e-Beyanname Nedir?

e-Beyanname, vergi dairesine fiziksel olarak verilmesi zorunlu olan belgelerin elektronik olarak gönderilmesini sağlayan uygulamaya denir. Fiziksel beyanname belgelerinde yer alan bilgiler, e-beyannamede de yer alır.

e-Beyanname’nin Farkı Nedir?

e-Beyanname, yasal olarak verilmesi gereken belgelerin, vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan elektronik olarak ulaştırılmasını sağlar. Fiziksel beyannameden tek farkı budur; elektronik olmasıdır. Yoksa hukuki anlamda aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır.

QNB banner

e-Beyanname Ne İşe Yarar?

e-Beyanname uygulaması sayesinde vergi dairesine gitmeye gerek kalmaz. İstediğiniz yerde ve istediğiniz zaman belgelerinizi düzenlemeyi ve göndermeyi mümkün kılar. Her geçen gün kullanımı artan bu uygulama sadece mükellefler için değil vergi daireleri için de oldukça avantajlıdır.

e-Beyanname Kullanmak Zorunlu Mu?

Birtakım belgelerin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. İşte e-beyannamenin zorunlu olduğu belgeler şöyledir:

 • KDV beyannamesi,
 • Kurumlar vergisi beyannamesi,
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi,
 • Geçici vergi beyannamesi,
 • Muhtasar beyannameler,
 • ÖTV beyannamesi,
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi,
 • Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin düzeltme beyannameleri,
 • Özel iletişim vergisi beyannamesi,
 • Şans oyunları vergisi beyannamesi.

Kimler e-Beyanname Kullanabilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre farklı gerçek ve tüzel kişiler e-beyanname uygulamasını kullanabilirler. Peki e-beyannameleri kimler gönderebilir?

 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler,
 • Devlet ve kamu iktisadi iştirakleri,
 • Noterler,
 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,
 • Döner sermayeli işletmeler,
 • Katma bütçeli idareler,
 • Diğer kamu kurumları,
 • Avukatlar,
 • Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri,
 • Muhasebeye ilişkin işlemleri, bir işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,
 • Herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan, Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler.

Freelence çalışanların ödemesi gereken vergileri temsil eden görsel

e-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Beyanname başvurusunu, İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz. İnternet Vergi Dairesi’nin e-beyanname bölümünde için 4 adet talep formu bulunur. Bunlardan, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” adlı formu doldurmanız gerekir. Formu doldurduktan sonra bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvuruda bulunmalısınız. Tüzel kişiler ise kanuni temsilcileri aracılığı ile vergi dairesine başvurmalıdır.

e-Beyanname Nasıl Hazırlanır?

e-Beyanname hazırlamak için bilgisayarınıza Java Runtime Environment, Adobe Acrobat Reader ve Beyanname Düzenleme Programı gibi yazılımları kurmanız gerekmektedir. Java Runtime ile e-beyanname formatı çalıştırılır. GİB tarafından geliştirilen Beyanname Düzenleme Programı, e-beyanname işlemlerinin yapılabilmesi için kurulur. Adobe Acrobat Reader ile ise PDF formatındaki belgeler görüntülenir.

Bu 3 yazılım bilgisayara kurulduktan sonra İnternet Vergi Dairesi üzerinden “Beyanname Modülü” menüsü üzerinden istediğiniz beyanname için bir taslak oluşturabilirsiniz. Belge üzerindeki gerekli alanları doğru ve eksiksiz olarak doldurarak e-beyannameyi hazırlayabilirsiniz.

e-beyannameyi temsil eden görsel

e-Beyanname Gönderme Nasıl Yapılır?

e-Beyannamenizi 3 adımda gönderebilirsiniz. İzlemeniz gereken adımlar şöyledir:

 1. Bilgisayarınıza kurduğunuz Beyanname Düzenleme Programı ile e-beyanname belgesi paketleyin.
 2. Paketlediğiniz e-beyanname belgesini, kullanıcı kodu ve şifreniz ile giriş yapmanız gereken gib.gov.tr web sitesine yükleyin.
 3. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Paket Gönderme” seçeneğine tıklayın ve paketlediğiniz e-beyanname yükleyin.

Artık yapmanız gereken tek şey belgenizin onaylanmasını beklemektir.

e-Beyanname Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

e-Beyannamenin mükelleflere sunduğu en önemli avantaj zaman tasarrufudur. Mükellefler, vermekle yükümlü oldukları beyanname belgelerini vergi dairesine gitmeden, diledikleri yerden diledikleri zaman gönderebilirler. İnternet bağlantısı olan her yerden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu vergi dairelerindeki yoğunluğu da azaltan bir avantajdır.

Beyannamelerin internet üzerinden düzenlenip gönderilmesi oluşacak kağıt baskı ve posta maliyetlerini de sıfırlar. Hazırlanan elektronik belgeler dijital ortamda sorunsuzca uzun süre boyunca muhafaza edilir. Fiziksel olarak depolanması gerekemez. Böylece kaybolma gibi riskler ortadan kalkar. Ayrıca vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetler de e-beyanname uygulaması sayesinde engellenmiş olur.

Hatalı Gönderilen e-Beyanname Düzeltilebilir Mi?

e-Beyannameleri düzenlerken hatalı bilgi girmiş olabilirsiniz. e-Beyanname sisteminde bu hataların düzeltilmesi için de seçenekler sunulmaktadır. Hatalı bilgileri düzeltmek için düzeltme beyannamesi düzeltmeniz gerekir. Düzeltme beyannamesini de e-beyanname gibi elektronik olarak düzenleyebilirsiniz. GİB üzerinden Düzeltme Dilekçesi doldurmanız gerekir. Dilekçeyi doldurduktan sonra düzeltme beyannamesinde hata ve eksiklikleri bildirmelisiniz.

İki beyanname arasında vergi tutarı farkı bulunuyorsa farka dair tahakkuk fişi kesmeniz gerekmektedir. Düzeltme Beyannamesi ile ilgili daha fazla detaya, “Düzeltme Beyannamesi Rehberi” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Düzeltme Beyannamesi’ni de tekrar paketleyip yukarıdaki adımları izleyerek gönderebilirsiniz.

Hatalı Gönderilen e-Beyanname Geri Alınabilir Mi?

Hatalı e-beyanname belgesini geri alma işlemi yapılamamaktadır. Bunun yerine yukarıdaki adımları takip ederek bir düzeltme beyannamesi oluşturmanız gerekmektedir.