Maaş Bordrosu Nedir?

Maaş bordrosu; çalışanların belirli bir döneme ait aldığı maaşı ve bu maaşlarından yapılan kesintileri gösteren belgeye denir. Maaş bordrosu hem işveren hem de çalışan için önemli bir belgedir ve saklanması gerekir. İşverenler, çalışanına ödediği maaşı ve gerçekleşen yasal kesintileri belgeleyip raporlamakla yükümlüdür. Çalışanlar maaş bordrosunu inceleyerek bir hata olması durumunda itiraz hakkına sahiptir.

Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

Özel sektör çalışanları maaş bordrosunu çalıştıkları şirketin muhasebe ya da insan kaynakları departmanlarından talep edebilirler. Memurlar ise her ayın 14’ünde e-Devlet üzerinden maaş bordrolarına ulaşabilirler.

4A Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

4a sigortası kapsamında olan çalışanlar, çalıştıkları kurumun ödediği sigorta primlerinin bir kısmını ödemek durumundalar. 4a maaş bordrosu kapsamında bu bilgiler detaylarıyla birlikte gösterilmektedir. 4A maaş bordrosu işyerlerinden alınabilmektedir. Ama çalışanlar dilerse e-Devlet üzerinden de bordrolarına bakabilirler. Peki, e-Devlet’ten maaş bordrosuna nasıl bakılır? Bunun için;

 • e-Devlet hesabına giriş yapın.
 • Arama çubuğuna “Maliye Bakanlığı e-bordro hizmeti” yazın. “e-Bordro” da yazabilirsiniz.
 • Açılan ekrandan dilediğiniz dönemi seçip maaş bordronuza ulaşabilirsiniz.

maaş bordrosu sorgulamak için Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama Hizmeti ekranı

Emekli Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

Emekli olan kişiler de emekli maaş bordrosu alabilmektedir. Emekli olduklarını doğrulamak için Emekli Sandığı’na fiziksel başvuruda bulunarak talepte bulunabilirler. Maaş bordrosu talebi için bir takım belgelerin kuruma teslim edilmesi gerekir:

 • Nüfus cüzdanı ya da pasaport,
 • İkametgah belgesi,
 • Maaşın ödeneceği hesap numarası ve şube kodu bilgileri,
 • Emekli olduğunuzu doğrulayan belgeler.

Bu belgelerin Emekli Sandığı’na temininden sonra kurum talebi değerlendirmeye alır. Değerlendirmenin ardından maaş bordrosu teslim edilir.

Özel Sektör Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

Özel sektör çalışanları kişiler, maaş bordrosuna insan kaynakları departmanına talepte bulunarak ulaşabilirler. Aynı zamanda geçmişe yönelik bordrolarını da alabilirler.

Maaş Bordrosunda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Maaş bordrosunda yer alması zorunlu olan bir takım bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler çalışanın bağlı olduğu kuruma ve sigorta türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Bordroda yer alması gereken bilgiler 3 farklı kanun kapsamında belirtilmiştir. Buna göre;

İş Kanunu’na göre yer alması gereken bilgiler şöyledir:

 • Çalışanın isim ve soyismi,
 • Maaşın ödendiği gün ve ilgili dönem,
 • Varsa ekstra mesailer ve hak edilen mesai ücretlerine dair detaylar,
 • Maaştan yapılan her çeşit kesintiler (vergi ya da primler gibi) ve detaylar,
 • Maaşı ödeyen ve bordroyu düzenleyen işverene ait imza.

Vergi Usul Kanunu’na Göre:

 • Çalışanın adı, soyadı, imzası ya da mührü,
 • Varsa vergi karnesi, vergi numarası ve tarihi,
 • Çalışanın maaşına dair detayları ve birim cinsinden gösterimi,
 • Çalışanın çalıştığı süre ve bu sürenin maaş değeri,
 • Alınan maaşın yükümlü olduğu vergilere dair bilgiler.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre:

 • İşyerinin sicil numarası,
 • Maaş bordrosu ayı ve iş dönemi,
 • Sigortalı çalışanın isim, soyisim, SGK sicil numarası bilgileri,
 • Maaş ödemesinin toplam gün sayısı,
 • Çalışanın aldığı maaş ücreti,
 • İşverenin ödediği ücret,
 • Maaşın alındığına dair çalışanın imzası.

Bordro Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bordro hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar, hem yasal gerekliliklere uyulması hem de çalışanların doğru maaş bilgileriyle bilgilendirilmesi açısından çok önemlidir.

 • Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde eklenmelidir.
 • Yasal kesintilerinin oranlarının doğru yazılmalıdır.
 • 5 kişiden az çalışanı olan işletmelerin maaşı işçilere elden vermesi durumunda dahi bordroları imzalaması zorunludur. 5 kişiden çok çalışan var ise maaş ödemeleri banka hesaplarına yapılmalıdır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde her ay her çalışan başına 2024 yılı için 5.004 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
 • Bordrolar hazırlandıktan sonra çalışana verilip imzalatılmalıdır.
 • Bordronun içeriği, iş ve sosyal güvenlik kanunlarının belirttiği şekilde hazırlanmalıdır.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

2024 Yılı Maaş Bordrosu Parametreleri

Peki maaş bordrosu nasıl hesaplanır? 2024’te hangi parametreler yer alır? Bordro hesaplanırken hem işçiden hem de işverenden yapılan kesintiler göz önüne alınmalıdır.

İşçiden yapılan kesintiler:

 • SGK prim ödemesinde işçi payı= Brüt maaş x %14
 • İşsizlik sigortası ödemesi= Brüt maaş x %1
 • Gelir vergisi matrahı= Brüt maaş – (SGK işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı)
 • Gelir vergisi kesintisi: Matrah x Maaş tutarı kapsamında belirlenen oran
 • Diğer kesintiler

İşverenden yapılan kesintiler:

 • SGK prim ödemesi işveren payı= Brüt maaş x %15,5
 • İşsizlik sigortası ödemesi= Brüt maaş x %2
 • Meslek hastalığı ve iş kazası sigorta primi= Brüt maaş x şş kazası sigortası prim oranı
 • Diğer ödemeler

2024 yılı asgari ücretli bir çalışanın maaş bordrosu parametreleri ise şöyledir:

ASGARİ ÜCRET

 • Aylık Brüt: 20.002,50 TL
 • Günlük Brüt: 666,75 TL
 • Aylık Net: 17.002,12 TL
 • İşverene Maliyeti: 23.502,94 TL

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

 • 110.000 TL’ye kadar= %15
 • 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası için= %20
 • 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası= %27
 • 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası=%35
 • 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası= %40

SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

 • SGK Taban (Aylık): 20.002,50 TL
 • SGK Tavan (Aylık): 150.018,90 TL

ENGELLİLİK İNDİRİMİ

 • 1.Derece: 6.900 TL
 • 2.Derece: 4.000 TL
 • 3.Derece: 1.700 TL

DİĞER BİLGİLER

 • Kıdem Tazminatı Tavanı: 35.058,58 TL
 • Yemek Bedeli (vergi hariç): 170 TL
 • Ücretlerde Damga Vergisi: Binde 7,59
 • Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarından İstisna Olan Yemek Parası (Günlük): 157,69 TL
 • Çocuk Yardımı (Aylık): 400,05 TL
 • Aile Yardımı (Aylık): 2.000,25 TL