UETS Nedir?

Günümüzde birçok sürecin dijital ortama taşındığı gibi tebligatlar da artık elektronik ortamda alıcılarına iletilebilmektedir. Tebligatlar elektronik olarak gönderilip, alınabilmektedir. İşte bu işlemlerin yani e-tebligat sürecinin yürütülmesi amacıyla PTT tarafından UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) kurulmuştur. UETS ile avukatlar, kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, noterler gibi tüzel ve gerçek kişiler tebligatlarını elektronik olarak iletme zorunluluğu getirildi.

UETS Açılımı Nedir?

UETS’nin açılımı Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’dir.

UETS Hangi Amaçla Kullanılır?

UETS’den önce tebligatlar alıcılara imza karşılığında elden teslim ediliyordu. 2019 yılından beri kullanımda olan UETS ile birlikte artık tebligatlar gerçek ve tüzel kişilere kağıt olarak değil, UETS hesaplarına gönderiliyor. Böylece alıcı “Tebligat bana ulaşmadı, elime geçmedi.” ya da “Okumadım” gibi mazeretler kullanamıyor. Çünkü UETS sistemi üzerinden gönderilen tebligatların okunduğu görülüyor. Ayrıca UETS gelen kutusuna düşen tebligatlar, kanun hükmünce teslim edildikten itibaren 5. günün sonunda okudu olarak kabul edilir. Alıcının, tebligatı açıp okumaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu da sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.

UETS ile gönderilen belgelerin içeriği başkaları tarafından değiştirilemediği için güvenilirdir. Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemleri, saniyeler içerisinde gerçekleştirilir. Ayrıca UETS bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını da sağlar.

UETS’yi Kimler Kullanabilir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında özel şirketler, noterler ve avukatlar gibi tüzel kişilerin UETS kullanımı zorunludur. Ancak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler UETS sisteminden hesap alarak e-tebligat sürecine geçebilirler.

QNB banner görseli

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

UETS başvuru yöntemi başvuracak kişiye göre farklılık göstermektedir. Kurumlar, kuruluşlar, özel hukuk şirketleri ile avukatlar, arabulucular, bilirkişiler, noterler gibi adres alma zorunluluğu olanlar; zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bağlı veya ilgili olduğu kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye başvuru yapmaları gerekmektedir.

Gönüllü olarak e-tebligata geçmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler ise başvurularını yine PTT’ye yapabilir ya da https://basvuru.etebligat.gov.tr adresindeki başvuru sayfasından doğrudan hesaplarını açabilirler.

UETS Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tebligatın elektronik ortamda yapılması zorunlu olanların başvuru için hazırlaması gereken evraklar şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’nde (DETSİS) yer alan numaraları ve sistem bilgileri, kayıtları yok ise tabi oldukları sistem bilgileri,
 • MERSİS’e kayıtlı tüzel kişilerin MERSİS numarası ve sistem bilgileri, kayıtları yok ise tabi oldukları sistem bilgileri,
 • Türk vatandaşı ya da yabancı olan gerçek kişilerin kimlik bilgileri,
 • Başvuruyu yapacak yetkiliye ait ad-soyad, cep telefonu numarası ve mail adresi bilgileri.

e-Tebligat sistemine geçmesi zorunlu olmayanların temin etmesi gereken evraklar ise şunlardır:

 • Türk vatandaşları için kimlik kartı, pasaport ya da kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza,
 • Yabancılar için kimlik numarası yazan belge, Mavi Kart numarası, pasaport ya da e-imza,
 • UETS alması zorunlu olmayan tüzel kişiler için tâbi oldukları sistem bilgileri.

UETS ve KEP Nedir? Farkları Nelerdir? başlığı için UETS başvurusunda gerekli belgeleri temsil eden fotoğraf

UETS Hesabı Nasıl Aktive Edilir?

UETS hesabınızı aktif hale getirebilmek için şu adımları takip edin:

 1. portal.etebligat.gov.tr adresine girin.
 2. e-İmza butonuna tıklayın. Butona tıklayınca karşınıza çıkan ekrana TC kimlik numaranızı girin ve “İmzala” butonuna tıklayın. Bu şekilde sistem işlem numarası oluşturur.
 3. Oluşturulan işlem kodunu ilgili alana girin ve “Gönder” butonuna tıklayın.
 4. “Gönder” butonuna bastıktan sonra “Akıllı Kart PIN Kodu” ekranı açılır. e-İmza PIN Kodunu ilgili alana girin ve “Tamam” butonuna basın.
 5. Akıllı Kart PIN Kodu girildikten sonra yönlendirme ekranı açılır.
 6. PIN kodu doğrulandıktan sonra UETS İmzalama Sonucu ekrana başarılı olarak yansır. “OK” butonuna tıkladıktan sonra UETS hesabı arayüzü görüntülenir.
 7. Açılan formda güncellemek istediğiniz alanları güncelleyin ve “Kaydet” butonuna tıklayın. Böylece hesap aktivasyonu işleminiz tamamlanmış olacak.

UETS Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

www.etebligat.gov.tr veya ptt.etebligat.gov.tr adreslerinden oturum açarak hesabınıza ulaşabilirsiniz.

KEP Nedir?

KEP, elektronik ortamda yapılan resmi yazışmaların yasal düzenlemelere göre yapılmasını ve güvenli olmasını sağlayan kayıtlı elektronik posta adresidir. KEP ile taraflar arasında gönderilen resmi belgelerin paylaşımları güven altına alınır. Bu veriler ve belgeler gerektiğinde hukuki delil olarak da kullanılabilir.

KEP Açılımı Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nde; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanan KEP’in açılımı Kayıtlı Elektronik Posta’dır.

KEP’in Kullanım Amaçları Nelerdir?

KEP sisteminde elektronik imza ve zaman damgası kullanılmaktadır. Bu sayede de gönderici teyidi, alıcı teyidi içeriğin değiştirilememe güvenliği, gönderim ve alım zamanlarının ispatını sağlamaktadır. Kep ile resmi ve ticari işlemler daha hızlı ilerler. Böylece taraflara zaman kazandırmış olur.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

Kimler KEP Sistemini Kullanabilir?

Ayrıca KEP ile e-postaların kişilere gönderilip gönderilmediği, ulaşıp ulaşmadığı, e-postaların iletilme zamanının tespiti hakkında hukuken geçerli delil oluşturulur.

KEP Başvurusu Nasıl Yapılır?

KEP adresi başvurunuzu gerekli belgeleri de temiz ederek PTT’nin https://pttkep.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz. KEP başvurusunun detaylı adımlarına, “KEP Adresi Nedir? KEP Adresi İle İlgili Tüm Bilgiler” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

KEP Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

KEP başvurularında temin edilmesi gereken evraklar gerçek kişi, kamu kurumu ve tüzel kişilere göre farklılık göstermektedir.

Gerçek kişi başvurularında;

 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik yerine geçen bir resmi belge,
 • Online olarak yapılan başvuruda alınan KEP hesabı ön başvuru numarası temin edilmesi gerekmektedir.

Kamu kurumu başvurularında;

 • Kurum üst düzey yetkilisi tarafından imzalı resmi yazı,
 • Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı ya da kimlik yerine geçen bir resmi belge,
 • Online olarak yapılan başvuruda alınan KEP hesabı ön başvuru numarası alması gereklidir.

Tüzel kişi başvurularında ise şu belgelerin alınması gerekir:

 • Ticaret sicil memurluklarından alınan üzerinde MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarasının bulunduğu ticaret sicil tasdiknamesi ya da faaliyet belgesi,
 • Noter onaylı imza sirküleri,
 • Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı ya da kimlik yerine geçen bir resmi belge,
 • Online olarak yapılan başvuruda alınan KEP hesabı ön başvuru numarası

KEP Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

Hesap aktivasyonu yapmak için şu işlemleri yapmanız gerekmektedir.

 1. www.hs01.kep.tr adresinden giriş yapın.
 2. Açılan ekranda “Hesap Listesi” başlığı altında adınıza açılan “Gerçek Kişi” hesaplarınız ya da yetkili olarak tanımlı olduğunuz “Tüzel Kişilik” hesaplarınız listelenir.
 3. Eğer hesap durumunda “Aktivasyon Bekliyor” yazıyor ise elektronik imza ya da mobil imza ile KEP Hesabınızı aktif etmeniz gerekmektedir.
 4. KEP paneli giriş sayfasının sağ tarafında bulunan “PTT KEP e-İmza API indir” butonuna tıklayın.
 5. Uygulamayı indirdikten sonra ortaya çıkan ilgili alana TC kimlik numaranızı girin. Numarayı girdiğiniz zaman bir işlem kodu oluşacak bu kodu kopyalayın.
 6. Kopyaladığınız kodu PTT KEP e-imza uygulamasında ilgili alana yapıştırın.
 7. Daha sonra e-İmza PIN kodunu girin ve imzalama işlemini tamamlayın.
 8. İmzalama işleminin ardından açılan hesap listesi sayfasında aktivasyon bekliyor yazan hesabın sağında bulunan “Aktivasyon İşlemi” butonuna tıklayın.
 9. Aktivasyon sözleşmesini imzalayarak hesabı aktif edebilirsiniz.

KEP’e Nasıl Giriş Yapılır?

KEP hesabınıza https://hs01.kep.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

KEP Hesabı Neden Kapanır?

PTT, iki hafta içerisinde yıllık üyelik ücreti için gerekli olan hesap bakiyesini sağlamayan hesap sahiplerinin KEP hesabını kapatma yetkisine sahiptir. Ayrıca hesap sahipleri de KEP hesaplarını kapatma talebinde bulunabilirler. Bireysel müşteriler buradaki formu, kurumsal müşteriler ise buradaki formu doldurup çıktılarıyla birlikte PTT’ye kapatma başvurusunda bulunabilir.

UETS ve KEP’in Farkları Nelerdir?

UETS ve KEP sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki sistemlerdir. Bu iki sistemin aralarında birçok fark bulunmaktadır:

 • Tebligat gönderilme işlemi UETS ile yapılır. KEP ile gönderilmemektedir.
 • Kamu kurumlarının resmi yazışmaları için altyapısını kullandığı KEP sistemi herkesçe kullanabilen bir ileti sistemidir. UETS ile yetkili merciler dışında tebligat gönderim işlemi yapılamamaktadır.
 • KEP ile herkese ileti gönderilebilir ve alınabilir ancak UETS ile sadece tebligat gönderilebilir.
 • UETS’de açılmayan tebligatlar 5. günün sonunda okunmuş sayılır. KEP’de ise iletinin gönderimin ertesi iş günü okundu olarak sayılır.
 • UETS, Tebligat Kanunu ile ilgilidir. KEP ise Ticaret Kanunu’ndan doğan bir sistemdir.