KPI Nedir?

KPI; bir organizasyonun belirli hedeflere ulaşma konusundaki başarıları ölçmek için kullanılan bir metriktir. Örneğin, bir e-ticaret sitesinin satışlarının miktarı KPI’sı satışların oranını temsil edebilir. Bu sayede işletmeler performansını izleyebilir, değerlendirme yapabilir ve stratejik kararlar alabilirler.

KPI Açılımı Nedir?

KPI tanımının açılımı İngilizce’de “Key Performance Indicator”dur. Yani dilimizde “Anahtar Performans Göstergesi” olarak adlandırılır.

KPI Türleri Nelerdir?

KPI’lar, farklı iş alanlarına ve hedeflere göre çeşitli türlerde sınıflandırılabilir. En yaygın ve etkili KPI türleri şunlardır:

 1. Finansal KPI’ları: Bir işletmenin ekonomik ve mali durumunu ölçen göstergelerdir. Gelir artışı, kar marjı, net kar, maliyet azaltma gibi metrikler finansal KPI olarak görülebilir.
 2. Operasyonel KPI’ları: Bir işletmenin iş süreçlerinin verimliliğini, işleyişini ve etkinliğini ölçer. Bu KPI’lara üretim verimliliği, hata oranları, stok devir hızı, teslimat süreleri gibi metrikler dahildir.
 3. Pazarlama KPI’ları: Bir işletmenin ürün ya da hizmetleri için oluşturduğu pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ve başarısını ölçen göstergelerdir. Web sitesi trafiği, dönüşüm oranları, sosyal medya etkileşimleri gibi metrikler bu alana girmektedir.
 4. Kalite KPI’ları: Ürün ya da hizmet kalitesi bu göstergeler ile ölçülür. Hata oranı, iade oranı, müşteri şikayetleri, kalite denetimi geçiş oranı gibi kriterler kalite KPI’larıdır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Etkili KPI’lar Nasıl Belirlenir?

Bir işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmada ne kadar ilerlediğini izlemek için etkili KPI’lar belirlemesi çok önemlidir. Ama bunun için öncelikle şirketin ya da projenin hedeflerini belirlemek gerekmektedir. Çünkü KPI sadece bir hedefi ölçmek için kullanılır. Bu sebeple önce bir hedef belirlemelisiniz. “Ne elde etmek istiyoruz?” diye sorabilirsiniz. KPI’lar doğrudan hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Örneğin, satışlarınızı artırmayı hedefliyorsanız, KPI “üç aylık gelir artışı” olabilir.

Belirlediğiniz hedef doğrultusunda ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olacak metrikler belirlemelisiniz. Stratejik, operasyonel, pazarlama KPI’ları gibi yukarıda bahsettiğimiz türlerde olduğu gibi temel metrikler belirleyebilirsiniz. KPI’ları Belirlerken Tüm İlgili departmanları dahil ederek daha kapsamlı ve işletme genelinde kabul gören KPI’lar belirleyebilirsiniz. Belirlenen hedefin ölçülebilir olması yani belirli bir zaman aralığında olması da önemlidir. Böylece hedefin performansı daha kolay ölçülebilir. Örneğin, iade oranlarını bir yıl boyunca %70 azaltmak gibi bir KPI belirlendiğinde sürenin ölçümleme konusundaki önemini görebilirsiniz.

KPI ve hedefler belirlenirken gerçekçi rakamlara dayandırılması da gerekir. Yoksa gerçek dışı bir hedef hem çalışan motivasyonunu düşürür hem de başarısızlık getirir. Hedef belirlenirken işletmenin durumu da (çalışan sayısı, sermaye, gelir-giderler gibi) göz önüne alınarak gerçekleşme olasılığı yüksek KPI belirlenmelidir.

KPI Belirlemede Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

KPI belirlenirken kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunmaktadır. İşletmenin performansını dört perspektiften değerlendireb; “Dengeli Skor Kartı” yöntemini kullanarak finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme/gelişim alanlarını belirleyerek dengeli bir performans ölçümü sağlayabilirsiniz. KPI’ların belirlenmesinde SMART yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, KPI’ların net, ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlar. Bir diğer yöntem ise SWOT analizidir. SWOT analizi ile işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirebilir ve stratejik hedefleri ve KPI’ları belirleyebilirsiniz.

İşletmeler İçin KPI Belirlemek Neden Önemlidir?

KPI belirlemek stratejik hedeflere ulaşmak ve genel performans değerlendirmesi için şirketler için önemli metriklerdir.

 • KPI’ların Çalışan Motivasyonu ve Performansına Etkisi
  KPI’lar çalışanlara ulaşmaları için net ve ölçülebilir hedefler sağlar. Bu hedefler sayesinde çalışanlar sorumluluklarını ve görevlerini daha iyi kavrar ve anlar. Performansları da düzenli olarak izlenip değerlendirildiği için performanslarını geliştirmeleri ve işlerinde daha başarılı olmaları için motivasyon sağlar.
 • Risk Yönetiminde Kullanımı
  KPI’ların risk yönetimine katkısı da büyüktür. Çünkü bu metrikler işletmelerin potansiyel riskleri erken aşamada öğrenmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Örneğin, finansal KPI’lar mali sorunları ve bütçe tahminlerini önceden tespit etme ve müdahale imkanı sağlar. Operasyonel KPI’lar ise iş akışında olası verimsizlikler ve sorunları ortaya serer.
 • Müşteri Memnuniyetine Etkisi
  Müşteri odaklı KPI’lar; müşteri memnuniyetini ve sadakatini izleyerek geliştirmek için kullanılır. Geri bildirimler, şikayetler oranları, müşteri memnuniyet skorları gibi metrikler; müşteri memnuniyetini geliştirmek için değerli veriler verir. Bu veriler ile müşteri beklentilerinin karşılanması ve müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi amaçlanır.
 • İş Süreçleri ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri
  İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini izlemek için oluşturulan KPI metrikleri, iş süreçlerindeki olumsuzlukları belirler. Bu bilgiler, süreç iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarına rehber olur. Bu sayede maliyetler azaltılır, süreçler daha verimli hale getirilir, iş akışı daha etkili bir şekilde planlanır ve genel iş performansı artırılır.

KPI Belirlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

KPI metrikleri belirlenirken işletmenin vizyonu, misyonu ve belirli bir süre içerisindeki hedefleri dikkat alınmalıdır. Belirlenen KPI’ların hedeflerle doğrudan ilişkili ve uyumlu olmalıdır. KPI’ların spesifik, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı gibi özellikleri olmalıdır.

Ayrıca bu metriklerin ölçülmesi için gerekli olan veri kaynakları belirlenmelidir. Bu verilerin erişilebilir ve güvenilir olması da çok önemlidir. KPI’lar, işletmenin farklı alan ve hedeflerini kapsamalıdır. Finansal, operasyonel, müşteri odaklı ve çalışan performansı gibi farklı kategorilerde KPI’lar belirlenebilir.

KPI Nasıl Hesaplanır?

KPI hesaplama sürecinde öncelikle gerekli verilerin toplanması önemlidir. Bu veriler çeşitli yazılım araçları, işletmenin farklı departmanları, veri tabanları gibi kaynaklardan elde edilebilir.

Her KPI’nın hesaplaması için farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin net kar marjı hesaplaması için farklı formüller, stok devir hızı için farklı formüllerden yararlanılabilir.

KPI Nasıl Geliştirilir?

KPI geliştirme sürecinde KPI’ları aylık, yıllık ya da haftalık olarak incelemek sürekli gelişim yakalamak açısından önemlidir. Çünkü işletmelerin zaman değiştikçe hedefleri de değişebilir. Bu değişen hedefler doğrultusunda KPI metrikleri de güncellenmelidir.

Ya da bir işletme yeni bir ürün satışı başlayacak diyelim. Bu işletme, yeni çıkacak ürün bazında KPI geliştirmesi yapmazsa güncel veriler elde edemeyecek, gerçek dışı sonuçlar ile yanlış stratejiler belirleyebilir. KPI’ların geliştirilmesi, mevcut KPI’ların değerlendirilmesi, stratejik hedeflerin güncellenmesi, doğru metriklerin seçilmesi, düzenli izleme ve gözden geçirme gibi süreçler kapsamında gerçekleşebilir.

Ayrıca her KPI’nın tanımını, ölçüm yöntemini, veri kaynaklarını ve sorumlu kişileri veya ekipleri özetleyen bir KPI dokümantasyon planı oluşturabilirsiniz. Hatta KPI’ları herkesin kolayca anlayabilmesi için grafikleri, tabloları ve diğer görsel araçları kullanarak görselleştirebilirsiniz.

KPI (anahtar performans göstergesi) takibi için kullanılan araçları temsil eden fotoğraf

KPI’ları İzlemek İçin En İyi Yazılım Ve Araçlar Hangileridir?

KPI belirlenmesi kadar sonuçların izlenmesi de önemlidir. Bunun için çeşitli yazılım araçlarından yararlanabilirsiniz:

 • Google Analytics: Google Analytics, KPI izlemek için oldukça etkili bir araçtır. Örneğin, web sitesi trafik KPI için ziyaretçi sayısı, oturum sayısı gibi veriler, e-ticaret KPI’ları için satış geliri ve ortalama sepet değer gibi veriler, kullanıcı davranışı KPI’ları için ziyaret sayısı, dolaşım yolu ve hemen çıkma oranı gibi veriler elde edilebilir.
 • Geckoboard: İşletmelerde çalışanların KPI sürecini daha iyi anlaması için panolar ve görseller oluşturmasına ve bunları tüm kuruluş genelinde paylaşmasına olanak tanır. İşletmeler, Geckoboard’u kullanarak farklı KPI’ları bir arada izleyebilir, anlık olarak güncel verileri görüntüleyebilir ve performanslarını değerlendirebilirler.
 • Tableau: Perakende ve e-ticaret operasyonları için özel olarak tasarlanmış olmasına rağmen Tableau’nun çeşitli özellikleri ve önceden oluşturulmuş şablonları, her işletmenin kullanabileceği tarzdadır. Veriler çizgi grafikleri, sütun grafikleri, daire grafikleri, haritalar vb. grafiklerle görselleştirilebilir, gerçek zaman veri izleme olanağı sunar. Bu sayede KPI verilerin anlık olarak takip edilmesini sağlar.

KPI Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

KPI ile ilerlemek işletmelere birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlara şu örnekleri verebiliriz:

 • Ölçülebilir performans: KPI’lar belirlenen hedefler doğrultusunda ne aşamada olunduğunu, ne kadar yaklaşıldığını ve ne kadar aşıldığını ölçer.
 • Motivasyon artırma: Çalışanların işlerini daha iyi yapmaları için net hedefler belirler ve onlar için motivasyon kaynağı oluşturur.
 • Müşteri memnuniyeti artırma: KPI’lar müşteri memnuniyetini ve sadakatini ölçer ve artırmak için sorunları gözler önüne serer.
 • Maliyet ve kaynakların yönetimi: KPI metrikleri, işletmelerin maliyetlerini ve ellerindeki kaynak ve sermayeyi daha etkili olarak yönetmelerini de sağlar. Örneğin, pazarlama harcamalarının etkileri analiz edilerek bütçe planlamasında daha doğru kararlar alınabilir.
 • Hızlı karar alma süreci: Veri dayalı karar alma süreçlerini hızlandırır ve güçlendirir. Yönetimler, KPI verileri sayesinde hangi alanda başarılı ya da hangi alanda eksiklikleri olduklarını net bir şekilde görebilir.

Farklı Sektörler İçin Başarılı KPI Uygulama Örnekleri Nelerdir?

Farklı sektörlerde kullanılan başarılı KPI örneklerinden bazıları şunlardır:

– Sosyal Medya KPI’ları

 • Beğeni, yorum ve paylaşımlar
 • Takipçi büyüme oranı (follower growth rate)
 • Trafik
 • Dönüşümler

– Perakende KPI’ları

 • Satış hacmi
 • Stok dönüş hızı
 • Müşteri memnuniyeti

– Sağlık KPI’ları

 • Hasta memnuniyeti
 • Operasyonel verimlilik
 • Hasta yeniden yatış oranı

– Teknoloji ve Yazılım Sektör

 • Ürün geliştirme hızı
 • Müşteri destek performansı
 • Yazılım güvenliği

– e-Ticaret KPI’ları

 • Birim maliyet
 • Ürün iade Oranı
 • Mobil cihazlardan yapılan satışlar