Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Ticari sicil kaydı; işletmelerin resmi olarak tescil edilmesi için bilgilerinin kaydedildiği bir kayıt sistemidir. Ticari sicil kaydı ile işletmelerin yasal bir varlık olarak tanınması ve önemli bilgilerinin kamuya açık bir şekilde kaydedilmesi sağlanır. Ayrıca işletmeye yasal olarak iş yapma yetkisi verir. Şirket kurmak isteyen kişi ya da kurumlar için ticari sicil kaydı oluşturmak, işletmeyi takip edebilmek ve üçüncü kişilerin bilgilenmesi amacıyla zorunludur.

QNB banner

Ticari Sicil Kaydı Ne İşe Yarar?

Ticari sicil kaydı öncelikle bir işletmenin yasal bir varlık olarak tanınmasını sağlar. Bu kayıt, işletmenin kuruluşu, faaliyet konusu, kurucuları gibi bilgileri içerir. Ticari sicil kaydı yapan işletmeler resmi olarak bir iş yapma yetkisine sahip olur. Bu sayede işletme yasal olarak satış yapabilir, sözleşme imzalayabilir. Bankalar, şirketlerin finansal işlemleri için ticari sicil kaydını inceler. Güvenilir bir ticari sicil kaydı olan işletmeler bankalardan daha çok finansal destek olabilirler.

Ticari sicil kaydı ayrıca kamuyu bilgilendirmek amacını da taşır. Ticari sicil kaydı ile işletmenin genel bilgileri kamuya açık bir şekilde sunulur. İşletme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen potansiyel müşteriler, ortaklar, yatırımcılar ya da tedarikçiler işletmenin resmi durumuna ve yönetimine dair bilgilere ticari sicil kaydı sayesinde erişebilir.

Şirket Kurarken Ticari Sicil Kaydı Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Evet, şirket kurulduktan sonra resmi olarak ticaret yapma yetkisine sahip olmak için işletmelerin ticari sicil kaydı yaptırmaları zorunludur.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Ticari sicil kaydı oluşturmadan önce işletmelerin şirket türünün şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olacağını, sermaye tutarını, NACE kodu, unvanı, yönetimi ve adresi gibi konuları önceden belirlemeniz gerekiyor. Tüm bu detayları belirledikten sonra ticari sicil kaydını yapmak için şu işlemleri yapmanız gerekmektedir:

 1. Mersis’ten ana sözleşme hazırlamalısınız. Bunun için bir mali müşavir destek alabilirsiniz. Ana sözleşmede şirketinizin faaliyet konusu, adresi, yönetim şekli, sermayesi gibi bilgiler yer alır. Bu sözleşmenin imzalanması için daha sonra notere başvurmanız gerekecek.
 2. Ana sözleşmenin imzalanma işleminden şirketin sermayesinin yatırılacağı bankadan bir hesap açtırmalısınız. Açılacak bu hesaba sermayenin en az dörtte birini yatırmalısınız. Bu miktarı hesaba yatırdıktan sonra bankadan blokaj yazısı almanız gerekmektedir. Ek olarak Rekabet Kurumu’na da belirli bir tutar fon da ödemelisiniz.
 3. Kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi ve kayıt için hazırlanan dilekçe kurucu ortaklar tarafından imzalanmalıdır. Tüm bu imzalama işleminin ardından İTO’ya başvurunuzu sağlayabilirsiniz.
 4. İTO temin ettiğiniz evrakları inceledikten sonra şirketin kurulduğuna dair sicil tasdiknamesi verir.
 5. Son olarak ortaklar ile birlikte notere gidip, kurulan şirketin imza sirkülerini çıkarmalısınız.

sicil tasdiknamesini temsil eden fotoğraf

Ticari Sicil Kaydı Yapılırken Hangi Bilgilere İhtiyaç Duyulur?

Ticari sicil kaydı yapılırken aşağıdaki bilgilerin güncel ve eksiksiz bir şekilde verilmesi zorunludur:

 • Ticaret unvanı,
 • Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu,
 • Ticaret sicil numarası,
 • Şirketin kuruluş tarihi,
 • Adresi,
 • Şirketin faaliyet alanı,
 • Ticaret siciline tescil ettirilmiş ödenmiş sermaye.

Ticari Sicil Kaydı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Ticari sicil kaydı yaptırırken gerekli evraklar gerçek kişi ve tüzel kişi olarak değişiklik göstermektedir.

Gerçek kişiler için gerekli evraklar:

 • Vergi levhası fotokopisi,
 • 2 tane imza beyannamesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Kira kontratı veya benzeri bir evrak,
 • Ticari defterin noter tasdik bölümünün fotokopisi,
 • Ticaret odasının verdiği taahhütname,
 • Matbu dilekçe.

Tüzel kişiler için gerekli evraklar:

 • Sermayeden Rekabet Kurumu payının yatırıldığına dair dekont,
 • Şirket yetkililerinin imza beyannamesi,
 • Matbu dilekçe,
 • Ticaret odasının verdiği taahhütname.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Ticari Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Ticari sicil kaydını, yukarıda sıraladığımız adımları gerçekleştirdikten sonra gerekli belgeler ile birlikte ticaret odasına başvuru yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Ticari Sicil No Nedir?

Ticari sicil numarası, ticari siciline kayıtlı olan şirketlere ve işletmelere verilen benzersiz numaradır.

Ticari Sicil No Nasıl Sorgulanır?

Ticari sicil numarası sorgulamak için ilk olarak unvana göre arama yapmanız gerekmektedir. Numarayı şirketin bağlı olduğu ticaret odasının web sitesinden sorgulayabilirsiniz. Örneğin, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı bir şirketin sicil numarası şu adımlar gerçekleştirilerek sorgulanabilir:

 1. www.ito.org.tr adresine giriş yapın.
 2. Firma Bilgileri > Sicil Kayıtları > Ticaret Unvanına Göre Arama adımlarını takip edin.
 3. İlgili alanlara şirketin ticaret unvanını girerek, ticaret sicil numarasını öğrenebilirsiniz.