elde eden mülk sahipleri, yıllık ilk aylarında bu kazançlarını beyan etmek zorundadır. Bu da kira beyannamesi ile yapılmaktadır.

Kimler Kira Beyannamesi Verir?

2023 yılında kira geliri 21 bin liranın üzerinde olan kişilerin beyanname vermeleri ve bu vergiyi ödemeleri gerekmektedir.

Kira Beyannamesi Süresi Nedir?

Mart ve temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen kira vergisinin beyannamesi 31 Mart tarihine kadar verilmelidir. Ancak bu tarih her sene değişebilmektedir. 2023 yılı için henüz bir tarih açıklanmamıştır.

Kira Beyannamesi Nasıl Hesaplanır?

2022’de ödenecek 2021’de elde edilen kira gelirleri 7.000 liranın altındaki kazançlar istisna olarak kabul ediliyordu. Örneğin, aylık 2.500 TL kira geliri olan mülk sahibi yıllık 30.000 lira kazanıyor. Bu 30 bin liradan önce istisna tutar (7000 lira) sonra da %15 götürü gider (3.450 lira) düşülüyor. Geriye kalan 19.550 lira matrah üzerinden %15 vergi hesaplanıyor. 24.000 liraya kadar %15 oran uygulanırken, gelir arttıkça bu oran %20, %27, %35 ve %40 oranında değişiyor. Tabi bu oranlar 2022’de ödenecek 2021 yılı kira gelirleri için geçerli. 2023’te ödenecek 2022 kira vergisi oranlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Damga Vergisi Beyannamesi Nedir?

Yapılan resmi işlemleri belgeleyen kağıtlar için alınan damga vergisi de beyan edilmesi gereken vergi türlerindendir. “Damga Vergisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey” başlıklı yazımızda konuyla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Kimler Damga Vergisi Beyannamesi Verir?

Resmi belge imzalayan her vatandaş damga vergisi ödemekle ve beyan etmekle mükelleftir.

Damga Vergisi Beyannamesi Süresi Nedir?

Mevzuata göre damga vergisi beyannamelerinin ayın 26’sında verilmesi gerekmektedir.