Muhasebe tüm sektörlerde olduğu gibi e-ticarette de muhasebe hassas bir süreçtir. Muhasebe işlemleri ile işletmenin mali durumu, başarılı olup olmadığı, kar ve zarar oranları anlaşılır. Hatalı yürütülen muhasebe süreci işletmeyi kapanmaya kadar götürebilir. Bu yüzden mali müşavirlere gereksinim duyulmaktadır. Mali müşavirler şirketlerin finansal işlemlerini yöneten ve yürüten kişiye denir. Bu yazımızda mali müşavirlik mesleğinin detaylarını anlatacağız.

Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, bir işletmenin muhasebe kayıtlarını tutan, hesap bilgilerini düzenleyen ve sermaye, borç gibi hesap girişlerini yapan kişiye denir.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

Mali müşavirler, devlet tarafından kanun ile defter tutmak ve beyanname vermek gibi birtakım işlemler için yetkilendirilmiş kişilerdir. Mali müşavirler, görevli oldukları işletmenin gelir ve giderlerini ilgili defterlere kaydeder, işletmenin vergi beyannamelerini düzenler, her ay sonu bordro hazırlar ve mükelleflere gönderir. Mali müşavirlerin yaptıkları işleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşletmenin muhasebe sistemini geliştirir.
 • Banka mutabakatları yapar.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere gönderir ve böylece vergilerin ödenmesini sağlar.
 • Vergi, fon, gecikme faizi gibi ceza işlemlerindeki uyuşmazlıkları çözer.
 • İşletmenin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını düzenler.
 • Muhasebe evraklarını ve finansal tabloları denetler.
 • Genel kurul toplantıları için gerekli evrakları hazırlar.
 • Şirketlerin birleşme, bölünme, devir, tasfiye gibi işlemlerinde mükelleflere yardımcı olur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nedir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), herhangi bir işyerine bağlı olmadan çalışan ve işlerini yürütenlere denir. SMMM’ler, işletmelerin mevzuatlarına göre defterlerini tutar. Muhasebe sistemlerini geliştirmeye yardımcı olur. Mali tablo ve benzeri konularda işletmelere katkıda bulunur.

Mali müşavirler, genellikle üniversitelerin iktisat, maliye, işletme ve kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olurlar. Mezun olduktan sonra stajlarını tamamlamalarının ardından bakanlığın yaptığı sınava girerler. Bu sınavda başarılı olanlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümlerine göre meslek icrası hakkı kazanırlar.

Yeminli Mali Müşavir Nedir?

Yeminli mali müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğunu ve düzenini sağlar. Muhasebe tutma haricinde mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir. Şirketlerin vergi, beyanname ve finansal kayıtlarının doğruluğunu devlet adına denetler ve tasdik eder. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 yıl SMMM görevini tamamlamış olmak gerekir.

Yeminli Mali Müşavir İle SMMM Arasındaki Fark Nedir?

SMMM’ler ile yeminli mali müşavirlik mesleği arasındaki en önemli fark görevin getirdiği sorumluluklardır. Yeminli mali müşavirlerin, SMMM’lerin yaptığı işlemlerin bazılarını yeminli oldukları için yapmaları yasaktır. Örneğin; muhasebe defteri tutamazlar, kendi iş yerlerini açamazlar veya muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

e-ticaret ve mali müşavir rehberi ile ilgili yeminli mali müşavir ücretlerini gösteren fotoğraf

e-Ticaret Yapanlar Mali Müşavirle Nasıl Çalışır?

Öncelikle e-ticarete girme aşamasındaysanız bir şirket açmak için mali müşavir yardımını ihtiyacınız olacak. Mali müşavir, gerekli belgelerinizle birlikte sizin adınıza şirket açma başvurusunda bulunabilir. Şirket kurma aşamaları hakkında detaylı bilgiye “Şirketinizi Kendi Başınıza Nasıl Kurarsınız?” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Şirket kurma aşamasında mali müşavir işlemlerin çoğunu sizin adınıza yapacağı için iş yükünüz büyük oranda azalacaktır. e-Ticarette vergi kanunlarına göre vergi dairesine kayıt yaptırmak zorunludur. Bu aşamadaki tüm bildirim ve beyanları mali müşavir sizin adınıza yapabilir. e-Ticarette muhasebe işlemleri üzerinde durulması gereken süreçlerden biridir. Gelir ve gider takibinin doğru bir şekilde yapılması, harcamaların kontrolü, vergi takibi gibi işlemlerin hatasız olarak yapılması başarılı bir e-ticaret için şarttır. Tüm bu süreci mali müşaviriniz sizin adınıza yönetebilir. Bütün bu işlemlerin takibi ve yönetimi, iş yoğunluğundan dolayı zorlaşacağı için mali müşavirle çalışmak size avantaj kazandıracaktır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Şirket Kuruluşu İçin Mali Müşavir İle Çalışmak Zorunlu Mudur?

Hayır, şirket kurmak için mali müşavirle çalışmak zorunda değilsiniz. İstenilen belgeleri toplayarak vergi dairesine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bu işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlayabilmek için bir mali müşavir ile anlaşabilirsiniz.

Mali Müşavir Olmadan Şirket Kurulabilir Mi?

Evet, mali müşavir olmadan bizzat kendiniz şirket kurma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Mali Müşavir Olmadan Şirket Sürdürülebilir Mi?

Şirketinizin sürdürülebilir olabilmesi için gelir-giderin izlenmesi ve bu işlemler sonucu oluşan borç ve alacakların, bir başka ifadeyle varlıkların oluşumunun ilgili hesaplarda kayıt altına alınarak sonuçlarının saptanması gerekir. Ödenmesi gereken vergilerin zamanında ödenmesi, alacakların takibi gibi süreçlerin titizlikle yapılması gerekir.

Tüm bu işlemlerin takibi ve yönetimi zordur. Eğer bu süreci, sipariş süreciyle birlikte doğru yönetebilecek bilgiye sahipseniz siz de yapabilirsiniz. Ancak şirketinizin sürdürülebilir olma yolunda, mali müşavirler tüm bu süreci yöneterek sizi büyük bir iş yükünden kurtarmış olur.

e-Ticaret İçin Mali Müşavir Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, e-ticaret yaparken bir mali müşavir tutma zorunluluğu yoktur. Muhasebe süreçleri ile ilgili yeterli bilgiye sahipseniz bu süreci siz de yönetebilirsiniz.

Mali Müşavir Ücretleri Nedir?

Mali müşavir ücretleri, kişilerin talep ettiği iş yüküne göre değişiklik göstermektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarifeye göre, mali müşavirlere ödenecek defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişiyor. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılacak.

Şirket Kurulurken Mali Müşavire Ücret Ne Ödenir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği ücret tarifesi göre, mali müşavirlere şirket kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 245 TL ile 2 bin 757 TL arasında ödeme yapılacak.

e-ticaret ve mali müşavir rehberi ile ilgili şirket kuruluş ücretini gösteren fotoğraf

e-Ticaret İçin Aylık Mali Müşavir Ücreti Nedir?

Mali müşavire ödenecek ücretler, müşavirin yaptığı işlemlere, şirket tipine ve işçi sayısına, bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. Ancak sürekli danışmanlık hizmeti için bir mali müşavir ile anlaşıp aylık ücret ödeyebilirsiniz. Buna göre mali müşavire aylık ödemeniz gereken tutarlar şöyledir;

 • Bir önceki yıl net satışları 6.235.771 TL’den az olan firmalarda: 1.229 TL
 • Bir önceki yıl net satışları 16.630.074 TL’ye kadar olan firmalarda: 1.468 TL
 • Bir önceki yıl net satışları 41.579.229 TL’ye kadar olan firmalarda: 2.458 TL
 • Bir önceki yıl net satışları 124.743.751 TL’ye kadar olan firmalarda: 3.676 TL
 • Bir önceki yıl net satışları 124.743.751 TL’yi aşan firmalarda: 4.726 TL*

*Yıllık 96 saate kadar, aşması durumunda 168 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.

Mali müşavir işlemleri için bakanlık tarafından belirlenen ücret tarifelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Mali Müşavir Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şu anda aktif bir sorgulama sistemi bulunmamaktadır. Ancak bulunduğunuz şehri mali müşavir odasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Mali Müşavirler İçin Mali Müşavir Arayan Firmalar Nasıl Bulunur?

Mali müşavir arayan firmalar iş ilanları yayınlanan platformlara ilan verirler. Mali müşavirler bu ilanlara başvuruda bulunabilirler. Firmalar ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına danışabilir. Odaların tavsiyesi sonucu da mali müşavir ve firmalar bir araya gelebilir.

Mali Müşavirler İçin Yengeç Nasıl Kullanılır?

Mali müşavirler, e-ticaret yapan ve fatura kesmeyi bilmeyen müşterilerini Yengeç kullanmalarına teşvik ederek faturalarının otomatik olarak kesilmesini sağlayabilirler. e-Ticaret işletmeleri Yengeç ile her ay kestikleri faturaları Yengeç paneli üzerinden PDF olarak indirerek yüklemeleri gereken yerlere bu faturaları yükleyebilirler. Yengeç ile e-ticaret yapan müşterileri fatura işlemlerini otomatik hale getirerek daha kolay bir süreç yaşarlar.

e-Ticaret Yapanlar İçin Yengeç Kullanmak Neden Avantajlıdır?

İşletmeler, Yengeç ile e-ticaret mağazalarının tüm süreçlerini tek bir panelden yöneterek fatura süreçlerini otomatik hale getirebilir. Hata istemeyen ve zaman alan fatura hazırlama otomatikleşir ve Yengeç tarafından hazırlanır. Faturası hazırlanan siparişlerin barkodlu kargo fişi de Yengeç tarafından oluşturulur. İşletme sahibinin yapması gereken tek şey hazırlanan barkodlu kargo fişinin çıktısını alıp sipariş paketine eklemektir. Yengeç ayrıca günlük sipariş adetlerini rapor haline getirir ve e-posta olarak gönderir. Tüm bu süreçlerin otomatik olarak deneyimleyerek e-ticaret mağazalarına dair tüm süreçler hızlanarak zamandan tasarruf edilir.