e-Fatura Reddetme Nedir?

e-Fatura, elektronik ortamda satıcının alıcıya kestiği, düzenlediği ve gönderdiği fatura tipidir. Kağıt fatura ile aynı niteliktedir. e-Faturanın hatalı düzenlendiği ya da tarafların aynı fikirde olmaması gibi durumlarda reddetme talebinde bulunulabilir. Kimi durumlarda e-faturaya iptal ya da reddetme talep edilebilir ancak gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Reddetme talebinde bulunurken e-fatura itiraz süresi de göz önünde bulundurulmalıdır. Peki, e-fatura reddetme ve itiraz etme aynı işlem midir? Evet, reddetme ve itiraz etme aynı işlem olup portal üzerinden de aynı alandan işlem yapılmaktadır.

e-Fatura Reddetme Nasıl Yapılır?

e-Fatura itirazınızı e-Fatura İptal/İtiraz Portalı üzerinden yapabilirsiniz. Bu portale https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ linkinden ulaşabilirsiniz. e-Fatura reddetme işlemleri için şu adımları izleyin:

 1. İlk olarak imzalama programını çalıştırın ve portalı kullandığınız süre içerisinde bu program sürekli çalışmaya devam etmelidir.
 2. Portale erişim sağladıktan sonra kendi adınıza düzenlenen e-faturaların reddetme işlemini için “Fatura itiraz talebi oluşturmak için tıklayınız” butonuna tıklayın.
 3. Açılan giriş ekranında işlem sahibi seçme, alıcı seçme, belge numarası, belge tarihi gibi bilgileri girin.
 4. Son olarak akıllı kart sürücü ve şifre bilgilerinizi girerek talebinizi iletin.
 5. e-Fatura reddetme taleplerinizi bu ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Size gelen red taleplerini kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz.

e-Fatura Reddi/İtirazı Nereden Yapılır?

e-Fatura reddetme işlemlerini GİB’in e-Fatura İptal/İtiraz Portalı üzerinden yapabilirsiniz. Ancak e-Fatura reddetme konusunda “Temel e-Fatura” ve “Ticari e-Fatura” olarak detaylarına ayrı ayrı bakmak gerekmektedir.

Temel e-Fatura Reddetme Nedir?

Temel e-fatura işlemlerinde alıcının faturayı sistem üzerinden reddetme olanağı yoktur. Bu yüzden alıcı ya da satıcı, e-faturanın iptali için, “e-Fatura İptal Portalı” üzerinden fatura numarasını ve faturanın toplam tutarını girmelidir. Mali mühür ile imzaladıktan sonra karşı tarafa “iptal talebi” olarak gönderilir. Daha sonra karşı tarafın bu talebi onaylaması gerekir. Alıcının onayının ardından e-fatura reddedilmiş olur.

Ticaret e-Fatura Reddetme Nedir?

Ticari e-fatura reddi ise faturayı gönderen tarafından yapılamaz. Alıcının kendisine kesilen ticari e-faturayı 8 gün içinde reddetmesi gerekir. 8 gün içerisinde reddedilmesi durumunda, itiraz edilen fatura üzerinden düzenleme yapılabilir. 8 gün içerisinde itiraz edilmediği durumda ise ticari e-faturanın iptali için alıcının KEP sistemi ya da noter gibi yollar ile faturayı gönderen tarafa fatura iptal talebi yazısı göndermelidir. Bu durumda satıcı itirazı kabul ederse fatura reddedilir.

e-Fatura Reddi Kimin Tarafından Yapılır?

e-Fatura reddetme işlemini faturayı kesen satıcılar da fatura kesilen alıcılar da yapabilmektedir.

Alıcı Olarak e-Fatura İtirazı Nasıl Yapılır?

Alıcı olarak e-fatura reddetme işleminin yapılması için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Mali mühür ya da elektronik imza ile e Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yapın.
 2. “Fatura İptal Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonuna tıklayın.
 3. Size düzenlenen e-fatura için iptal talebi oluşturmak için işlem sahibi bölümünde “Alıcı” seçeneğini seçin.
 4. “Fatura no” bölümüne 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına da fatura tutarı girin.
  e-fatura reddetme işlemi için e-fatura iptal / e-fatura itiraz portalı ekran görüntüsü
 5. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girdikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklayın.
 6. Oluşturduğunuz e-fatura iptal talebiniz, faturayı düzenleyen mükellefin e-Fatura iptal/itiraz bildirim portalindeki ekranına iletilmiş olacaktır.

Satıcı Olarak e-Fatura Reddi Nasıl Yapılır?

Düzenleyen yani satıcı olarak e-fatura iptal talebi için ise şunları yapmanız gerekmektedir:

 1. “İşlem Sahibi Seçiniz” alanından satıcı seçeneğini seçin.
 2. “Fatura no” alanına düzenlediğiniz ve iptal etmek istediğiniz e-faturanın 16 haneli seri numarası ile “Ödenecek tutar” bölümüne fatura belirtilen tutarı yazın.
 3. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgilerini girdikten sonra talebinizi oluşturun.
 4. Talebiniz oluşturulduktan sonra alıcı mükellefe iletilecektir.

e-Fatura Reddetme Hangi Durumlarda Yapılır?

Alıcıya gönderilen e-faturanın hatalı düzenlenmiş olduğu konusunda aynı fikirde olması veya fatura tutarının ya da içeriğinin kabul edilmediği durumlarda reddedilir.

e-Fatura İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Faturayı alan mükellefin en geç 8 gün içerisinde itiraz talebinde bulunma hakkı vardır. 8 günü aşması durumunda ise itiraz talebi onaylanmaz, alıcı mükellef faturadaki tutarları ve bilgileri kabul etmiş olur.

e-Fatura İtirazının Durumu Nasıl Takip Edilir?

Fatura iptal taleplerinizin durumunu “Fatura İptal Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İptal Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” alanından takip edebilirsiniz.

e-Fatura İtiraz Şartları Nelerdir?

e-Faturaları iptal etmek ve itiraz edebilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Gerekli şartlar sağlanmadıkça itiraz talepleri onaylanmaz.

 • İtiraz için satıcı ya da alıcı tarafından kullanılan portal üzerinden itiraz talebi yapılmalıdır.
 • Faturayı alan kişi, aldığı tarihten itibaren en geç 8 gün içerisinde itiraz talebinde bulunabilir. 8 günü aşarsa itiraz talepleri onaylanmaz.
 • Faturayı düzenleyen için de e-faturaya itiraz süresi vardır. Ticari fatura hazırlanmış ve alıcıya gönderilmiş faturalara 8 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir. Bunun için red uygulama yanıtı ya da harici yöntemler kullanılabilir.
 • Ticari faturalarda sadece itiraz bildirim uygulaması için satıcı ya da alıcı tarafından talep oluşturulabilir.
 • e-Faturalara itiraz edebilmek için mali mührün, elektronik imzanın ya da GİB tarafından hazırlanan imzalama araçlarının kullanılması gerekir.

e-Fatura gibi birçok dijital uygulamada karşımıza çıkan mali mühür sertifikasına dair önemli bilgiler, “Mali Mühür Rehberi: Mali Mühür Nedir, Nasıl Alınır?” başlıklı içeriğimizde bulunmaktadır.

Elektronik işlemlerde kullanılan e-imzaya dair kapsamlı bir rehbere ise, “e-İmza Rehberi: Nedir, Nasıl Kullanılır?” içeriğinden ulaşabilirsiniz.