İşletmeler satışı ve teslimi gerçekleştirdikleri ancak faturasını kesmediği işlemler için geriye dönük fatura kesebilmektedir. Ancak bunu birtakım yasal çerçevede yapmak zorundalar… Peki geriye dönük e-fatura nasıl kesilir?

Geriye Dönük e-Fatura Nedir?

Geriye dönük e-fatura, bir ürün ya da hizmetin satışının yapıldığı günden sonra kesilen faturadır. Örneğin, 5 gün önce sattığınız ürünü müşteriye ulaştırdınız ve ücretini aldınız ancak fatura kesmediniz. 5 gün önce yaptığınız bu satış için kestiğiniz fatura geriye dönük e-faturadır. Ancak geriye dönük e-faturayı çok eski satışlar için kesemezsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği bir yasal süre vardır. Bu yasal süre 7 gündür.

Geriye Dönük e-Fatura Oluşturma Nasıl Yapılır?

Peki, geçmişe dönük e-fatura kesme adımları nelerdir? Geçmişe dönük e-fatura kesme adımları standart e-fatura oluşturma ve kesme işlemleri ile aynıdır. Faturayı düzenleyen taraf 7 gün içerisinde gerçekleşen istediği güne fatura kesebilir. e-Fatura kesme adımları ve e-fatura için gerekli bilgiler için, “GİB Portal Nedir, Nasıl Fatura Kesilir?” içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Geriye Dönük e-Fatura Kesmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Vergi Usulü Kanunu’na göre geriye dönük e-fatura kesmenin birtakım koşulları bulunmaktadır:

  • Geçmişe dönük faturalar malın teslim edildiği tarihten sonra en fazla 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süre aşılırsa faturada yazılan tutarın %10’u oranında ceza kesilmektedir.
  • Zorunlu olan 7 günlük sürenin bir sonraki aya geçmesi durumunda ise fatura içinde bulunulan aya göre düzenlenmelidir. 7 günlük süreye uyulmaması halinde 2022 yılında her bir belge için 500 TL ceza kesilmektedir.
  • Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise; geriye dönük fatura kesilecek taraflar arasında fatura tarihi ile cari tarih arasında herhangi bir e-faturanın kesilmemiş olması gerekmektedir.

Bu şartlar doğrultusunda işletmeler yaptıkları satışlar için geriye dönük e-faturalarını rahatlıkla kesebilirler.

QNB banner görseli

e-Fatura En Fazla Kaç Gün Geriye Dönük Olarak Kesilebilir?

Geriye dönük e-fatura satıştan sonra en fazla 7 gün içerisinde kesilmelidir. Örneğin, 15 Ekim günü ürün satışı yaptınız ve fatura kesmediniz. Bu satış için sadece 15 Ekim ve 22 Ekim tarihleri arasında geriye dönük e-fatura kesebilirsiniz. Bu tarihler dışında para cezası uygulanmaktadır.

e-Faturada 7 Gün Kuralı Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geriye dönük e-fatura kesme işleminde belirlediği yasal süre 7 gündür. Maksimum 7 gün önce yapılan satışlarla ilgili geriye dönük fatura kesilebilir. Bu süre sonrasında kesilen faturaların yasal karşılığı yoktur. Bu süreyi aşmış faturalar için her bir fatura adına 500 TL para cezası bulunmaktadır.

e-Faturada 7 Günlük Süre Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Vergi Usul Kanunu’nun 231’inci maddesinin “Fatura nizamı” başlığı altında açıklanan yasaya göre, malın ve hizmetin tesliminin yapıldığı tarihten itibaren geriye dönük faturanın 7 gün içinde kesilmesi gerekir. 18. maddedeki “Sürelerin hesaplanması” başlığında yer alan ifadelere göre ise; süre gün olarak belirlenmişse başladığı gün hesaba katılmaz. Ayrıca son günün tatil saatinde de sona erer. Bunun anlamı şudur: Geriye dönük e-fatura düzenleme için verilen 7 günlük sınır hesaplanırken faturanın düzenlenmesi gereken gün hesaba katılmaz. Bunu takip eden günden itibaren yedinci günün mesai saatine kadar geriye dönük e-fatura düzenleyebilirsiniz.

7 Günü Geçen Durumlarda Geriye Dönük e-Fatura Kesilebilir mi?

Geriye dönük e-fatura kesme işlemi bahsettiğimiz gibi sadece 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan geriye dönük faturalar geçersiz sayılır ve para cezası ortaya çıkar.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

Geriye Dönük e-Fatura Kesmenin Cezası Var Mıdır?

Yasalar tarafından verilen azami süre içerisinde kesilen geriye dönük e-faturalarda ceza uygulaması yoktur. Ancak bu süreyi aşan her bir fatura için para cezası uygulanır. Her bir fatura için uygulanan ceza tutarı 2022 yılında 500 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda usulsüzlük tespiti için en fazla 25 bin TL’lik bir cezai işlem uygulanabilir. Yıl içerisinde de maksimum 250 bin TL ceza kesilebilir.

Geriye Dönük e-Fatura Kesilirse Ne Olur?

Satış yapıldıktan sonraki 7 gün içerisinde geriye dönük kesilen e-faturalar, fatura niteliğindedir ve yasalara uygundur.

Geçmiş Tarihli e-Arşiv Fatura Veya e-Faturanın Düzenlenmesi Mümkün Müdür?

e-Arşiv ve e-faturalar hizmetin yapıldığı ya da malın teslim edildiği günden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Geçmiş Tarihli e-Arşiv Fatura Veya e-Faturayı Düzenlemenin Hangi Durumlarda Cezası Bulunur?

Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen azami süre içerisinden kesilmemesi durumunda e-arşiv ve e-faturaların her birine ceza uygulanır. Bu ceza tutarı 500 TL’dir.

İleriye Dönük e-Fatura Kesilebilir Mi?

Peki, işletmeler ileriye dönük e-fatura kesebilir mi? Bu sorunun cevabı herkes tarafından merak edilen konulardan biridir. İşletmelerin ileriye dönük e-fatura kesebilmesi mümkün değildir. Fatura üzerindeki tarihin kontrolü GİB sistemine gönderildiği sırada yapılır. Bu sebeple ileriye dönük faturalandırma işlemi yapılamaz.