Vergi Borcu Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten ve her şirketten, kamu hizmetlerinin karşılanması amacıyla kanuni yollar ile alınan ücretlere vergi borcu denir. Vergi borçları, gelirlerin beyan edilmesi ile birlikte gerekli tarihlerde ödenmelidir. Vergi borcu kişilerin gelir düzeyine göre değişir ancak herkes ödemekle yükümlüdür.

Düzenli takip edilerek ödenmesi gereken vergilerle ilgili detaylara, “2023 Yılı Vergi Takvimi – Hangi Vergi Ne Zaman Ödenir?” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Vergi Borcu Nereden Sorgulanır?

Vergi borçlarınızı internet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Bunun için Gelir İDaresi Başkanlığı’na bağlı İnternet Vergi Dairesi ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Her ikisinde de kimlik bilgilerinizle sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. e-Devlet hesabınıza girdikten sonra arama “Vergi Borcu Sorgulama” yazdığınızda ilgili sayfa yönlendirileceksiniz. Burada “Toplam Borçlar” ve “Güncel Borçlar” başlıkları altında vergi borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınır konusu için vergi borcu sorgulamayı temsil eden görsel

Vergi Borcu Nereden Ödenir?

Vergi borçlarınızı dilerseniz vergi daireleri vasıtasıyla dilerseniz de vergi dairesine gitmeden evinizden ya da ofisinizden dakikalar içerisinde ödeyebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen İnteraktif Vergi Dairesi sistemini kullanarak ödeme, beyan ve dilekçe gönderme gibi önemli işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tüm vergi ödemelerinizi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank banka kartları ile ivd.gib.gov.tr adresi veya GİB Mobil üzerinden ya da bu bankaların online bankacılık sisteminden yararlanarak ödeyebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili önemli detayları ve borç ödeme adımlarını, “İnteraktif Vergi Dairesi (İVD) Kullanım Rehberi” bir araya getirmiştik.

Vergi Borcu Ödenmediği Durumda Ne Olur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin vergilerini düzenli olarak ödemesi gerekmektedir. Yasal düzenlemelerle her vergi için beyan ve ödeme tarihleri belirlenmiştir. Kişilerin de bu takvime uygun şekilde beyanlarını ve ödemeleri yapması gerekir. Vergi borcunu ödemeyenler kanuna göre vergi ziyaı suçu işlemiş olarak kabul edilir ve ceza alırlar. Belirtilen süreler içerisinde ödenmezse borç takipli hale gelir ve gecikme cezaları doğar. Var olan borca faiz eklenir. Kanunun 359. maddesine göre yazılı fiiller ile vergi gecikmesi halinde ceza 3 katı olarak uygulanırken fiile iştirak edenler için bir kat olarak yansıtılır.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

“Vergi Borcu Yoktur” Yazısı Nedir?

“Vergi borcu yoktur” yazısı mükelleflerin güncel borç durumlarını gösteren, kişilerin vergi borçlarının olup olmadığını tespit edilmesini sağlayan resmi bir belgedir. Resmi işlemlerde vergi mükellefi olan kişiler ya da kurumlardan talep edilir.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Ücretli Midir?

Mükelleflerin vergi borçları 5.000 TL’yi aşmıyorsa, vergi borcu olmadığı kabul edilir ve “vergi borcu yoktur” yazısı verilebilir. Bu tutar daha önce 2.000 TL idi ancak 3 Mart 2020 itibariyle 5.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Ne İçin Gereklidir?

“Vergi borcu yoktur” yazısı aşağıdaki durumlarda vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair kanıt için alınması zorunludur:

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı 5.000 TL üzerindeki ödemelerde,
  • Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak 5.000 TL üzerindeki ödemelerde;
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf üniversiteleri kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları 5.000 TL üzerindeki ödemelerde,
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde,
  • 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, trafik harçlarına mevzu işlemlerde, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, noter harçlarından senet, gemi ve liman harçları ile sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç).

Ayrıca yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, motorlu taşıtlar, şans oyunları, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizlerinin toplamı 5.000 TL’yi aşması halinde vadesi geçmiş borcun olmadığını gösterir “vergi borcu yoktur” yazısı aranmaktadır.

QNB banner görseli

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

Vergi borcu yoktur yazısı, mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairelerinden ya da internet üzerinden alınabilmektedir. Vergi dairelerine yapılacak başvurularda dilekçe ile şahsen yapılmalıdır. Ancak vergi mükellefi bir şirket ise, başvuru yapan şirket çalışanı bu konuda yetkili isim olduğuna dair imzalı dilekçe ile başvuruda bulunmalıdır.

İnternetten Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Vergi borcu yoktur yazısını almanın bir başka yolu da internettir. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinde başvuru yaparak da bu belgeyi alabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne girdiğinizde vergi borcu yoktur yazısı için bir form doldurmanız gerekir. Formu eksiksiz olarak doldurduğunuz zaman başvurunuzu yapmış olacaksınız. Başvurunun ardından vergi borcu yoktur yazısı e-mail adresinize gönderilecektir.

e-Devlet Vergi Borcu Yoktur Yazısı Alma Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden de bu belgeyi alabilirsiniz. Kimlik bilgilerinize ve şifreniz iile giriş yaptığınız e-Devlet ekranında “Kurumlar” bölümünden “Gelir İdaresi Başkanlığı” seçilir. Kimlik doğrulama işleminin ardından e-Devlet sizi İnteraktif Vergi Dairesi’ne yönlendirir. Buradaki gerekli bilgileri girdikten sonra e-Devlete dönerek taahhütnameyi onaylayın ve işlemi tamamlayın.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Vergi borcu yoktur yazısının belirli bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Genellikle 15 gün olarak belirtilir ancak belgeyi talep eden kuruma göre de değişiklik gösterebilir. Bazı kurumlar aynı gün yada son 3 gün içerisinde oluşturulan vergi borcu yoktur belgesini kabul eder. Bazı kurumlar ise geçerliliği devam eden belgeleri kabul etmektedir. Bu sebeple göndereceğiniz kurumdan vergi borcu yoktur belgesinin geçerlilik süresinin ne kadar olduğunu teyit etmenizi tavsiye ederiz.