Standart elektronik posta sistemi, internetin yaygınlaşması ile bilgi ve belge paylaşımlarında en çok kullanılan iletişim kanallarından biri haline gelmiştir. Ancak bu sistem tam anlamıyla güvenli olmadığı, iletişimin tam anlamıyla sağlanamadığı için yasal geçerliliği yoktur. İşte böylece etkin ve hızlı, yasal olan, güvenilir bir iletişim ihtiyacı doğrultusunda KEP sistemi geliştirilmiştir. Bu yazımızda sizlere KEP adresini ve KEP adresini nasıl alabileceğinizi anlattık.

KEP Adresi Nedir?

KEP Adresi, elektronik ortamda yapılan resmi yazışmaların yasal düzenlemelere göre ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan kayıtlı elektronik posta adresidir. KEP adresi sistemi ile gönderilen ticari veya hukuki resmi belge ve paylaşımların güvenliği sağlanır. İşletmeler, vatandaşlar KEP adresi üzerinden, hazırladıkları belgeleri güvenli bir şekilde gönderebilirler. Bu saklanan veriler veya belgeler gerektiğinde hukuki delil olarak da kullanılabilir.

KEP adresi ile, kayıtlı elektronik postaların gönderildiği adreslere ulaştığı ve karşı tarafın okuduğu konusunda kesin bilgi edinilir. KEP, yapılan işlemde elektronik imza ve zaman damgası kullanılması sayesinde, gönderici, alıcı ve içeriğin değişmediği teyidi ile gönderim / alım zamanlarının ispatını sağlamaktadır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

KEP Açılımı Nedir?

KEP adresinin açılımı kayıtlı elektronik posta adresidir. Kayıtlı elektronik posta adresi sayesinde resmi yazışmalar güvenli bir şekilde yapılır ve muhafaza edilir.

KEP Adresi Nasıl Alınır?

KEP adresi başvurunuzu gerekli belgeleri de temiz ederek PTT’nin https://pttkep.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz. PTT ile birlikte 8 hizmet sağlayıcıdan birini de tercih edebilirsiniz.

KEP Adresi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KEP adresi başvuru adımları isteyenlerin niteliklerine göre değişmektedir. Biz gerçek kişilerin yapması gereken başvuru adımlarını anlatacağız. Elektronik imzanız veya mobil imzanız var ise “Online Kayıt” bölümünden kredi kartı ile ödeme yaparak KEP adres sahibi olabilirsiniz. Ancak e-imza veya mobil imzanız yok ise “Online Ön Başvuru” bölümünden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sözleşme imzalama işlemleri için PTT merkezlerine gitmeniz gerekmektedir.

 • https://basvuru.hs01.kep.tr/ adresinden “KEP Online Kayıt” başlığına tıklayın.
 • e-imza ile işlem yapabilmek için ekranın sağ tarafında bulunan butondan PTT Kep Eimza API uygulamasını indirin.KEP Adresi için PTT Kep Eimza API görseli
 • Uygulamayı indirdikten sonra, T.C. kimlik numaranızı girin ve “Başlat” butonuna tıklayın. Daha sonra burada size bir işlem kodu verilecek. Bu işlem kodunu uygulamada ilgili alana yapıştırın ve “Gönder” butonuna tıklayın.KEP Adresi için PTT Kep Eimza APİ işlem kodu giriş görseli
 • Gönder butonuna tıkladığınızda imzalanacak veriler uygulamaya çekilecek. “İmzalanacak Bilgi Özeti” bölümünde bu verileri görebilirsiniz.KEP Adresi için PTT Kep Eimza APİ imzalanacak veriler seçimini gösteren görsel
 • İleri butonuna tıklayın ve e-İmza PIN kodunu girerek imzalama işlemini tamamlayın.
 • İmzalama işleminin ardından ekranda doldurmanız gereken bir form çıkacak. (*) yazılı olan yerleri doldurmanız zorunludur.
 • Formda bulunan alandan “KEP Adresi Uygunluk Kontrol” butonuna tıklayarak hesabınız uygunluğunu kontrol etmelisiniz.
 • Kullanım şekli ve diğer hizmetleri kullanım ihtiyacınıza göre seçin.KEP Adresi için PTT Kep Eimza APİ KEP Adresi uygunluk kontrolünü gösteren görsel
 • Formu doldurduktan sonra “Ön Bilgilendirme Formu”nu okuyun ve daha sonra “Online Kayıt” butonuna tıklayın.
 • Tıkladıktan sonra ödeme yapacağınız sayfaya yönlendirileceksiniz. Burada ödemeniz gereken tutarın bilgisi yer almaktadır.KEP Adresi için PTT Kep Eimza APİ ödeme işlemlerini gösteren görsel
 • Kredi kartı bilgilerinizi girerek ödeme işlemlerinizi tamamlayın. Başvurunuzun sonrasında size SMS şifreniz gönderilir ve bildirim metni verilir.

Diğer işletme türlerinin başvuru adımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

KEP Adresi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

KEP adresi almadan önce birtakım belgeleri toplamanız gerekmektedir:

Bireysel başvurular için;

 • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmî belge,
 • Online olarak doldurulan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.

MERSİS numarası bulunan Tüzel kişi başvuruları için;

 • Tüzel kişiliğe ait ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi,
 • Noter onaylı imza sirküleri,
 • Başvuru yapan kişinin kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan resmî belge,
 • Tüzel kişi adına doldurulmuş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası,
 • Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.

DETSİS numarası bulunan Kamu kurumu başvuruları için ise;

 • Kurum üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmış resmî yazı,
 • Başvuru yapan kişinin kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan resmî belge,
 • Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.

KEP Adresi Nereden Alınır?

KEP adresi PTT’nin https://pttkep.gov.tr/ adresi üzerinden ya da yetkili PTT merkezlerinden yapılacak başvurular ile alınmaktadır.

KEP Adresi Almak Ücretli Midir?

Evet, KEP adresi belirlenen bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Başvurunun yanı sıra saklama alanı, SMS ücreti ve KEP iletim ücretleri de hizmet talebinize göre ödemelerinize yansımaktadır.

KEP Adresi Ücreti Ne Kadardır?

KEP adresi yıllık abonelik ücreti 70 TL’dir. Bir yılın ardından yeni kayıtta ve abonelik yenilendiğinde her yıl abonelik başlangıcında alınır.

KEP Adresi Sorgulama Nasıl Yapılır?

KEP adresi ile ilgili en çok soruların başında “KEP Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?” sorusu gelmektedir. Bu işlem için KEP sistemi üzerinden “KEP Rehberi” başlığına tıklayın. Burada tüm KEP hizmet sağlayıcıları kapsamında, girdiğiniz sorgu kriterlerine uygun gerçek kişi hesapları ya da tüzel kişi hesaplarını görebilirsiniz.

e-Ticaret Siteleri İçin KEP Adresi Ne Anlama Gelir?

KEP sistemi, e-ticaret firmalarıyla, müşterilerin ve tedarikçilerin arasındaki ilişkileri güven altına alacak bir uygulamadır. e-Ticaret faaliyeti kapsamında yapılan yazışmalar, belge paylaşımları, uzak mesafeli sözleşmeleri ve benzer birçok gönderim KEP aracılığıyla internet ortamında yer alıyor ve saklanıyor. Yönetmeliğe göre, e-ticaret sektöründe hizmet sağlayıcı faaliyeti gösteren şirketlerin tebligata elverişli KEP adreslerinin olmaları zorunludur.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Pazaryerlerinde Satış Yapmak İçin KEP Adresi Zorunlu Mudur?

26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin Genel Esaslar başlıklı 5’inci maddesine göre, pazaryerlerinin, kendine ait elektronik ticaret ortamında tebligata elverişli KEP adresini bulundurması zorunludur. Pazaryerleri KEP adreslerine genellikle “İletişim” sayfasında yer verir. Bunun dışında bu pazaryerlerinde satış yapmak isteyen işletmelerin de KEP adresi almaları gerekmektedir.

e-Ticaret Yapanlar İçin KEP Adresi Zorunlu Mudur?

Evet elektronik ortamda ticaret faaliyeti gösteren işletmelerin KEP adresi almaları ve bu bilgiyi web sitelerinde paylaşmaları gerekmektedir.

e-Fatura Kullananlar İçin KEP Adresi Zorunlu Mudur?

e-Fatura mükelleflerinin KEP adresine sahip olma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

KEP Adresi Hangi İşlemlerde Kullanılır?

KEP adresini, kurum içinde çalışanlar ile kurum arasında yapılan yazışmalarda, kişiler arasında gerçekleşen yasal belge gönderimlerinde, dilekçe gönderiminde, sözleşme düzenlemelerinde kullanılır. Bunun dışında;

 • Tüketici şikayet ve taleplerin alınıp cevaplanmasında,
 • Ortak ve şirket arasındaki iletişimde,
 • Kamu ile özel kesim arasında yapılan yazışmalarda,
 • Toplantı çağrısı yapma işlemlerinde,
 • Teyit mektubunda,
 • Fatura işlemlerinde,
 • İhtar işlemlerinde,
 • İştirak taahhütnamesinde kullanılır.

KEP Adresi Kimler İçin Zorunludur?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesine göre, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler için zorulu olmamakla birlikte elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabilirler. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması gerekmektedir.

KEP Adresi Örneği Nedir?

Her bir KEP adresi sadece tek bir kişiye atanır. Genellikle isim ve soy isimle alınır. Örnek olarak, isimsoyisim@hs03.kep.tr gibi bir adres olabilir. Eğer benzer isimlere sahip başkaları var ise KEP adresi isimsoyisim1 şeklinde verilir.

KEP Adreslerindeki “hs” Ne Anlama Gelir?

KEP adreslerinde bulunan “hs” ifadeleri hizmet sağlayıcı anlamına geliyor. Yani KEP adresini alabileceğiniz kurumlar… KEP adresinizi PTT de dahil olmak üzere 8 adet hizmet sağlayıcıdan alabilirsiniz. Her sağlayıcının “hs” numarası farklıdır. Örneğin, PTT’den alınan KEP adresinde “hs01” yazarken Intertech üzerinden aldığınız KEP adresinde ise “hs04” ifadeleri yer almaktadır. Diğer hizmet sağlayıcıları bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

KEP Adresi Nasıl İptal Edilir?

KEP adreslerinizi kapatma işlemleri için hangi kurumdan aldıysanız oraya başvuru yapmanız gerekir. PTT üzerinden alınan KEP adresinin kapanma işlemleri için bireysel müşteriler bu formu, kurumsal müşteriler ise bu formu doldurup çıktısıyla birlikte PTT merkezlerine başvuruda bulunmalıdır. Ancak KEP adresleri kapatılmasından itibaren 3 ay daha erişime açık bırakılır.

KEP Adresi Kapatmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

KEP adreslerinin kapanma işlemleri için yukarıda da bahsettiğimiz gibi hesap kapatma formunu doldurup çıktılarıyla beraber PTT’ye gidilmelidir. Diğer hizmet sağlayıcılardan alındıysa, kuruma kapatma formunu sorabilirsiniz.

KEP Üzerinden e-Fatura Reddi Nasıl Yapılır?

Gelen e-faturayı reddetmek için alıcı, KEP sistemi üzerinden gönderen kişiye yazılı bir şekilde göndermelidir. Her iki taraf da bu yazıyı arşivine ekleyerek fatura iptal işlemini gerçekleştirmiş olur.