Stopaj Vergisi Nedir?

Stopaj vergisi, devlete çalışan yerine işveren tarafından ödenen bir gelir vergisidir. Stopaj vergisi yasalarla belirlenmiş oranlarda, henüz kaynakta kesilen ve işi yapan adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. Stopajın bir diğer adı da vergi tevkifatıdır.

Küçük işletmelerin, vergi ödemelerini karşılamak adına İç Gelir Servisi’ne göndermek, çalışan maaşlarından ne kadar para almaları gerektiğini bilmek için stopaj vergisini hesaplamaları gerekir. İşverenler, çalışanın maaşından veya ücretlerinden ne kadar gelir vergisi kesmeleri gerektiğini belirlemek için bir çalışanın Form W-4 ve IRS’nin gelir vergisi stopaj tablosuna başvurarak stopaj vergisini hesaplar.

Küçük işletmelerin stopaj vergisini hesaplamak için kullanabilecekleri iki ana yöntem vardır: ücret grubu yöntemi ve yüzde yöntemi. Stopaj vergisini hesaplamak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız olacak:

  • Çalışanlarınızın W-4 formları
  • Her çalışanın maaş dönemi için brüt ücreti
  • IRS gelir vergisi stopajı tabloları cari yıla ait vergi hesap

Küçük işletme sahipleri, çalışanların doğru oranda vergilendirildiğinden emin olmak için stopajlarının nasıl hesaplanacağını öğrenmelidir.

Stopajın Amacı Nedir?

Stopaj, gelir meydana gelir gelmez, devlet tarafından gelirin kaynağından tahsil ediliyor. Stopaj vergisinin amacı ise; vergilerin tahsilinin daha kolay ve garantili biçimde yapılması… Bu sayede, küçük matrahların vergiden kaçırılması önleniyor, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükü azalıyor.

Hangi Ödemelerde Stopaj Yapılması Gerekir?

Serbest meslek ödemeleri, gider pusulaları, personele yapılan ücret ödemeleri, kira ödemeleri ve kar payları stopaj vergisine tabidir.

Personel Ücretlerine İlişkin Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Personele yapılan ücret ödemelerine ilişkin stopaj vergisini hesaplamak için, işverenin önce W-4 formundan ilgili bilgileri toplaması, stopaj ödeneklerini gözden geçirmesi ve ardından vergisini hesaplamak için IRS stopaj tablolarını kullanması gerekir. Stopaj vergisini hesaplamanın adımları şunlardır:

1. İlgili Belgeleri Toplayın

Öncelikle hesaplama için başvurmanız gereken tüm belgeleri toplayın. Stopaj için vergi miktarı bir dizi faktöre bağlıdır, bu nedenle hesaplamalarınıza yardımcı olması için çalışanın W-4’üne, gelir vergisi stopajı tablolarına ve IRS çalışma sayfasına ihtiyacınız olacaktır.

2. Çalışanın W-4 Formlarını İnceleyin

Ardından, dosyalama durumları, bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısı, ek gelir bilgileri ve çalışanın alıkonulmasını talep ettiği ek tutarlar dahil olmak üzere stopaj hesaplamalarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri bulmak için çalışanın Form W-4’e başvurun.

3. Bordro Ayrıntılarını İnceleyin

Çalışan stopajını hesaplamak için maaş bordrosundan bilgi toplamanız gerekir. Hesaplamalarınız için ihtiyacınız olacak bilgiler:

  • Ödeme dönemlerinizin sıklığı (haftalık, iki haftalık veya aylık) ve o belirli dönem için süre dahil olmak üzere bordro dönemi ayrıntıları.
  • Ödeme dönemi için brüt ödeme tutarı, yani maaş veya ücret olarak ödeme dönemi için ödenen toplam tutar.

4. Hesaplama Yönteminizi Seçin

Stopaj vergisini hesaplamak için ihtiyacınız olan tüm W-4 ve bordro bilgilerini topladıktan sonra, bir hesaplama yöntemi seçmeniz gerekir. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki yöntem vardır:

  • Ücret Tablosu Yöntemi:

Stopajın hesaplanmasında ücret dilimi yöntemi, iki yöntemden daha basit olanıdır. Her çalışanın ücret aralığını bulmak için IRS gelir vergisi stopaj tablolarını kullanacaksınız. Talimatlar ve tablolar IRS Yayını 15-T’de bulunabilir.

  • Yüzde Yöntemi:

Yüzde yöntemi daha karmaşıktır ve talimatlar IRS Yayını 15-T’de de yer almaktadır. Talimatlar, otomatik bir maaş bordrosu sistemi veya manuel bir maaş bordrosu sistemi kullanmanıza bağlı olarak farklılık gösterir.

Çalışma sayfası, çalışanların ücret tutarının belirlenmesi, vergi kredilerinin muhasebeleştirilmesi ve kesilecek nihai tutarın hesaplanması dahil olmak üzere hesaplamada size yol gösterir.

Kira Ödemelerine İlişkin Örnek Stopaj Vergisi Hesaplaması

10,000 TL bedelindeki brüt kira fiyatına %20 stopaj vergisi uygulanıyor. Hesaplanan 2,000 TL, kiracı tarafından vergi idaresine, geriye kalan 8,000 TL’lik bedel net kira bedeli olarak mülk sahibine ödenir.

Kira sözleşmesinde 10,000 TL olan kira bedeli, brüt yerine net olarak beyan edildiyse stopaj aşağıdaki gibi hesaplanır;

Brütleştirme Formülü = Net Kira Ücreti / (1-0,2)

Net olarak belirtilen kira bedelinden dolayı yeni stopaj tutarı ise;

Brüt Kira Bedeli = 10,000 / 0,8 = 12,500 TL

Stopaj Tutarı = 12,500 x 0,2 = 2,500 TL

Bu durumda, mülk sahibine kira olarak 10,000 TL ödenirken, 2,500 TL stopaj bedeli olarak vergi dairesine yatırılır.

Asgari Geçim İndirimi oranlarına dair bilgi almak için “2021’de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ne Kadar?” başlıkla yazımıza göz atabilirsiniz.