Diğer sektörlerde olduğu gibi e-ticaret sektörünün de mükellef olduğu vergi türleri vardır. Bu vergilerin düzenli olarak takip edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Düzenli ödenmeyen vergiler işletmeler için sorun teşkil edebilir, yaptırımlara neden olabilir. Bu yazımızda e-ticaret yapan işletmelerin ödemesi gereken vergi türlerini bir araya getirdik.

e-Ticaret Yapmak İçin Hangi Şirket Türü Size Uygundur?

e-Ticaret yapmak istiyorsunuz, satacağınız ürünlere karar verdiniz. Ama bu ürünleri satabilmek için öncelikle vergi mükellefi olan bir şirket kurmanız gerekiyor. Mevzuata göre, e-ticaret yapmak isteyen işletmelerin sattığı her ürünü faturalaması ve vergilerini düzenli ödemesi gerekiyor. Bunun için de şirket kurması gerekiyor. Şirket türleri, şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirketidir. Peki e-ticarete en uygun şirket türü hangisidir?

Elinizde çok fazla sermaye bulunmuyorsa kurulması en az maliyetli olan şahıs şirketi sizin için en uygunu olacaktır. Ayrıca şahıs şirketini İnteraktif Vergi Dairesi Portalı üzerinden bireysel olarak açabilirsiniz. Eksiksiz belge verdiğiniz takdirde şirket 2 gün içerisinde açılabilir. Şahıs şirketi kurma maliyetleri ve daha birçok detaya “Şahıs Şirketi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Şirketinize ileride yatırım almak isterseniz, şahıs şirketinizi sermaye şirketine dönüştürmeniz gerekecektir. Sermaye şirketleri anonim, limited ve paylı komandit şirketler olarak kategorilere ayrılır.

Anonim şirketler, Türkiye’deki en büyük şirketlerdir. Anonim şirketlerde kişilerden ziyade ortaya konulan sermaye daha önemlidir. Şirket ortakları, koydukları sermaye kadar sorumluluk ve yetki alır. Anonim şirket kurarken asgari sermaye tutarı 50.000 TL olmalıdır. Anonim şirketler hakkında detaylı bilgiyi “Anonim Şirket Rehberi: Diğer Şirket Türlerinden Farkı Nedir?” başlıklı içeriğimizde bulabilirsiniz.

QNB banner

Anonim şirketlerde hisse devri limited şirketlere göre daha kolaydır. Limited şirketlerde esas sermaye minimum 10.000 TL, hissedar sayısı da en fazla 50 olabilir. Tek ortakla bile kurulabilen limited şirketlerde genel borçlardan sorumluluk yalnızca şirket malvarlığı ile sınırlıdır.

e-Ticaret için öncelikle şahıs şirketi kurarak başlayabilirsiniz. Yatırım alma durumunda şirketinizi sermaye şirketine dönüştürebilirsiniz. Ya da ilerde yapılacak hisse devirlerini planlayarak anonim şirket olarak da e-ticarete başlayabilirsiniz.

e-Ticaret İçin Vergi Levhası En Uygun Şekilde Nasıl Alınır?

Vergi levhası, Maliye Bakanlığı tarafından işletmelere yıllık olarak çıkarılmasını zorunluğu tutulduğu bir belgedir. Vergi levhasında mükellefe ait bilgiler, kazanç tutarı ve ödenmesi gereken vergi tutarı yer alır. e-Ticaret faaliyetlerinde de vergi levhasının alınması gerekir. Vergi levhasını GİB’in İnternet Vergi Dairesi Portalı üzerinden alabilirsiniz. Bu adımlara, vergi hesaplama aracına ve daha fazla detay için, “Vergi Levhası Nedir, Nasıl Alınır? Tüm Detaylarıyla Vergi Levhası” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Şahıs Şirketi ile e-Ticaret Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Şahıs şirketi sahipleri diğer şirketlerde olduğu gibi birtakım vergilerden sorumludur. Bu vergi düzenlemelerini şöyle sıralayabiliriz:

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi (KDV) harcamalar üzerinden kesilen ve ödenen tüketim vergisine denir. KDV, şahıs şirketlerinin ödemesi gereken vergilerden biridir. Ödemeniz gereken KDV, sattığınız ürün veya hizmetin KDV’si ile aldığınız ürün veya hizmetin KDV’si arasındaki farktır. Aylık olarak hesaplayıp her ayın 26’sında ödemeniz gerekir. KDV hesaplaması için “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” içeriğimizden yararlanabilirsiniz.

Geçici Vergi

Geçici vergi; kurumlar vergisi ve gelir vergisine tabi olan mükelleflerin ilgili dönemdeki kazançları üzerinden hesaplanır ve peşin olarak alınır. Hesaplaması, yıl sonundaki gelir ve gider dengesi belirlendikten sonra yapılan işlemdir. Ancak burada bahsedilen ödeme için yıl sonu beklenmez, üçer aylık dönemler esas alınır. “Geçici Vergi Rehberi: Geçici Vergi Hesaplaması Nasıl Yapılır?” içeriğimizde daha detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefi olan şirketlerdir. Her yıl kar ve zararını, gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri zorunludur. Gelir vergisi hesaplanırken kullanılan oranlar, şahıs şirketinin gelirine göre değişmektedir. Bu oranlar şu şekildedir:

      Kazanç

Gelir Vergisi Oranı

  32.000 TL’ye kadar

  %15

  70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

  %20

  170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası

  %27

  880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası

  %35

  880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası

  %40

e-Ticaret vergi rehberi için damga vergisini temsil eden fotoğraf

Damga Vergisi

Damga vergisi, ibraz edilebilir her belgeden alınan vergi türüdür. Belirli tarihlerde beyan etmeniz ve ödemeniz gereken damga vergisi, belgelere göre değişiklik gösterir. Damga vergisi oranları şu şekildedir:

Binde 9.48 oranında damga vergisi alınan belgeler:

 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri
 • Sigorta prim bildirgeleri
 • Muhtasar beyannameleri
 • Temliknameler
 • Rehin senetleri
 • Taksitli satış sözleşmeleri
 • Teminat senetleri
 • Devre ve uzun süreli tatil sözleşmeleri
 • Taahhütnameler
 • Kefalet senetleri
 • Mukavelenameler
 • İrat senedi
 • İpotekli borç senedi
 • Tüketicilere yapılan doğalgaz satışına ilişkin sözleşmeler
 • Toptan elektrik satışı sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleri
 • Mesafeli satış sözleşmeleri
 • Tahkimnameler
 • Sulhnameler

Binde 1.89 oranında damga vergisi alınan belgeler:

 • Fesihnameler
 • Kira mukavelenameleri
 • Kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış sözleşmeleri

89.10 TL damga vergisi alınan belgeler:

 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri
 • Tahkimnameler
 • Sulhnameler

Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyanname, vergi tevkifatı yapan kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilmesidir. Muhtasar beyannamede çalışan gelir vergileri, mali müşavir ile çalışılıyorsa makbuzları ve kira stopajı gibi ödemeler yer alır.

Stopaj

İşverenin çalışanı yerine ödediği gelir vergisine stopaj vergisi denir. İşverenler, çalışanın maaşından ne kadar gelir vergisi kesintisi yapmaları gerektiğini çalışanın Form W-4 ve IRS’nin gelir vergisi stopaj tablosuna başvurarak stopaj vergisini hesaplar. Stopaj vergisi hakkında detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

e-Ticarette Vergi Muafiyeti Var Mıdır?

Kanuna göre, kendi evinde imkanları dahilinde üretim yapan ve internet üzerinden satan kişiler vergi muafiyetinden faydalanabilir. Kazanılan gelirin bir yıllık brüt asgari ücret kısmından muaf olunabilecek. Bu da elde edilen gelirin 30.000 TL’lik kısmı için vergiden muafiyet doğduğu anlamına gelir. Ancak gelirin 240.000 TL’yi aşması halinde muafiyet uygulanmamaktadır. e-Ticaret muafiyeti ile ilgili önemli bilgileri “e-Ticaret Vergi Muafiyeti” içeriğimizde bir araya getirdik.

e-Ticaret Vergilendirme Limitleri Nelerdir?

e-Ticaretteki gelirler belirli bir sınırın üzerinde çıkması durumunda vergi muafiyeti son buluyor. İşletme 240.000 TL’den fazla gelir elde ettiği zaman gerçek usulde vergilendirilme başlıyor.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Evden e-Ticaret Yapanların Vergi Ödemesi Gerekir Mi?

Gelir Vergisi genel tebliğine göre; sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmayan ve dışarıdan işçi çalıştırmayan, evinde kendi el emekleri ile imal ettiği havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilir.

e-Ticaret Vergileri Nereden Ödenir?

Vergi borçları Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi devlet bankalarına ya da GİB’in İnternet Vergi Dairesi üzerinden online olarak ödeme yapabilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi Nedir, Nasıl Kullanılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen İnternet Vergi Dairesi, vergi borçlarının sorgulanabildiği ve ödenebildiği platformdur. İnternet Vergi Dairesi’ne başvurunuzu web sitesinde bulunan “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu gerçek veya tüzel kişiye göre doldurarak yapabilirsiniz. Formu doldurup formun altını imzaladıktan sonra vergi dairesine giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden borç ödeme işlemini;

 • 6552 numaralı kanuna tabi borçları (İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında 6552 Bilgilendirme ve Ödeme butonu ile,
 • 6111’den istifade ediyorsanız ise platformun ana sayfasından, “6111 Ödeme butonu” ile vergi ödemelerini yapabilirsiniz.