Asgari Geçim İndirimi, her yılın başında milyonlarca kişi tarafından en merak edilen konulardan biridir. Peki AGİ nedir ve AGİ’den kimler yararlanabilir? 2021’de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranları nedir?

2022 yılı için geçerli en güncel bilgileri derlediğimiz “2022 Asgari Ücret Rehberi” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Çalışan kişinin kazandığı gelirin üzerinden hesaplanarak verilen ek ücrete Asgari Geçim İndirimi (AGİ) denir. Yani AGİ ile birlikte, çalışan kişilerin, ödedikleri gelir vergisi miktarından düşülerek bu oranda daha az vergi vermesi sağlanıyor. Bu oran, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu şahıs sayısına göre artıyor.

Örneğin evli ve 1 çocuğu olan bir çalışan, bekar bir çalışandan daha çok AGİ alıyor. Çocuk sayısına göre yine bu oran artıyor. Ayrıca AGİ oranlarına her yıl zam geliyor. Örneğin 2019’da yılında en düşük AGİ tutarı 191.85 TL iken, 2020’de 220.73 TL olmuştu. 2021’de asgari geçim indirimi (AGİ) 268.31 TL’ye çıkarıldı.

2021’de Asgari Geçim İndirimi (AGİ)’nden Kimler Yararlanabilir?

16 yaşından büyük ve bordrolu çalışan olan herkes AGİ’den yararlanabilir. Bu sistemden gerçek usulde vergilenmiş ücret geliri olan tam mükellef gerçek kişiler (dar mükellefler hariç) yararlanabilmektedir. Ayrıca tam mükellef gerçek kişinin Türk veya yabancı uyruklu olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Özetlemek gerekirse AGİ uygulamasından;

 • Ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler,
 • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinin ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde eden kişiler yararlanabilir.

Asgari Geçim İndirimi’nden Yararlanamayacak Kişiler İse Şunlardır:

 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbapları bu indirimden yararlanamaz.
 • Hizmetten yararlanamayan hizmet erbapları aşağıdaki gibidir;
  • Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
  • Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
  • Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
  • Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
  • Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaası ile, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar,
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler),
  • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı- Sıkça Sorulan Sorular

2021’de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 asgari ücreti brüt 3,557.50 TL, net 2,825.90 TL olarak açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 21,56’lık artışın ardından 2021’de asgari geçim indirimi oranları da belli oldu. Buna göre 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL oldu. 2021’de asgari geçim indirimi (AGİ) tablosunu aşağıda paylaşıyoruz;

Medeni Durum Aylık Tutar 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret
Bekar 268,31TL 2.825,90 TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL 2.879,57 TL
Evli eşi çalışmayan-1 çocuklu 362,22 TL 2.919,81 TL
Evli eşi çalışmayan-2 çocuklu 402,47 TL 2,960,06 TL
Evli eşi çalışmayan-3 çocuklu 456,13 TL 3.013,72 TL
Evli eşi çalışmayan-4 çocuklu 456,13 TL 3.013,72 TL
Evli eşi çalışmayan-5 çocuklu 456,13 TL 3.013,72 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL 2.825,90 TL
Evli eşi çalışan-1 çocuklu 308,55 TL 2.866,15 TL
Evli eşi çalışan-2 çocuklu 348,80 TL 2.906,40 TL
Evli eşi çalışan-3 çocuklu 402,47 TL 2.960,06 TL
Evli eşi çalışan-4 çocuklu 429,30 TL 2.986,89 TL
Evli eşi çalışan-5 çocuklu 456,13 TL 3.013,72 TL

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirim oranları, ücretlinin kendisi için yüzde 50, evli ve eşi çalışmayan ücretlilerin eşleri için yüzde 10, bakmakla yükümlü olunan çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7,5, diğer çocuklar için yüzde 5 oranı esas alınarak belirlenip, bu oran yıllık brüt asgari ücret tutarı ile çarpılmaktadır.

Veliler, 18 yaşını geçmiş ve eğitim hayatına devam eden çocukları için AGİ alabilir. Ancak 24 yaşından büyük çocuklar için AGİ hakkı devam etmez.

Stopaj vergisi hesaplamasına dair bilgi almak için “Stopaj Vergisi Nedir ve %20 Stopaj Nasıl Hesaplanır?” başlıkla yazımıza göz atabilirsiniz.

İşverenin AGİ Sorumluluğu Nedir?

Asgari Geçim İndirimi uygulaması, işverenler açısından çok önemlidir. Çünkü sistemin işverene yüklediği bazı sorumluluklar vardır. İşveren, her çalışanının özlük dosyalarındaki medeni durum ve çocuk sayısı doğrultusunda, her yıl Asgari Geçim İndirimi Bordrosu düzenlemelidir. Her bir çalışanın AGİ oranı tek tek hesaplanıp bu forma işlenmelidir. Eğer yıl içerisinde değişiklikler meydana gelirse, bu detaylar da ayrı bir bordroda belirtilmelidir.

2021'de Asgari Geçim İndirimi için Bordro Örneği

İşveren tarafından, AGİ’nin o ayki ücretiyle birlikte çalışana ödenmesi gerekir. Eğer bu tutar ödenmezse, işveren tarafından haksız yere yapılan hesaba geçirilmiş bir işlem niteliği taşır. Ayrıca, kesilen verginin bu kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş sayılır. Yani çalışanına, AGİ ödemesi yapmayan işveren hakkında, o ay eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek cezai işlem başlatılır.

Dilerseniz ön muhasebe yönetimine dair yararlanabileceğiniz uygulamaları paylaştığımız “Öne Çıkan Ön Muhasebe Programları” başlıklı yazımıza tıklayarak fikir edinebilirsiniz.