Tasfiye Nedir?

Tasfiye, bir şirketin faaliyetlerini durdurma, sonlandırma ve varlıklarını dağıtma sürecine denir. Genellikle iflas durumlarında ve şirketin kapatılmasına karar verildiği zaman gerçekleşmektedir.

Hangi Durumlarda Şirket Tasfiye Edilir?

Şirket tasfiyeleri genellikle şu durumlarda gerçekleşir:

  • Şirketlerin borçlarını ödemeyecek duruma gelip iflas etmesi,
  • Şirketin sürekli zarar etmesi,
  • Şirket sahiplerinin işletmenin devam etmemesine karar vermesi,
  • Şirketin yasal zorluklarla karşılaşması.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Tasfiyeli ve Tasfiyesiz Şirket Nedir?

Tasfiyeli şirket, varlık ve borçlarını belirli bir düzen içerisinde dağıtan ve kapatılan bir şirketi ifade eder. Tasfiyesiz şirket ise resmi olarak bir tasfiye sürecinden geçmemiş, faaliyetlerini normal bir şekilde sürdüren ve yeni projeler üzerinde çalışan şirketlerdir.

Şirket Kapatma Süreci Nasıl İşler?

Şirket kapatma süreci, tasfiyeli ve tasfiyesiz olarak ikiye ayrılır. Şirketlerin takip etmesi gereken kapanma işlemleri farklılık gösterir.

Limited ve Anonim Şirketler Nasıl Kapatılır?

Limited ve anonim şirketlerin faaliyetleri, şirketin ana sözleşmesinde yer alan hallerin gerçekleşmesi ya da ortaklar kurulu kararı ile sona erebilir. Kapanacak şirket için ticaret sicil müdürlüklerine ve vergi dairelerine bildirim yapılması gerekir. Ticaret sicil müdürlüklerine faaliyeti durdurma, ticareti bırakma, tasfiye edilme ya da fesih belgesi verilmelidir.

Tasfiyeli Şirket Kapatma Nasıl Yapılır?

Tasfiyeli şirketin kapanma sürecinde de ilk olarak ticaret sicil müdürlüğüne tasfiye edilme, feshedilme ya da işi bırakma belgeleri teslim edilmelidir. Ayrıca şirketin alacakların bilgilerinin yazılı olduğu bir mal beyanı da hazırlanıp, verilmelidir. Yapılan bildirimlerin ardından kapanma işlemi kurumlar tarafından onaylandıktan sonra şirketin tasfiye isteği Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır. Tasfiyeyi tescil ettirdiğiniz tarih tasfiye başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Tasfiye halinde olan şirket, işlemlerin tümü sonuç alıncaya kadar tüzel kişiliğini korur. Bu süreçte şirket unvanının başına “Tasfiye Halindeki” ifadeleri eklenir.

Tasfiye halindeki şirkete temsil ve idare süreçleri için tasfiye memuru atanır. Bu memur, şirketin kayıtlı aktiflerini satmakla, bilanço çıkarmakla ve envanterleri denetlemekle, mali değerlerin bilirkişilere tespit ettirmekle, alacak işlemlerin yapılmasıyla ve şirket mal varlığının korunup düzenlenmesiyle görevlidir. Tasfiye memuru ayrıca tasfiyenin ardından kalan varlıkların dağıtılması, şirket evraklarının muhafaza edilmesi ve vergi işlemlerinin takip edilmesi ile de sorumludur.

Tasfiyeli şirket, tasfiye bir yıl içinde sonuçlanırsa işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesine tasfiye beyannamesi teslim edilmelidir. Tasfiye işlemi bir yıldan fazla sürerse tasfiye memuru, tasfiye beyannamesini takip 4. ayın biri ile 25’i arasında vergi dairesine verir. Son olarak tasfiye inceleme dilekçesi hazırlanır ve vergi dairesine iletilir. Dilekçe en geç 3 ay içinde vergi inceleme işlemleri başlatılır ve süreç sona erdiğinde şirketlerin sicilleri silinir ve tüzel kişilikleri sona erer.

Şirket Kapatma Bildirimi Hangi Kurumlara Yapılır?

Şirket kapatma bildirimi, ticaret sicil müdürlüklerine ve vergi dairelerine yapılmalıdır.

Şirket Tasfiyesi Nasıl Başlar?

Yapılan bildirimlerin ardından tasfiye işlemi Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır. Tasfiye tarihi yayımın ardından tasfiye başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Şirket Tasfiye Süreci Kaç Aydır?

Tasfiyesi süresi genellikle 3-6 ay arasında sürmektedir. Ancak bazı durumlarda bir yılı da aşma ihtimali de bulunmaktadır.

Tasfiye İsteği Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ne Zaman Yayınlanır?

Tasfiye kararı, ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescillenince Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır. 7 gün ara ile yayımlanan ilanlar 3 adet olacak şekilde yayınlanır.

tasfiyeli şirket kapatmayı temsil eden fotoğraf

Tasfiyesiz Şirket Kapatma Nasıl Yapılır?

Tasfiyesiz şirket kapatma işlemleri, mahkeme tarafından alınan haklı bir nedenden olması durumunda gerçekleşen kapatma kararıdır. Şirketin yeterli mali kaynakları olmaması, borçların ödenmeyecek seviyede olması haklı nedenler arasındadır. Ancak tasfiyesiz şirket kapatma talebi için şirketlerin ya da ortakların herhangi bir kusuru olmamalıdır. Haklı bir neden olması halinde ticaret mahkemeleri durumu değerlendirip şirketin infisahına karar verir.

Tasfiyesiz kapatmalar en az bir yıl sürer ancak borç tutarına göre uzayabilir. Bu süreçte de ticaret sicil müdürlüklerine ve vergi dairesine ilgili belgeler verilmelidir. İlgili belgeler şunlardır:

  • İş bırakma dilekçesi,
  • İmza sirküleri,
  • Üç defa yayınlanması gereken alacaklı davet ilanı,
  • Sicil gazetesi,
  • Sicil tasdikli ortak kurul kararı,
  • Tasfiye giriş bilançosu.

Hangi Nedenler Tasfiyesiz Şirket Kapanışı İçin Geçerlidir?

Haklı nedenler olarak; şirket borçlarının ödenemeyecek kadar az olması, ortaklar arasında bazı anlaşmazlıklar meydana gelmesi ve şirket faaliyetini sürdürecek mali kaynaklara sahip olmaması sayılabilir.

Pazaryeri entegrasyonu banner görseli

Tasfiye Kararından Dönülebilir Mi?

Evet, tasfiyeden dönülmesi mümkündür. Ancak şirketin süresi dolması nedeni ya da genel kurul kararı sonucu olması durumunda mümkündür. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 548.maddesinde konuyla ilgili, “Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir” hüküm bulunmaktadır.

Tasfiye Kararından Hangi Durumlarda Dönülemez?

Yukarıda da belirttiğimiz, genel kurul kararı kaynaklı sona erme ya da şirket süresi dolması dışındaki nedenlerden dönüş mümkün değildir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kapatılır?

Şahıs şirketi kapanması en kolay şirket türlerindendir. Şahıs şirketinin kapatılması da yasal düzenlemelere tabidir.

Şahıs Şirketi Kapanış Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şahıs şirketinizi kapatırken uzun uğraşlara gerek kalmadan mali müşavir ile süreci yönetebilirsiniz. Kapanış dilekçesini mali müşavirinizin hazırlaması ile hazırlayabilirsiniz. Ya da dilerseniz vergi dairesine kendiniz de gidip başvuruda bulunabilirsiniz.

Geriye Dönük Şahıs Şirketi Kapatma Mümkün Mü?

Evet, 30 gün boyunca şirketinizin herhangi bir gider kaydı yoksa ya da fatura kesmediyseniz 30 gün geriye dönük olarak da kapanışı yapabilirsiniz. Şahıs şirketi kurma maliyeti ve süreçleriyle ilgili detaylara, “Şahıs Şirketi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kapanan Şirketin e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Kapanan bir şirketten gelen e-faturanın iptal edilmesi de mümkündür. Ancak ilgili e-fatura firmasına, kapatma talebi iletilmelidir. Böylece e-fatura iptali gerçekleştirilebilir.