Ciro Nedir?

Ciro; işletmelerin belirli bir dönemde elde ettikleri toplam satış gelirinden, giderlerin düşülmediği tutardır. İşletmenin yaptığı ürün ya da hizmet satışları sonucu kazandığı gelire denir. Ciro genellikle işletmelerin satış performanslarının ölçülmesi ve dönemlerin karşılaştırılması için hesaplanmaktadır.

Ciro Türleri Nelerdir?

Ciro hesaplama işlemleri genellikle dönemsel periyotlara göre yapılmaktadır. 4 tür dönemsel ciro bulunmaktadır.

 • Günlük Ciro: Günlük ciro, genellikle küçük ölçekli işletmeler ya da günübirlik çalışma tarzına sahip olan işletmeler tarafından hesaplanır. Kazançlar büyük şirketlere nazaran daha az olduğu için hesaplaması da daha kolaydır.
 • Haftalık Ciro: Haftanın ilk günü ile son günü arasında geçen süreçte kazanılan gelir hesaplanır. Haftalık maaş ödenen işletmeler tarafından tercih edilir.
 • Aylık Ciro: Türkiye’de en çok kullanılan ciro türüdür. Çalışanlarının maaşlarının aylık ödendiği şirketlerde; bir ay içerisinde elde edilen gelirin hesaplanmasıdır.
 • Yıllık Ciro: İşletmelerin ya da büyük firmaların bir yıl içerisinde ne kadar büyüdüklerini gösteren hesaplama sistemidir. Geçmiş yıllarda kazanılan gelirle karşılaştırılarak güncel performans değerlendirilmesi yapılmasına olanak sağlar.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Ciro ve Kar Arasındaki Fark Nedir?

Ciro ve kar, işletme performansını değerlendirmek için kullanılan iki farklı kavramdır ancak birbirinden farklıdır.

 • Ciro, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği toplam satış gelirine denir. Ciro hesaplama işlemi, işletmenin gelir tablosunda önemli bir husustur. Kar ise, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirin maliyetler ve giderler düşüldükten sonra kalan tutarıdır. Yani kar, cironun işletmenin maliyetlerini karşıladıktan sonra kalan net kısmına denmektedir.
 • Ayrıca ciro; işletmenin büyüklüğü, satış performansı ve pazar payı gibi faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılır. Kar ise, işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek, yatırımları ve temettüleri için hesaplanır.
 • Ciro işletmenin gelir düzeyinin büyüklüğünü gösterir ancak uzun vadeli sürdürülebilirliğini temsil etmez. Kar ise uzun vadeli finansal istikrarı temsil eder.

Ciro Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ciro hesaplama işleminin ilk adımında hesaplanacak zaman aralığına karar verilir. Zaman aralığının ardından brüt satışlar hesaplanır. Bu hesaplamaya ödenekler, iadeler ya da indirimler dahil edilmez. Maliyetler çıktıktan sonra net ciro ortaya çıkar. Ancak aylık ve yıllık ciroda enflasyon oranları ve bunun ortaya çıkardığı maliyetler de göz önünde bulundurulmalıdır.

ciro hesaplamayı temsil eden fotoğraf

Ciro Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Ciro hesaplama işlemi yapılırken en çok tercih edilen iki ayrı yöntem bulunmaktadır. Bu iki ayrı yöntem şunlardır:

 1. Safi Hasılat Yöntemi

  Bu yöntemde; yurt içinden ve yurt dışından elde edilen gelirlerin hesap bir arada hesaplanır. Safi hasılat yönteminde indirim, iskonto ve iade gibi gider kalemlerinin düşürülmesi gerekir. Buna göre safi hasılat yöntemi formülü şöyledir:

  Safi Hasılat Formülü: (Yurt içi satış + Yurt dışı satış + Diğer gelirler) – (Satış iskontoları + İadeler + Diğer indirimler)

 2. Gayri Safi Hasılat Yöntemi

  Gayri safi hasılat yöntemi ile ciro hesaplama yapılırken; işletmenin brüt cirosu belirlenir. Burada tüm satışlar değerlendirilirken; indirim, iade ve iskonto gibi giderler düşülmeden hesaplanır. Gayri safi hasılat formülü de aşağıdaki gibidir:

  Gayri Safi Hasılat Formülü: Yurt içi satış + yurt dışı satış + diğer gelir

e-Ticaret Şirketleri İçin Ciro Hesaplama Neden Önemlidir?

e-Ticaret işletmeleri için de ciro hesaplama işlemi olmazsa olmazlardandır. Cironun hesaplanmadığı takdirde işletmeler ne durumda olduklarını göremeyerek gelecek planları yapamaz ve büyüyemezler.

 • Ciro, bir şirketin satışlarının ne kadarının gerçekleştirdiğini ve potansiyel büyüme alanlarını belirlemek için kritik bir göstergedir.
 • Cironun hesaplanması, gelecekteki gelir tahminlerini yapmak ve bütçe oluşturmak için çok önemlidir. Şirketler, ne kadar gelir gelebileceğini ve hangi dönemlerde potansiyel olarak daha çok satış yapabileceklerini belirlemek için ciro tahminlerine dayanarak stratejilerini oluşturabilir.
 • Hangi pazarlama kampanyalarının daha fazla satışa yol açtığını anlamak ve buna göre hareket etmek için ciro verileri incelenebilir.
 • Ciro hesaplama, stok yönetimi için de önemli bir husustur. Şirketin hangi ürünlerin daha çok satıldığını ve hangi ürünlerin raflarda kaldığını anlamak için ciro verilerinden yararlanılabilir. Bu da stok seviyelerini daha iyi yönetmek ve stokta kalan ürünleri azaltmak için önemli bir yol göstericidir.