İhraç Kayıtlı Satış Nedir?

Yurt dışına satış yaparak ihracat faaliyeti gerçekleştiren şirketler yaptıkları satış ve alışverişlerde KDV muafiyetine sahiptir. Bu şirketlerin ürün temin ettiği firmalara, satış esnasında ödedikleri KDV tutarını geri alabilmektedir. Buna ihracat kayıtlı satış denir. Ürün tedariği yapan firmaların ihracatçıya yaptığı ve faturalandırılmasında KDV tutarının muaf olduğu satışlar ihracat kayıtlı satışlardır.

İhraç Kayıtlı Satış Şartları Nelerdir?

Bir satışın ihracat kayıtlı satış olarak sayılması için ihracat kayıtlı faturayla belgelenmesi gerekmektedir. Ürün fiyatı, detayları ve tarafların detaylı bilgilerinin bu faturada ibraz edilmesi gerekir. Satışın ihraç kayıtlı satış olması için satışı üreticinin değil, aracı kurum olan ihracatçı gerçekleştirmelidir.

Üretici şirket hazırladığı faturada KDV, mal bedelinden ayrı olarak gösterir. Faturaya da “İhraç edilmek kaydıyla satış yapıldığından Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi eklenir ve KDV tahsili yapılmaz. İhracatçı ise ürünleri tedarikçiden aldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde ihraç faaliyetini gerçekleştirmelidir.

Hangi Firmalar İhracat Kayıtlı Satış Yapabilir?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ihraç kayıtlı fatura kesebilmeleri için şirketlere getirdiği birtakım kurallar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sanayi siciline kayıt yaptırmak ve Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olmak veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda işletmesi kayıt belgesi, çiftçi kayıt belgesi ya da işletme onay belgelerinden birini almak,
 • İlgili meslek odalarına kayıt yaptırmak,
 • Sanayi Sicil Tebliğlerinde belirtildiği kadar imalathanesinde çalışan işçi sayısına sahip olmak
 • Çalışma alanı gerekli üretim alt yapısını ve araç park alanını da ihtiva ediyor olmak,

Yukarıda sıraladığımız şartların sağlanmasının ardından üreticiler kendi üretimleri haricinde fason imalat yaptırıyorsa da bazı şartlara uyması gerekir.

 • Fason imalatı sadece Sanayi Sicil Belgesi ile belirlenen üretim alanlarında yapılmalıdır.
 • İmalatçı çalışmanın getirdiği riskleri ve organizasyon sorumluluğunu üstlenmelidir.
 • Fason imalat için alınan hammadde ve yardımcı maddeleri ana üreticinin temin etmesi gerekir.

Amazon Entegrasyonu

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun sayı 3065, 11-c maddesine göre ihracat yapılması şartıyla üreticiden alınan ürünler için KDV ödemesi yapılmamaktadır. Bu durumlar için kesilen fatura tipine ihraç kayıtlı satış faturası denmektedir. Bu fatura ile ülke içinde alımı yapılan ve KDV ödenen ürünler varsa dahi ihracat faaliyeti olduğu gösterilerek vergi iadesi talebi yapılabilir. Bu işlemleri ürünü alıp satan kişi ya da kurumlar gerçekleştirebilir.

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Hangi Durumlarda Kesilir?

İhraç kayıtlı fatura, küresel pazarda satılması için alınan yerli üretim mallarının alımı için kesilir. Bu fatura sayesinde KDV ödemesi yapılmaz, ödenen KDV’ler için de iade talebinde bulunulabilir.

İhraç Kayıtlı Fatura Nasıl Düzenlenir?

Peki, ihraç kayıtlı satış faturası kesme nasıl yapılır? İhraç kayıtlı satış faturasını düzenlerken ürünün tutarı, cinsi ve fiyat bilgisi eklenmelidir. Ayrıca fiyat üzerinden KDV de faturada yer almalıdır. Bu fatura tipini diğer faturalardan ayıran birtakım özellikler de bulunur. İhraç kayıtlı satış faturası oluştururken, “3065 sayılı KDV Kanununun (11 / 1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir” ifadelerinin de kullanılması gerekir. Bu ifadenin faturada kesinlikle bulunması gerekir. Aksi takdirde Vergi Usul Kanunu’na göre fatura kesilmemiş olur.

İhraç Kayıtlı Fatura Satıştan Sonra Ne Kadar Sürede Kesilmelidir?

İhraç kayıtlı fatura, ihraç edilecek malların tesliminden önceki herhangi bir günde düzenlenmelidir. Ancak malın teslim edilmesiyle beraber de faturanın düzenlenebildiği durumlar vardır. Malın tesliminin ardından faturanın en geç 7 gün içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen bu süre sınırlamasına uyulmaması takdirde fatura kesilmemiş sayılmaktadır.

Ayrıca ihraç kayıtlı faturanın kesildiği mallar 3 ay içerisinde ihraç edilmelidir. Haklı bir sebepten ötürü ihracatın gerçekleşmediği durumlarda ise; 3 aylık zamanın geçmesinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılarak vergi dairelerinden 3 aya kadar ek süre talep edilebilir.

3 ay içerisinde ihraç işleminin yapılmaması durumunda imalatçı tahsil etmediği KDV’yi gecikme zammı ile birlikte vergi dairesine ödemekle yükümlüdür. Bu durumun ardından imalatçının ödediği KDV bedelini, ihracat yapan firmadan isteme hakkı bulunmaktadır. Eğer ihracatçı malı iade etmeyi tercih eder ise işlem 11/1-c kapsamındaki özelliğini yitirir ve bu alışveriş normal KDV’li işlemden farksız olur.

İhraç Kayıtlı Fatura Örneği Nedir?

İhraç kayıtlı satış rehberi için ihraç kayıtlı fatura örneği

İhraç Kayıtlı Fatura İptal Edilebilir Mi?

Onaylanmış ihraç kayıtlı faturanın iptali mümkün değildir. Bu fatura yerine yeni tarihli bir fatura düzenlenip not bölümüne de açıklama olarak; eski faturanın hatalı olduğu için yeniden düzenlendiğinin belirtilmesi gerekir.

İhraç Kayıtlı Fatura Hangi Ürünler İçin Kesilebilir?

İhraç amacıyla satıldığı belgelenen mallar için ihracat kayıtlı fatura kesilebilir. İhraç kayıtlı faturayla satılabilen ürünlere şu örnekleri verebiliriz:

 • Elektronik ürünler,
 • Tekstil ve hazır giyim ürünleri,
 • Endüstri ürünleri,
 • Gıda ve tarım ürünler,
 • Fason üretim başlığında yer alan ürünler de ihracat kayıtlı faturayla satılabilir.

İhraç Kayıtlı Satış Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Düzenlenen ihraç kayıtlı faturada firma bilgileri, vergi no, düzenlenme tarihi, sevk tarihi, birim fiyatı, tutarı, ürün miktarı, KDV oranı gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca Faturanın açıklama kısmına ihraç kayıtlı fatura olduğunun anlaşılması için, “3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1 c maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ifadesinin de eklenmesi gerekir.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

İhraç Kayıtlı Satış Faturasında KDV Gösterilir Mi?

İhraç kayıtlı fatura kesilirken yukarıda da belirttiğimiz gibi Vergi Usul Kanunu’na belirtilen şartlarda düzenlenmelidir. Buna göre faturada imal edilen mallar için hesaplanan KDV tutarı yer almalıdır. KDV hesaplaması da kolay bir adımdır. Bunun için, “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” başlıklı içeriğimizden yararlanabilirsiniz.

İhraç Kayıtlı Satış Faturası KDV’siz Kesilir Mi?

Düzenlenen ihracat kayıtlı satış faturasında KDV bilgisi yer almalıdır. Bu faturada görülen KDV zahiridir ve ihracatçıyı ilgilendirmemektedir. İhracatçılar KDV’sin teslim aldıkları ürünleri, KDV hesaplamadan ihraç edebilmektedir.

İhraç Kayıtlı Satış KDV İadesi Nedir?

Tecil edilen KDV ihracatın gerçekleştiği dönemde terkin edilir, tecil edilmeyen KDV ise iade edilmektedir. İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen KDV, ihracatın yapıldığı dönemde iade konusu olabilir. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinde yer alan bilgilere göre hesaplanır. İhracatçıya malı teslim eden firmalara iade işlemleri ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılmaktadır. İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talepleri için temin edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Standart iade talep dilekçesi,
 • İmalatçı belgesi,
 • İhracat kaydıyla teslim faturaları ve listesi,
 • İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği,
 • Gümrük beyannamesinin çıktısı,
 • İndirilecek KDV listesi,
 • Gümrük beyannamesinde imalatçı firmanın bilgilerine ulaşılamaması durumunda ise; ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı şirketten alınan onaylı yazı.

İhraç Kayıtlı Satışlarda Kur Farkı Nedir?

İhraç kaydı yapılan satışlarda, ürünün teslim tarihinden sonra imalatçı lehine ortaya çıkan kur farkı üzerinden KDV hesaplanır. Ancak bu vergi tahsil edilmemektedir. Söz konusu KDV tutarı imalatçı tarafından hesaplanan ve indirilecek KDV olarak beyan edilir.

İhraç Kayıtlı Satışlarda TL Ödeme Zorunlu Mudur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yazısına göre, ihraç kayıtlı satış kaynaklı ödemelerin TL cinsinden yapılması gerekir.

İhraç Kayıtlı Satış Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

İhracat kayıtlı faturanın muhasebe kaydını aşağıdaki örnek üzerinden yapabilirsiniz:

İmalatçı B firması … TL karşılığında 10 adet malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı A firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. (KDV oranı %18)

xx.xx.xxxx tarihinde imalatçı firmanın yaptığı satışın muhasebe kaydı:

120,00 TL  İMALATÇI X

192,00 TL  DİĞER KDV

600,00 TL  YURTİÇİ SATIŞLAR

391,00 TL  HESAPLANAN KDV

İhraç Kayıtlı Fatura e-Fatura Mı Yoksa e-Arşiv Mi Olur?

İhraç kayıtlı faturalar hem e-fatura hem de e-arşiv fatura olarak düzenlenebilmektedir.

İhraç Kayıtlı Fatura İçin Vergi Muafiyet Kodu Nedir?

İhraç kayıtlı faturada geçerli olan KDV muafiyet kodu 701’dir. “KDV Muafiyet Kodu/Sebebi olarak sadece 701: 3065 s. KDV Kanununun 11/1-c md.” olarak yazılır.

İhracat Faturası ve İhraç Kayıtlı Fatura Farkı Nedir?

İhracat kayıtlı satış, ürünü üreten firmanın ihracatı yapan firmaya ihraç kayıtlı teslim yolu ile satış yaptığı durumda kestiği fatura tipidir. İhracat faturası ise adından da anlaşılacağı gibi malı üretirken aynı zamanda satışının da yurt dışına yapılma faaliyetinde kesilen faturadır. Peki ihraç kayıtlı satış ihracat olarak sayılır mı? Bu soru da çok merak edilen konulardan biridir. İhraç kayıtlı satışlar ihracat olarak sayılmaz. Çünkü bu satış işlemi yurt içi içerisinde gerçekleşmektedir. İhracatı, ürünü satın alıp yurt dışına satan firma tarafından yapılmaktadır.