Hibrit Çalışma Nedir?

Hibrit çalışma modeli, bir şirkette çalışanların belirli bir süre ofiste çalışırken, kalan sürelerde uzakta çalışma imkanına sahip oldukları iş modelidir. Çalışanlara esneklik ve iş-yaşam dengesini arttırma fırsatı sağlar. Hibrit çalışma modeli ile çalışanlar işe gidip gelirken harcadıkları zamanı azaltabilir, iş yerinden uzak lokasyonlarda yaşayabilir.

Özellikle pandemiden sonra daha çok benimsenen hibrit çalışma, teknolojik gelişmelerin ve iletişim araçlarının yaygın kullanımıyla da iyice yaygınlaşmıştır.

Hibrit Çalışma Hangi Meslekler İçin Uygundur?

Hibrit çalışma modeli pek çok farklı meslekler için kullanılmaktadır. Bu çalışma modeline uygun olan meslekler ve sektörlerden bazıları şunlardır:

 • Bilgi Teknolojisi ve Yazılım Geliştirme: Bu sektörün çalışanları, bilgisayar ve interneti kullanarak çalıştıkları için hibrit modele en uygun mesleklerden biridir.
 • Grafik Tasarım ve Görsel Sanatlar: Grafik tasarımcılar ve görsel sanat çalışanları da kendi bilgisayarları üzerinden çalışabildikleri için işlerini çevrimiçi olarak paylaşabilmektir.
 • Yazılı ve Görsel Medya: Gazeteciler, editörler, yazarlar, sosyal medya uzmanları ya da fotoğrafçılar da hibrit çalışma modeline uygundur.
 • Eğitim: Online eğitmenlik veren eğitimciler de içeriklerini çevrimiçi olarak paylaşarak uzaktan eğitim imkanlarına katkıda bulunabilir.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

e-Ticarette Hibrit Çalışma Modeli Nasıl Uygulanır?

e-Ticaret sektöründeki işleyiş de genellikle bilgisayar ve internet ortamında yapılabildiği için hibrit çalışma modeline uygundur. Ancak e-ticaret işletmelerinde bu modeli uygulamak için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır:

 • Uzaktan erişim sistemleri kurulmalı: Çalışanların, şirketin sistemlerine ve ürün paneline uzaktan erişebilmesi için gerekli teknolojik altyapı sağlanmalıdır.
 • Güvenlik önlemleri alınmalı: Uzaktan çalışma güvenlik risklerini de beraberinde getirebilir. Bu sebeple uzaktan çalışma sırasında veri güvenliği sağlamak için teknolojik önlemler alınmalıdır.
 • Esnek çalışma saatleri uygulanmalı: Hibrit çalışma modelinde, esnek çalışma saatleri uygulanabilir. Bu sayede çalışanlara belirli bir çerçeve içerisinde diledikleri zaman ve mekanda görevlerini yerine getirme özgürlüğü verir. Bu da çalışan performansını arttırabilecek hususlardan biridir.
 • Performans değerlendirmesi yapılmalı: Uzaktan çalışma modeline geçtikten sonra çalışanların adaptasyonunu ve performansını görmek için değerlendirme sistemi oluşturulmalı. Belirli hedefler ve görevler vererek performans ölçümü ile başarıları analiz edilebilir.
 • Ekip içi bağlantılar güçlendirilmeli: Uzaktan çalışanlar arasındaki ekip bağını güçlendirmek için online toplantılar, sanal etkinlikler gibi aktiviteler düzenlenebilir.

e-ticarette hibrit çalışmayı temsil eden fotoğraf

Hibrit Çalışma ile Uzaktan (Remote) Çalışmanın Farkı Nedir?

Hibrit çalışma ile uzaktan çalışma (remote), birbirine karıştırılabilen çalışma modelleridir. Hibrit modelde, çalışanlar belirli günlerde ofise giderken, uzaktan çalışanlar şirkete gitmeden işlerini gerçekleştirirler. Hibrit çalışanlar genellikle belirli çalışma saatleri ve plana bağlı olarak hareket ederken, uzaktan çalışanlar daha esnek bir çalışma saatleri düzenine sahiptir. Hibrit çalışanlara göre daha özgürlerdir. Hibrit çalışmada çalışanlar belirlenen günlerde bir araya gelebilir. Ancak uzaktan çalışanlar sadece video konferanslar aracılığıyla yapılan toplantılarla iletişim kurmaktadır.

Hibrit Çalışma ile Geleneksel Çalışma Modelinin Farkı Nedir?

Hibrit çalışma ile geleneksel çalışma modeli birbirinden farklı sistemlerdir. Hibrit çalışma modelinde çalışanlar belli süre uzaktan çalışırken belirli sürelerde ofise gitmektedir. Geleneksel çalışma modelinde ise; çalışanlar işyerinde belirli mesai saatleri arasında çalışmaktadır. Bu modeldeki sistem belirli çalışma saatleri ve iş günleri üzerine kuruludur. Çalışanlar bu saatlerde ve günlerde ofiste çalışmak zorundadır. hibrit model ise daha fazla esneklik sunmaktadır. Çalışanlar, belirli bir çerçeve içinde görevlerini yerine getirme hakkına sahip olabilir.

Hibrit Çalışma Günleri Nasıl Belirlenir?

Hibrit çalışma günleri, şirketlerin ihtiyaçlarına, sektörlerine ve çalışanların taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle işlerin en yoğun olduğu günler ofiste geçirilir. Hibrit çalışma günleri belirlenirken şu kriterlere dikkat edilir:

 • Öncelikle işletmenin operasyonel ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Hangi günlerde ekibin bir araya gelmesi ve toplantıların yüz yüze yapılması daha önemli ise bu günlerde ofise gelinmelidir.
 • Günler belirlenirken çalışanların istek ve ihtiyaçları da göz önüne alınmalıdır. Çalışanların hangi günlerde ofiste olmak istedikleri öğrenilebilir.
 • Hangi günlerde hangi projelerin ya da çalışmaların daha yoğun olduğunu değerlendirilebilir. Özellikle ekip içi işbirliği gerektiren projeler için belirli günlerde ofise gelmek tercih edilebilir.
 • Çalışma günleri belirlendikten bir süre sonra değerlendirme toplantısı yapılarak çalışanları geri bildirimleri alınabilir. Buna göre iş süreçleri ve ofis günleri tekrar optimize edilebilir.

Hibrit Çalışma Modelinin Avantajları Nelerdir?

Geleneksel çalışma ile uzaktan çalışma modelinin bir kombinasyonu olan hibrit çalışma, şirketlere birçok avantaj sağlar.

 • Sınırlı bir çalışma ekibi yerine coğrafi sınırları aşarak farklı lokasyonlardaki yeteneklere de ulaşılmasını sağlaması,
 • Evden çalışma seçeneği sunmasıyla engelli çalışanlara da fırsat sağlaması,
 • İşletmenin ofis giderleri konusunda maliyet tasarrufu sağlaması,
 • Çalışanlara iş-yaşam dengesini artırarak esnek çalışma düzeni sağlaması,
 • Çalışanlara kendi çalışma ortamlarını seçme fırsatı tanıyarak verimliliklerini artırması,
 • Daha az işe gidip gelme ile karbon ayak izini düşürmesi sağladığı avantajlardan birkaçıdır.

pazaryeri entegrasyonu banner görseli

Hibrit Çalışma Modelinin Dezavantajları Nelerdir?

Hibrit çalışma modeli birçok avantaj sunsa da, bazı dezavantajlar da getirebilir. İşletmeler bu dezavantajları göz önünde bulundurarak bu modeli uygulamalıdır.

 • Çalışanların farklı çalışma ortamlarında çalışması ekip arası iletişim, sinerji ve işbirliği zorluklarını ortaya çıkarabilir.
 • Çalışanların sosyalleşmesini azaltabilir.
 • Uzaktan çalışırken yaşanabilecek internet sorunları, teknik aksaklıklar gibi faktörler çalışmayı riske atabilir.
 • Uzaktan çalışanların performansı, yöneticiler tarafından birebirde değerlendirilmesi zorlaşabilir.
 • Uzaktan çalışırken mesai saatleri dışında da çalışmak, çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Yeterli güvenlik önlemi olmaması durumunda şirket bilgileri saldırıya uğrayabilir.

Hibrit Çalışma Modeli Uygulayan Büyük Şirketler

Ülkemizde birçok büyük şirket hibrit çalışma modeline geçmiştir. Türkiye’de hibrit çalışma modeli uygulayan şirketler şunlardır:

 • Turkcell,
 • Sabanci Holding,
 • Vodafone,
 • Yapı Kredi Bankası,
 • Akbank,
 • Koç Holding,
 • Danone,
 • Doğuş Otomotiv,
 • Garanti BBVA,
 • Eczacıbaşı Holding,
 • Yıldız Holding,
 • Borusan Holding,
 • PWC Türkiye,
 • PepsiCo,
 • Unilever